Niklas Högstedt, affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult på Ekonomibolaget i Sverige AB. Foto: Pressbild
Debatt

Tillväxtverkets långa handläggningstider katastrof för många företag

Handlingstiderna för att erhålla stödet för korttidsarbete uppgår till flera månader och sätter många företagare i en mycket svår situation. Det skriver Niklas Högstedt, auktoriserad redovisningskonsult på Ekonomibolaget i Sverige.

Publicerad 2020-10-14

Ett av de största och mest utnyttjade stöd som kom till tidigt i corona-krisen är stödet för permittering/korttidsarbete. Stödet är för många företag helt avgörande för dess överlevnad.

Stödet innebär att bolagens anställda arbetare betydligt kortare arbetsdagar men erhåller större delen av lönen. Effekten blir att bolagen även har en betydligt lägre intäktsnivå som delvis täcks upp av det statliga stöd som erhålls via Tillväxtverket.

Bolagen som ansökt om korttidsstöd ska befinna sig i en svår ekonomisk situation och är i stort behov av korttidsstödet. Vid första ansökningstillfället erhölls stödet oftast inom ett fåtal arbetsdagar. 

En stor andel av bolagen har i början av juli skickat in avstämningarna för kvartalet april-juni och samtidigt begärt en ny stödperiod för juli-september. Det har även skickats in många ansökningar från bolag som klarat sig längre men nu ansöker för sin första stödperiod. De stora mängder avstämningar och nya ansökningar har lett till väldigt långa handläggningstider hos Tillväxtverket vilket i sin tur försatt företagen i en extremt svår situation.

Många företag ligger nu ute med lönekostnader för flera månader (juli-september). Detta i kombination med att bolagen har lägre intäkter har medfört att många bolag inte längre har möjlighet att betala sina skatter och avgifter och övriga leverantörer i tid.

Regeringen behöver omgående tillsätta mer resurser för att Tillväxtverket ska ges möjlighet att förkorta handläggningstiderna rejält.

Niklas Högstedt
Affärsrådgivare och Auktoriserad redovisningskonsult på Ekonomibolaget i Sverige AB.
 

Platsannonser