Maria Sundvall, vd på Equinix Sverige Foto: Equinix
Bank

Tuffare krav på dataförbindelser

Konkurrensen inom banksektorn hårdnar. Både nya och etablerade aktörer erbjuder nya, öppna banktjänster. Det ställer stora krav på specialiserade dataförbindelser, skriver Maria Sundvall på Equinix.

Publicerad 2019-10-07

När ett stort antal människor tar sina första steg in i vuxenlivet förändras villkoren för många branscher. Det handlar om den så kallade ”generation Z”, alltså de som är födda från sent 90-tal, fram till de första åren av 2000-talet. De har växt upp med internet och förväntar sig användbara webbtjänster i de flesta sammanhang.

Det gäller inte minst finansiella tjänster, som betalningstjänster. Det innebär att de traditionella storbankerna måste anstränga sig och räkna med att deras internettjänster jämförs med sociala medier som Facebook. Tjänsterna behöver vara realtidsbaserade och bjuda på avancerat innehåll.

Kontentan är att en uppsjö av möjligheter öppnar sig för nya aktörer, till exempel nya banker, men även för företag som erbjuder nya typer av finansiella tjänster. Om de etablerade bankerna kan liknas vid jättelika oljetankers påminner de nya aktörerna mer om kappseglingsbåtar. Gissa vilka som kan lägga om kursen enklast...

Traditionella banker som erbjuder stängda tjänster helt inom sina egna tekniska miljöer behöver bli samarbetsvilliga och flexibla, och de behöver erbjuda och använda öppna tjänster. Det behövs inte bara på grund av en ny konkurrenssituation, utan även på grund av lagstiftning.

EU-direktivet PSD2 som började gälla den 14 september innebär krav på att erbjuda öppna API:er, så att tredjepartsföretag får tillgång till kunddata, om kunderna så önskar. Det finns flera syften med PSD2; de främsta torde vara att stärka bankkunders rättigheter och att öka konkurrensen i banksektorn genom att göra nya typer av tjänster möjliga. Den här utvecklingen benämns ofta ”open banking”, låt oss säga ”öppna banker” på svenska.

PSD2 innebär också stärkta krav på hantering av kunders autentisering. Det är nödvändigt för att möjliggöra nya tjänster och hantera den allt mer alarmerande situationen gällande IT-säkerhet.

I Norden har vi kommit långt med open banking jämfört med många andra länder. Inte minst för att de nya tjänsterna oftast körs i molnet, vilket många nordiska företag är positiva till. Det finns redan hundratals molntjänster för open banking på Microsofts, Amazons och Googles molnplattformar.

Att de stora molnföretagen investerar kraftigt i anläggningar i de nordiska länderna snabbar på den här utvecklingen. Det gäller inte minst tjänster som underlättar samarbeten mellan företag.

Men det räcker inte med de grundläggande publika molnplattformarna för att bygga den infrastruktur som behövs. Det räcker inte heller med de interna kommunikationslösningar som finns på de etablerade bankerna. För att kunna erbjuda tillförlitliga och säkra finansiella tjänster med goda prestanda krävs snabba förbindelser som går vid sidan om det publika internet.

Specialiserade dataförbindelser gör det möjligt att överföra finansiell information om kunder mellan olika tjänster och olika tjänsteleverantörer på ett säkert sätt. Utan den funktionaliteten blir det svårt, för att inte säga omöjligt att bygga nya, öppna banktjänster – och kunderna är de som förlorar i längden.

Maria Sundvall, vd Equinix Sverige.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in