Debatt

Strategiska förvärv i fokus

Regulatoriska frågor tar numera en allt större plats i transaktionsförfarandet, det skriver Rickard Isacson och Fredrik Mörner från Advokatfirman Delphi.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-02-18

M&A-aktiviteten var hög under 2019 och vi ser inga direkta tecken på avmattning, men givetvis är M&A-aktiviteten 2020 beroende av såväl konjunkturen som det globala politiska läget. 

Säljprocesserna under 2019 var aktiva, multiplerna höga och många intressenter deltog i budgivningarna. Vi såg också en ökning av internationellt intresse på den svenska transaktionsmarknaden. Att kronan försvagats de senaste åren har medfört att intresset från internationella aktörer ökat då det, relativt sett, blivit billigare att investera i Sverige. 

En annan anledning till det ökade internationella intresset är att svenska bolags rykte har blivit allt starkare, mycket beroende på att fler svenska bolag konkurrerar på den internationella marknaden med stor framgång. Svenska bolag anses pålitliga och är generellt mycket välskötta med en välfungerande styrning. Trenden att man vill investera i hållbara bolag utan risk för historiska skandaler har accelererat. I kölvattnet av bland annat penningtvättsskandalerna inom den finansiella sektorn och i dagens snabba medielandskap har det blivit allt viktigare än tidigare att fokusera på bolagsstyrning samt regelefterlevnad för intressenter i M&A-processer. Regulatoriska frågor tar numera en allt större plats i transaktionsförfarandet vilket har öppnat upp nya affärsmöjligheter för rådgivare.

I takt med detta har även klienters förväntningar på legala rådgivare ökat avseende medvetenheten och affärsutmaningarna som följer av omvärldsfaktorer. Konflikten mellan USA och Iran, Brexit, handelskriget mellan USA och Kina är exempel på sådant som på kort sikt kan rita om förutsättningarna, vilket även rådgivarna behöver bevaka för att gemensamt med klienten kunna förutse samt agera strategiskt tillsammans. 

Vi bedömer att efterfrågan på transaktionsmarknaden kommer fortsätta under 2020, att regulatoriska frågor även fortsättningsvis kommer vara centrala i transaktionerna och att svenska bolag även under kommande år kommer vara attraktiva för internationella investerare. Vi ser en fortsatt stark tillgång till kapital bland investerare, vilket i kombination med signalerna om att, dagens låga ränteklimat kommer bestå under en tid framöver, skapar goda förutsättningar för en fortsatt stark transaktionsmarknad. 

Vi ser emellertid en viss oro för att omvärldsfaktorer kan ha en avmattande effekt på riskbenägenheten, och därmed investeringsviljan. Detta ska dock vägas mot den fortsatta digitaliseringen som innebär nya möjligheter, i kombination med fortsatta krav på tillväxt där M&A erbjuder möjligheter att svara upp mot sådana utmaningar. 

Vi ser fram emot 2020 som ett år då vi fortsatt kommer se en hög aktivitet, men kanske något defensiv, marknad där köparna fokuserar på strategiska förvärv av starka målbolag. 

Rickard Isacson
Partner, Advokatfirman Delphi
Fredrik Mörner
Partner, Advokatfirman Delphi

Platsannonser

Logga in