Annons

Annons

"Våga se bortom hajpen!"

"Odiskutabelt är 5G en viktig byggsten för Sveriges digitala framtid och något vi måste investera i. Men vi kan inte förvänta oss att 5G är lösningen på alla världens problem." Det skriver Ciscos Sverige-vd Per Samuelsson.

5G-teknologin beskrivs ofta som den fjärde industriella revolutionen. På CES 2019 summerade Hans Vesterberg, tidigare Ericsson och nu vd på Verizion, 5G-teknologins framtida inverkan med orden "5G kommer förändra allt." Så odiskutabelt är 5G en viktig byggsten för Sveriges digitala framtid och något vi måste investera i.

Men vi kan inte förvänta oss att 5G är lösningen på alla världens problem. Vi måste se bortom hajpen och nyansera bilden, och framförallt förstå hur 5G passar in med andra, redan existerande teknologier. Genom att se det sammanhanget ger svenska företag sig själva chansen att behålla en ledande position i digitaliseringen, och maximera möjligheterna att dra nytta av nya teknologier som till exempel 5G.

Den kommersiella utrullningen av 5G i Sverige förväntas ske på allvar under 2020, men det är nog inte många som tror att världen kommer förändras över en natt på grund av det. Cisco Visual Networking Index 2018 pekar på att inte mer än 12 procent av den mobila internettrafiken kommer att ske över 5G-nätverk år 2022, två år efter utrullningen. Det gäller att komma ihåg det när 5G redan nu hajpas och teknologin lyfts fram som DEN teknologi som företag ska investera i för att inte förlora mark i innovationsracet.

Annons

Annons

5G kommer med tiden att bli en succé och en viktig teknologi som kan öppna upp för nya möjligheter. Men det är dumt, rent av riskabelt, att som svenskt företag stirra sig blind på den senaste hajpen och tro att 5G är lösningen på allt här och nu. Detta när sanningen är att en investering i nätverksinfrastrukturen idag med stor sannolikhet kommer att ha exakt samma effekt som innovationsdrivare som man väntar på att 5G ska bli.

Faktum är att här och nu är 5G viktigast för operatörerna, det är operatörerna själva som måste agera snabbt för att inte riskera att hamna i kölvattnet. För dem innebär skiftet till 5G stora investeringar, till och med större än vid tidigare generationsskiften. Med 5G får vi nya frekvensband för basstationerna, och enkelt uttryckt innebär högre frekvens mer bandbredd. Men baksidan med högre frekvenser är att det måste vara tätare mellan basstationerna då räckvidden är sämre. Det behöver helt enkelt byggas helt nya basstationer.

Den breda diskussionen om 5G idag, fokuserar dock inte på operatörernas stundande skifte, istället målas en bild av att 5G kommer att revolutionera allt och möjliggöra lösningar som inte går att bygga idag. Faktum är att vi inte vet vilken inverkan 5G kommer få på branscher och samhälle. 2001 spåddes 3G skapa möjlighet för videosamtalens stora genombrott, en förutsägelse som med nöd och näppe räddades när smartphonen slog igenom sex år senare.

5G kommer möjliggöra innovationer och helt nya tjänster, det är jag övertygad om. Men det oroar mig att svenska företag avvaktar med viktiga, ibland nödvändiga, investeringar i väntan på 5G-teknologins breda genomslag.

I verkligheten kommer 5G snarare att fungera som ett komplement till befintliga nätverk och Wi-Fi-lösningar. Inte tvärtom.

Mycket av den innovationskraft som man förväntar sig av 5G är redan idag möjlig via de befintliga nätverk som finns på plats. Strategiska investeringar i nätverksinfrastruktur som görs idag öppnar inte bara nya möjligheter för innovation här och nu, det lägger också grunden för att enklare och snabbare skala upp 5G-lösningar när teknologin är redo.

Argumenten som beskriver 5G som ett mer kostnadseffektivt alternativ att satsa på, att det eventuellt kommer vara billigare att transportera data via 5G än via Wi-Fi är inte välgrundade. Faktum är att den sannolika utvecklingen är att 5G aldrig kommer nå samma kostnadseffektivitet som Wi-Fi. Idag kostar en Wi-Fi-enhet ungefär en tjugondel av vad en 5G-enhet kostar. Och det finns redan en otrolig mängd och variation av enheter med Wi-Fi-stöd som kan kopplas upp och generera data. Troligen kommer vi aldrig nå samma penetration av enheter med 5G-stöd som kan generera data till verksamheten.

5G kommer att innebära en teknikrevolution och skapa helt nya möjligheter, men min förhoppning är att svenska företag vågar se bortom hajpen och ge sig själva chansen att fatta beslut som är bra för affären och innovationskraften – på både kort och lång sikt genom att se på sin digitala infrastruktur som en helhet snarare än enskilda teknologier.

Per Samuelsson
Managing Director Cisco Sverige

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons