Sandra Lindblad och Patrik Löwendahl arbetar med digital transformation på Avanade Nordics.
Finans

Svensk innovation behöver ta steget till digital affärsmodell

Svenska internationella företag har inte lyckats behålla ledartröjan i den digitala ekonomin. Det skriver Sandra Lindblad och Patrik Löwendahl som arbetar med att hjälpa företag till en framgångsrik digital transformation.

Uppdaterad 2018-11-27
Publicerad 2018-11-27

Sverige har en lång tradition av starka och internationellt ledande företag som Ericsson, Assa Abloy och H&M. Företag grundande och sprungna ur en kraftig entreprenöriell anda med starka företagskulturer.

I dag återfinns Sverige i topp tre på den internationella rankingen över mest framgångsrika startups och vi har flest enhörningar per capita i hela världen – med enhörningar avses nystartade företag som värderas till minst en miljard dollar inom tio år. Trots det paddlar många svenska företag sina kajaker med händerna.

Någonstans på vägen blev vi konservativa och försiktiga. Vår vision slutade ett kvartal framåt och vår energi slukades av finansiella rapporter. Svenskgrundade internationella företag ledande i sin sektor, har helt enkelt inte lyckats behålla ledartröjan i den digitala ekonomin.

Vi fortsätter ha nya fantastiska idéer som Skype, Spotify och Klarna, men vi vill också se fler exempel på traditionella företag som lyckas återuppfinna sig själva. Som Assa Abloy, det enda svenska industriföretaget på Forbes topp 100 lista över de mest innovativa bolagen.

Varför? Därför att vi behöver bli bättre på att ta hand om all vår fantastiska innovation. Företagen måste klara av att utveckla en organisation som kan exekvera på den egna innovationen och göra om den till skalbara nya digitala affärsmodeller.

Många företag behöver en förståelse för potentialen i den nya teknologin för att lära sig identifiera vilka innovationer som går att skala upp och göra affärer på. Vi måste hitta sätt att lära oss locka fram rätt innovationer från medarbetare och den egna organisationen och minska gapet från idé till exekvering. Människa, processer och teknologi behöver vara i harmoni.

”Var öppen för partnerskap och andra konstellationer”, ett påstående som vi alla känner igen, men vet vi verkligen varför vi ska göra det?

Målet med ett partnerskap måste alltid vara att åstadkomma hållbar förändring internt. Vikten av utbildning och att förankra ny kunskap på djupet bland medarbetarna får inte underskattas. Företag ingår partnerskap endast för att få andas frisk luft en stund, men det riskerar att sluta i att partnern mer eller mindre självständigt driver igenom hela affärsutvecklingen. Och när de är klara är företaget tillbaka på ruta ett. Utan rätt kunskap och relevanta insikter ingraverat i företagets DNA, saknar partnerskapet verkligt affärsvärde över tid.

I ett tidevarv när tjänstemodeller har en livscykel på max ett år, kan företag inte fortsätta ha en ”on-off mentalitet”. För när du är klar med den ”bästa digital tjänsten” har redan fyra företag sprungit om dig på vägen.

Investeringstakten har drivits upp de senaste åren, men det är svårt att analysera resultaten. En investeringskompass som navigerar i ett magnetfält där kundens röst får göra sig hörd visar ofta rätt riktning, och prioriteringen mellan olika lösningar förbättras. Det beror på att större investeringar i sig inte skapar resultat, utan de beror av metod och mix. I dagsläget går sextio procent av digitala investeringarna till innovationsprojekt utanför företaget. Börja i stället med att fördela digitala investeringar lika mellan interna innovationsprojekt och externa satsningar.

Avanades har ingått ett samarbete med det världsledande universitetet MITs avdelning för digital forskning, CISR, Center for Information Systems Research. Det har givit oss tillgång till ledande insikter vi använder i syfte att stärka företags förmåga att hantera den digitala ekonomin.  

Forskningen kretsar kring innovation och identifierar nyckelfaktorer för en framgångsrik digital transformation.

  • Förstärk kundens röst inne i den egna organisationen.
  • Tillämpa faktabaserade beslut.
  • Behandla följsamhet, säkerhet och effektivitet som kompetenser.

Ditt företag måste vara helt digitalt redo för att du ska kunna veta vilka innovationsinitiativ som är de rätta att satsa på, men där befinner sig inte majoriteten av svenska företag idag.

I digital transformation handlar det som på så många andra områden om en förändringsresa, där vi måste skapa förståelse för syftet med den nya teknologin bland medarbetarna och finna den rätta mixen mellan människa och teknik.

Skillnaden är att tempot nu är så högt och komplexiteten så omfattande, att det kan vara svårt att se skogen för alla träd. Vi behöver alla lyfta oss upp och anstränga oss för att se helheten i bilden av den digitala transformationen för att fatta rätt beslut innan vi trycker på knappen för investeringar i digital innovation eller ingår ett nytt partnerskap. Det är först då vi föder vårt blodomlopp med nya digitala blodkroppar och gör det möjligt att skapa verkligt affärsvärde över tid. Det är alltså hög tid för en digital blodtransfusion.

Sandra Lindblad
Director Market Unit, Avanade

Patrik Löwendahl
Head of Digital, Avanade Nordics

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in