"Att via regelkrångel och förmynderi tvinga på alla seriösa företagare krångliga regler för att vissa beter sig klandervärt rimmar illa med civiliserad rättstradition," skriver Erik Sjölander, näringspolitiskt ansvarig på Småföretagarnas riksförbund. Foto: Småföretagarnas riksförbund
Debatt

För Sveriges framtid behöver vi fler företagare!

"Att aktiekapitalets storlek skulle avgöra hur seriöst företagandet bedrivs är ju rent nonsens." Det skriver Erik Sjölander, näringspolitiskt ansvarig på Småföretagarnas riksförbund i en replik angående förändring av 3:12-reglerna.

Publicerad 2019-09-27

Advokat och professor är eleganta titlar, men innebär dessvärre inte att deras syn på företagande rimmar med den verklighet vi småföretagare lever i. Att aktiekapitalets storlek skulle avgöra hur seriöst företagandet bedrivs är ju rent nonsens. Personlig drivkraft, engagemang, affärsidé, tillgång till mentor och kapital är några av de faktorer som är mer betydelsefulla än aktiekapitalets storlek. Ska man anse att enskild firma är oseriöst eftersom det inte finns något aktiekapital?

Det personliga ansvaret för sitt företag är i grunden just personlig. När man startar sitt företag behandlar man det med stor vördnad och stort ansvar. Jag har inte stött på någon seriös företagare som struntat i sitt ansvar. Observera gärna att endast en mycket liten del av Sveriges företagare, oberoende av företagsform, är oseriösa. Att via regelkrångel och förmynderi tvinga på alla seriösa företagare krångliga regler för att vissa beter sig klandervärt rimmar illa med civiliserad rättstradition.

Förutom att Skatteverket kan använda en av två tolkningar när det gäller ägarens ansvar, det så kallade företrädaransvaret (Aktiebolagslagen och Skatteförfarandelagen har olika tolkningar), så ställs i allmänhet krav på borgen från kreditgivare. I mitt fall med ett konsultföretag med 100 000 kronor i aktiekapital krävde banken personlig borgen och företagsinteckning på hela checkkrediten på 30 000 kr. Först efter att ha drivit företaget i nästan 20 år accepterade banken att ta bort min personliga borgen för checkkrediten, men det kanske också berodde på att jag sällan använt den.

En mycket stor majoritet av alla Sveriges aktiebolag är små och ägda av en person. För denna till antalet dominerande grupp är Aktiebolagslagen en alltför krånglig och omfattande materia. I stället för att sträva efter mer rigida krav borde jurister försöka förenkla och skapa rättssäkerhet även för oss företagare.

Ska samråd om förhållanden med kreditgivning genomföras så är det bättre att bjuda in aktiva småföretagare än att låta tjänstemän hantera också detta. De flesta tjänsteföretag i landet skaffar krediter genom att belåna bostaden, låna pengar av släkt och vänner eller låta bli att ta ut egen lön eller avsätta egen pension. Att gå till banken med ”kepsen i näven” är sällan en verklig möjlighet. Dessutom är det inte ovanligt att större kunder kräver långa betaltider, så att vi får agera bank åt dem. På vilket vis skulle denna verklighet kunna hota ”borgenärsskyddet eller seriositetsskyddet”?

För Sveriges framtid behöver vi fler företagare och fler företag än vi har idag. Ifall aktiebolagsformen är rätt blir ju en annan fråga, men att jurister ska begränsa eller ifrågasätta denna självklara sanning känns ytterst omodernt. Låt oss i stället ta ett ordentligt grepp över vilka regler som fungerar och vilka som slår fel. Regler som inte fungerar bör tas bort eller modifieras, medan regler som fungerar i allmänhet kan anpassas bättre till det lilla företagets villkor. Det måste till exempel bli billigare och enklare att avsluta ett företag och i detta också ge mig möjlighet att få tillbaka aktiekapitalet, som ju en gång satsades med mina egna intjänade och beskattade pengar.

Med en arbetsgivaravgift på 31,42 procent och kommunalskatt på 30 procent  behöver jag dra in 161 000 kronor för att skapa 100 000 kronor i aktiekapital. För ett aktiekapital på 25 000 kronor behöver jag med samma förutsättningar ”bara” dra in 40 000 kr. Under tiden jag ”sparat” dessa pengar har jag ju också betalat mat och hyra, men sällan tagit någon semester till Bali. Att investera för framtiden borde applåderas och inte ifrågasättas!

Erik Sjölander
Småföretagarnas riksförbund
Näringspolitiskt ansvarig

 

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se. Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser