FinansDebatt

Stimulanser för företagare saknas i Magdalena Anderssons budgetförslag 

Shoka Åhrman, SPP, Magdalena AnderssonShoka Åhrman, SPP, Magdalena Andersson
Publicerad

Enbart skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare är inte tillräckligt för att stimulera och återhämta ekonomin, och stimulera jobben.  Det skriver SPP:s sparekonom Shoka Åhrman.

Realtid.se

Europas ”snålaste” finansminister, Magdalena Andersson, öppnar nu plånboken rejält och börjar med att läggaer fram tre skattesänkningar för ”vanligt folk”. Hon plockar ut några russin, förslag ur, budgetkakan, som gynnar de flesta, 7,5 miljoner svenskar, men främst de med lägre inkomster. Finansministern vill att man ska spendera, men många låginkomsttagare saknar ett buffertsparande, och den här skattesänkningen kan man använda som en start för det.  

Vad innebär förslaget till skattesänkningar? I januari i år infördes en skattereduktion för de som arbetar. Regeringen föreslår nu att grundavdraget höjs igen, och skattereduktionen som infördes vid årsskiftet förstärks med 1 320 kronor från 2022. Skattereduktionen blir för de flesta 2 820 kronor per år 2022. Hela skattereduktionen ges från en förvärvsinkomst på 265 000 kronor om året och kommer att gälla för lön, pension och socialförsäkringsförmåner. Så även pensionärer gynnas av förslaget.  

Förslaget är tänkt att förbättra situation för främst för låg- och medelinkomsttagare, så de med lägre inkomster är de största vinnarna. I den gruppen finns många kvinnor, så det är också något som gör att regeringen också beskriver detta som en jämställdhetssatsning. Att höja jobbskatteavdraget en gång till hade varit ett alternativ, men nu väljer regeringen att prioritera låginkomsttagare, oavsett om dessa arbetar eller inte.  

Annons

”Oppositionen kommer kritisera regeringen för att skillnaderna mellan att arbeta och inte arbeta minskar.”

Regeringen föreslår också en att den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks, så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster försvinner. I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt cirka 10 000 kronor mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar. Regeringen kommer lägga fram ett förslag som sluter den klyftan.  

Det här förslaget gynnar förstås den gruppen som uppbär sjukersättning. En konsekvens av förslaget är att det upphäver effekten av jobbskatteavdragen för dessa grupper. Oppositionen kommer kritisera regeringen för att skillnaderna mellan att arbeta och inte arbeta minskar. Det är ett avsteg från arbetslinjen, som förra finansministern Anders Borg (M), införde genom införandet av jobbskatteavdraget. Moderaterna gillar inte avsteg från arbetslinjen, så det blir en väntad skarp kritik från Svantesson och Kristersson, men hur ställer sig SD? Stöder de arbetslinjen eller kommer detta att splittra oppositionen? 

Annons

Den tredje skattelättnaden som regeringen lägger fram är en skattereduktion för a-kassan. Den uppgår till 25 procent av den årliga avgiften till a-kassan, vilket innebär en skattesänkning på omkring 400 kronor per år för medlemmar i de flesta a-kassor. Också detta förslag gynnar de som jobbar 

För de flesta som jobbar och har normala inkomster spelar förslagen inte så stor roll för familjebudgeten. Men det är klart att för de med låga inkomster och de som är sjuka är det här förslag som gör som kan göra skillnad. 

Magdalena Andersson har utmålats som Europas snålaste finansminister, men nu lägger hon ut förslag som ska gynna s i valrörelsen nästa år och som regeringen lånar för att genomföra. Det är också förslag som Vänsterpartiet och Centerpartiet är nöjda med, vilket är en förutsättning för att få stöd från dem. Vi väntar nu på förslagen som ska tillfredsställa Centerpartiet, så hon också kan få deras stöd.  

Annons

Budgeten kommer att portioneras ut fram till 20 september. De här förslagen tar drygt 10 miljarder av budgetutrymmet på 74 miljarder. Så fler förslag kommer närmaste tiden. 

Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om vad budgeten innebär för löntagarna eftersom vi behöver se helheten.  

Jag noterar dock att finansministern inte nämner någonting om skattesänkningar för företagare. Men om tanken är, som Magdalena Andersson säger, att förslagen delvis handlar om konjunktursstimulans för en snabb återhämtning, så krävs det också förslag för företagen, vilket saknades i dagens förslag.  

Enbart skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare är inte tillräckligt för att stimulera och återhämta ekonomin, och stimulera jobben. Det som behövs nu är företagsstimulanser, så vi väntar med spänning på budgetförslag på sänkt skatt på företagande, eller andra stimulansåtgärder för företagare.  

Vinnare:  

  • Sänkt skatt gynnar 7,5 miljoner svenskar, både löntagare och pensionärer.  
  • Sjuka som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning 
  • Fackanslutna gynnas av avdrag för A-kasseavgiften 

Förlorare: 

  • Tar budgetutrymme från andra satsningar, skattesänkningar, men finns inga direkta förlorare  

Shoka Åhrman
Sparekonom, SPP

 

Annons