Debatt

Var är bankernas digitala plattformar? 

Bankerna borde inte längre vänta på att kunderna kommer till dem för stöd i att hantera deras finansiella liv. Det skriver Pål Krogdahl , CTO and Banking Technical Leader, IBM Nordic

Publicerad 2020-11-25

Bankerna har i flera års tid arbetat med en långsiktig digital transformation och under pandemin  har digitaliseringen av banksektorn accelererats. Nyligen meddelade Handelsbanken att de stänger  ner nästan hälften av sina kontor och satsar på vad kunderna efterfrågar, digitala tjänster.  Traditionella banker har investerat tungt i sin digitala utveckling, men fjolårets intåg av PSD2 och  Open Banking har kastat om deras förutsättningar. Samtidigt innebär lagändringen nya möjligheter för bankplattformar, vilket på sikt kan ge en lika stor effekt på banksektorn som Facebook hade för mediebranschen. Det kommer dock kräva oväntade samarbeten. 

Att konkurrera med hyperdigitala fintech-bolag utifrån de nya förutsättningarna har inte varit helt enkelt. De har en helt annan flexibilitet och kan reagera på marknadsskiften mycket snabbare än  traditionella banker. Dessutom har de kunnat specialisera sig på specifika områden och tillhandahålla dessa tjänster till en mycket lägre kostnad. Därför är det inte givet vilka vägval storbanker ska ta för att fortsätta utveckla sin digitala verksamhet. 

Men något som nedprioriterats av många är potentialen i digitala plattformar inom banksektorn. Enligt IBM:s IBV-rapport, Banking on the platform economy, anger 78 procent av företagsledare inom finansbranschen att plattformar möjliggör mer innovation av produkter och tjänster. Dessutom säger 79  procent att plattformsbaserade affärsmodeller tillåter bättre personalisering. Detta i en bransch där 68 procent av konsumenterna är villiga att dela med sig av personlig information.  

Banker och finansiella intuitioner har också högst förtroende bland samtliga organisationstyper enligt IBV-rapporten, där både försäkringsbolag och vårdnadsgivare ingick. 
Digitala plattformar är i stora drag ett verktyg för att främja utbyte. Sociala medieplattformen Twitter underlättar utbyte av idéer och information, samtidigt som marknadsplattformen Amazon underlättar utbyte av varor. Den här typen av tjänster finns det en brist på inom bankvärlden idag, trots att 90 procent av företagsledare inom finansbranschen förutspår att branschöverskridande plattformar kommer att bli allt viktigare för branschen och deras egen verksamhet under den  kommande tioårsperioden.  

Möjligheterna att nå ut brett på flera marknader och ta över angränsande marknadsutrymmen genom att hantera viktiga finansiella processer är stora. En välutvecklad plattform skulle även ge  många kundfördelar med fler valmöjligheter, där funktionerna samlas på ett och samma ställe,  troligtvis också till ett lägre pris. 

Det finns en utmaning i att den traditionella bankverksamhet består av äldre system som med åren ökat i komplexitet och blivit allt mer oflexibla. Deras IT-arkitektur är sammanlänkad, men för att  kunna hantera en plattformsekonomi är en betydligt mer effektiv interaktion mellan systemen helt nödvändig. 

Att hantera en struktur som är cloud native, vilket den här typen av tjänst kommer att kräva, har dock fintech-bolagen inte samma möjlighet att göra. I synnerhet med tanke på resurserna och förståelsen kring de regulatoriska frågorna som behövs. 

Samtidigt är de traditionella bankernas främsta styrka deras kunder. Att bygga upp en lika stor kundbas för nya aktörer är oerhört svårt att lyckas med och det skulle i så fall ta väldigt lång tid.  Dessutom kommer de långtgående kundrelationer med ett starkt förtroende. Utan tillit till en banktjänst kommer det inte heller finnas några användare, ens privatekonomi överlåter man inte till vem som helst.

För att lyckas etablera den här typen av plattform krävs samarbeten mellan båda större och mindre aktörer. Det kommer inte komma naturligt för bankerna och bankutmanarna, men de som missar  denna chans har väldigt mycket att gå miste om. 

Bankerna borde inte längre vänta på att kunderna kommer till dem för stöd i att hantera deras finansiella liv. De måste uppfinna nya sätt att interagera genom att koppla ihop olika typer av tjänster  som sparande, pensionsplanering eller bostadsaffärer. Förmågan att anpassa sig en plattformsmodell är vad som kommer skilja vinnarna och förlorarna på framtidens marknad. Morgondagens bank  möjliggörs på så sätt genom oväntade samarbeten. 

Pål Krogdahl 
CTO and Banking Technical Leader, IBM Nordic
 

Platsannonser