Jacob Lundblad, vd Nordax Bank.
Jacob Lundblad, vd Nordax Bank.
Debatt

Tomma kontor – outnyttjad potential

Samhället är beroende av en välmående fastighetsbransch, men också av en bostadsmarknad som är anpassad efter vad människor faktiskt efterfrågar och behöver. Det skriver Jacob Lundblad, vd för Nordax Bank.

Uppdaterad 2021-02-01
Publicerad 2020-11-19

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

I dagarna kom nya rekommendationer för invånarna i flera av landets regioner, att vi ska fortsätta hålla avstånd och de som kan bör arbeta hemifrån. Många av oss har gjort just det större delen av året – arbetat hemifrån. Otaliga texter har vridit och vänt på vad detta hemarbete egentligen innebär. Hur man bygger produktivitet från soffan, hur man visar ledarskap via Zoom, hur kontoret har blivit överflödigt när insikten om dess betydelse (eller kanske obetydelse beroende på hur man ser det) har blivit synligt. Men nu när vi går mot årets slut kan vi konstatera att det läge vi är i nu kommer följa med oss in i det nya året, och det börjar bli dags att se över nästa steg. 

Att de flesta gärna vill fortsätta arbeta hemifrån, och att många typer av arbeten inte kräver en kontorsbyggnad, har vi på Nordax konstaterat sedan tidigare. Innan sommaren ställde jag mig frågande till huruvida kontoret i sin nuvarande form långsamt börjat spela ut sin roll, och vi har själva planerat våra lokaler därefter. I vår senaste Novus-undersökning härom veckan visade det sig att 38 procent troligen kommer fortsätta att arbeta hemifrån när pandemin lagt sig. I och med det så borde en konsekvens bli en ökning i antal tomma kontorslokaler. Ytterligare har krisen skyndat på den länge diskuterade ”butiksdöden” när fler handlar online och de butiker som överlever flyttar helt ut till köpcentrum. Denna förändring är inte enbart kopplad till det omvälvande 2020. Den ökade digitaliseringen och nya typer av anställningsformer har under flera års tid påverkat hur företag väljer att husera sina anställda och hur människor konsumerar och verkar. Många jobb har under lång tid inte krävt en specifik fysisk plats. Men under året som gått har den förändringen accelererat och om vi leker med tanken att det fortsätter på samma spår även efter pandemin så skapar det såklart utmaningar, men kanske främst möjligheter. 

Att arbeta hemifrån är här för att stanna och vi måste anpassa oss efter behoven som kommer med det. Så den fråga jag vill ställa är – vad gör vi med de lokaler som blir över? En tanke som vi borde leka med är att göra om delar av de tidigare kommersiella fastigheterna till bostäder. En skulle kunna tycka att det är en ganska självklar utveckling av situationen, en typ av förädling av kontoret. 

När samhället befinner sig i en ekonomisk kris och arbetslösheten ökar så är den naturliga utvecklingen att efterfrågan på bostadsmarknaden minskar. Men den här krisen, trots ökad arbetslöshet, har påverkat bostadsmarknaden annorlunda. Bostadsförsäljningarna går upp och viljan att flytta till något större ökar. Pandemin har fått människor att anpassa sina hem efter sitt arbete, helt enkelt. En slutsats av det här borde då vara att de kommersiella fastigheter som blir tomma görs om till bostäder. När människor vill bo större och smartare för att kunna anpassa sitt boende till det nya vanliga så finns det en tursam möjlighet att skapa bostäder av lediga lokaler för just det ändamålet. 

Samhället är beroende av en välmående fastighetsbransch men också av en bostadsmarknad som är anpassad efter vad människor faktiskt efterfrågar och behöver. Här finns outnyttjad potential. Det vore onekligen intressant att se om någon ser och tar denna möjlighet.

Jacob Lundblad
Vd, Nordax bank

Platsannonser