Debatt

Var finns de billiga fonderna?

Är verkligen indexfonder billiga, undrar Inscaps André Havas.

Uppdaterad 2016-03-04
Publicerad 2016-03-04

Hur skall pensionsspararen veta vad som är dyrt eller billigt, bra eller dåligt? Den mediala granskningen av pensionsbolagen fokuserar på antingen pris eller att en enskild fond är sämre eller bättre, vilket leder till slutsatsen att det man som konsument skall söka efter skall vara bra och billigt.

När man väl har hittat det så kan man börja titta på pensionsbolagens utbud och då inser man att prissättningen på fonder är väldigt homogen vad gäller aktiva fonder och även att leverantörerna av dessa fonder är väldigt överlappande. Var finns då de billiga och bra fonderna? Även de finns hos pensionsbolagen men i form av indexfonder.

Men är de verkligen billiga? Relativt de aktiva så är de det, men inte särskilt mycket i absoluta tal. Hur ser kvaliteten ut bland de dyrare aktiva?

Kvalitet är en funktion av hur upphandlingen ser ut; pensionsbolagen behöver rabatter från fondleverantörerna för att kunna köpa distribution alternativt betala arvoden till pensionsrådgivarna.

Det är inget fel i det men vad som händer i upphandlingsprocessen är att redan där sållas ett stort antal fonder bort då inte alla förvaltare är villiga eller intresserade att betala dessa rabatter, men är för den delen fortfarande intresserade att finnas med som alternativ för svenska pensionssparare.

Rabatterna skulle ha en rationell roll i upphandlingen om det var så att dessa gynnade kund då man skulle kunna argumentera att man som pensionsbolag söker bra fonder med bra pris som i längden kommer gynna just dig som kund.

Istället är konsekvensen den att billiga, bra fonder inte blir föremål för upphandlingen då rabatten i absoluta tal inte räcker för att arvodera distributionen. Hur agerar pensionsbolagen då? Vissa är så finurliga att de ser en bra fond med låga avgifter och förmår denna att för just pensionsprodukten höja avgiften så att den ska passa rabattkravet. Kundens vinst blir att en bra fond med schysst avgiftsstruktur blir en bra och dyr fond där den potentiella avkastningen nu äts upp av den höjda avgiften.

De dyra bra fonderna som inte ger rabatt då? De sitter i en rävsax eftersom inte blir försvarbart att höja avgiften mer. Ibland kan pensionsbolagen köpa in variationer av en flaggskeppsfond men med en ny struktur som tillåter rabatt och vips har kunderna nu fått en variant av en bra och dyr fond som fortfarande är dyr, men inte samma fond. Lite som kejsarens nya kläder.

Hur stora är rabatterna? Normalt sett ligger de i spannet 50-70% av förvaltningsavgiften vilket gör att om en aktiefond kostar 1,5% så går åtminstone 0,75% till pensionsbolaget som sedan betalar rådgivaren. Det är inget fel i det då rådgivaren också måste tjäna pengar.

Felet ligger i att inget i denna penningtransferering gynnar kunden. Ofta använder sig branschen av hypotesen att en procents extra avkastning per år ger x extra i plånboken. Om vi vänder på det skulle det vara lika lätt att argumentera att x % rabatt för dig som kund ger x extra i plånboken.

En lösning på detta är exempelvis sättet som Söderberg & Partners och Max Matthiessen arbetar med privatsparande. Där återlägger man rabatterna för varje fond och tar istället betalt för rådgivningen och sammansättningen av fonder och tillgångar.

Detta fungerar tyvärr inom pensionsaffären då pensionsbolagen sitter på rabatterna i fondförsäkringsskalen, vilket inte riktigt kom fram i den senaste tidens häxjakt på Söderberg & Partners Trygghetsfonder vad gäller priset på dessa.

Söderberg & Partners måste även de betala rabatter till pensionsbolagen. Konsekvensen av detta har blivit att eftersom kunder ofta vill ha hjälp med sina portföljer så har det gett upphov till en rad aktörer som i lokala marknader kan ”hårdsälja” dyra fond-i-fondlösningar, mycket dyrare än Söderberg & Partners och av betydligt sämre kvalitet, som ger mer i rabatter till pensionsbolagen.

Tyvärr är dessa bolag inte inne i de stora upphandlade affärerna så det blir inte lika intressant men summan av dessa undermåliga lösningar kan bli gigantisk. Det är där FI borde lägga lite mer krut.

Men vi glömde ju indexfonderna. De är ju billiga och bra samt finns på pensionsbolagens plattformar. I vissa fall kan en indexfond kosta upp till 0,65%, som hos Movestic. Alltså billigare än en aktiv fond men betydlig dyrare än vad en indexfond kostar att köpa in. I många fall kostar index inte mer än 0,07%. Så nu får kunden index med en kostnad som motsvarar vad en aktiv bra fond skulle kunna kosta om rabatterna återlades. Så i detta fall finns ingen rational att köpa index om du redan ligger back utan att kunna ha en möjlighet att slå index.

För att pensionsaffären skall kunna hålla i längden så måste hela värdekedjan luckras upp och varje part ta betalt och leverera de tjänster man har som kärnverksamhet. Försäkringsbolag skall vara försäkringsbolag, depåinstitut skall vara depåinstitut och rådgivare rådgivare.

I den bästa av alla världar för en uthållig pensionsaffär så köper rådgivningsbolaget givet det har muskler upp fonderna och låter sina rådgivare eller portföljförvaltare sätta samman dem, återlägger rabatterna för kund och tar betalt för den faktiska rådgivning och mervärde de flesta seriösa aktörer faktiskt bidrar med.

Låt pensionsbolagen tjäna pengar på försäkringsmomenten i pensionsaffären, det är det de är till för.

Med en ökad transparens och en renodling av kostnadsuttagen i värdekedjan med kunden i fokus samt tydlighet från de olika parterna så skulle Trygghetsfonderna istället ha porträtterats som en god aktieförvaltning med skydd till en rimlig kostnad och utvärderas på de premisserna och inget annat. Kunden då? Jo, de vill bara ha en god avkastning samt bra fonder kopplat till goda råd men detta går tyvärr inte att genomföra fullt ut innan någon bestämmer sig för det.

En fågel viskade att Danica har en ren nettolösning för pensionssparande men först måste ju rådgivarna hitta den och börja ta betalt för faktiska råd. Lyckligtvis så kommer vi snart dit inom kort.

André L Havas - Styrelseordförande Inscap
 

Platsannonser