Finans Debatt

Tänk på vilka du väljer bort!

Elin Sobczak, grundare av Bimcom och Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert hos Företagarna.Elin Sobczak, grundare av Bimcom och Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert hos Företagarna.
Elin Sobczak, grundare av Bimcom och Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert hos Företagarna. Foto: Respektive organisation
Publicerad

Pandemin har medfört att fler företag visat intresse för offentliga kontrakt, vilket den offentlig sektorn borde ta fasta på för att kunna att inkludera fler företag. Det skriver Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert hos Företagarna och Elin Sobczak, grundare av Bimcom.

Realtid.se

För att stärka den offentliga upphandlingen är det viktigt att vi öppnar upp för en sund konkurrens mellan alla Sveriges leverantörer. Inte minst för småföretagen som utgör drygt 99 procent av alla företag i Sverige. Att vinna en offentlig upphandling kan vara just den faktor som gör att ett företag inte går omkull. 

Offentlig upphandling domineras idag av invigda leverantörer. Beställarsidan måste ta sitt ansvar och göra vad de kan för att öppna upp för en större mångfald och inbegripa framförallt fler nystartade företag. Vi förstår att det kan kännas tryggt att använda tidigare upphandlingsunderlag och ingå kontrakt med samma leverantörer som tidigare, men ambitionsnivån måste höjas. 
Det är snarare regel än undantag att upphandlande myndigheter ställer krav på att en leverantör ska visa på sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet genom referensuppdrag, ofta ett likartat uppdrag som det som upphandlas. Men att ställa referenskrav i en upphandling är besvärande på främst två sätt. Det ena är att det inger en falsk trygghet vad gäller kvalitet. Det andra är att det stänger ute företag som inte tidigare levererat till offentlig sektor.

Det finns cirka 1,2 miljoner små- och medelstora företag i Sverige, varav många står helt utanför den offentliga marknaden. Ett av de vanligaste hindren är att referenskraven är för snäva. Kraven kan vara att företag har levererat sina produkter och tjänster till andra större organisationer eller har möjligheten att ta sig an en viss kapacitet. För ett mindre företag kan detta vara omöjligt.

Annons

Visst förekommer det undantag eller kompensatoriska krav som en leverantör kan uppfylla, men de är oftast riktade mot nystartade företag och/eller att anställd personal ska ha arbetat med exakt det som upphandlas. Detta skapar inlåsningseffekter på marknaden för dem som får vara med och dem som inte får vara med. 

Tänk om offentliga upphandlare noterade vad som var gemensamt för de företag de valde bort – och sedan reflekterade över om det verkligen var de sakerna de ville välja bort?
Vi vill se en förändring inom detta område för att öppna upp marknaden för fler företag. Upphandlande myndighet kan ställa kvalificeringskrav som öppnar upp möjligheter och ökar konkurrensen. Lösningen är enkel: ställ mer öppna frågor där leverantörer får styrka sin kapacitet och erfarenhet.

Vi föreslår att:

Annons
  • Leverantören får presentera sin leveransmodell för uppdraget och fritt påvisa sin kapacitet
  • Leverantören får definiera sina kompetenser inom företaget som är aktuella för att visa på erfarenhet
  • Leverantören får valfrihet att presentera ett eget referensuppdrag som han eller hon anser är aktuell erfarenhet för uppdraget 

Syftet är att skapa en större frihet för att leverantörerna att presentera vad de går för och större frihet för upphandlarna att bedöma kapaciteten. Offentliga affärer handlar ofta om stora kontrakt.  Det intressanta är därför att veta hur den framtida leverantören kommer att ta sig an uppdraget – inte den historiska leveransen.
Tänk till och ställ dig frågan – vad vill jag uppnå med referenskraven? Ge företag en möjlighet att tävla under schyssta förutsättningar. Genom att öppna upp för en större konkurrens kommer den offentliga affären att bli mer attraktiv. Allt för att vi ska få ut så mycket som möjligt för våra skattemedel. Må bästa leverantör vinna!

Magnus Johansson
Konkurrens- och upphandlingsexpert hos Företagarna  
Elin Sobczak
Grundare Bimcom
 

Annons