Annons

Annons

Joakim_Strid_534.jpg

Min erfarenhet är att noterade företag lägger stor vikt vid att hantera sin informationsgivning korrekt, och tillämpar reglerna för detta på ett ansvarsfullt och noggrant sätt, skriver Joakim Strid.

Snart kan ibland vara sent

Noterade företag bör inte misstänkliggöras för att de publicerar information på eftermiddagar eller kvällar – i vissa situationer är det helt enkelt deras skyldighet att göra det, skriver Joakim Strid, rådgivare i finansmarknadsfrågor och tidigare övervakningschef på Nasdaq.

Sedan mitten av 2016 regleras börsbolagens skyldighet att offentliggöra insiderinformation i marknadsmissbruksförordningen, MAR, i stället för i svensk lag och lokala börsregler. Grundregeln är, nu liksom tidigare, att insiderinformation, det vill säga information som en ”förnuftig investerare” skulle lägga till grund för ett investeringsbeslut, ska publiceras så snart som möjligt.

Innan MAR trädde i kraft medgav börsens regelverk att om en händelse inträffade, eller information stod klar, utanför börsens öppettider så kunde bolaget vänta med offentliggörandet senast till morgonen före nästa handelsdag.  Den regeln finns inte längre, helt enkelt på grund av att varken börsen eller någon annan har möjlighet att friskriva någon från att följa en EU-reglering.

Så snart som möjligt är därmed vad som gäller. Betyder då det att företagen måste arbeta dygnet runt och att pressmeddelanden regelmässigt kommer skickas ut under kvällar och helger? 

Annons

Annons

Nej, så är det naturligtvis inte.

Ett offentliggörande av insiderinformation kräver förberedelser och beredning. Informationsläget måste kunna klargöras, ett pressmeddelande ska formuleras och själva offentliggörandet administreras. Allt detta ryms inom ”så snart som möjligt”. I många fall låter sig ett sådant arbete helt naturligt inte ske vid vissa tider på dygnet, och ”så snart som möjligt” kommer ofta inträffa på tidiga morgontimmar.

Men i de fall ett företag har möjlighet att kommunicera insiderinformation en sen eftermiddag eller kväll, eller under en helg, så är det skyldigt att göra detta – för att följa MAR och för att ge marknaden den information som reglerna syftar till.

Den situationen kan uppstå om ett företag till exempel håller ett styrelsemöte under en eftermiddag och om det finns en fråga på dagordningen som det har kunnat förbereda kommunikation kring för den händelse ett visst beslut skulle fattas. Då kan det låta sig göras att skicka ut informationen samma eftermiddag eller kväll. 

Företag ska inte behöva välja mellan att följa reglerna och att kritiseras för att försöka smyga ut information i skymundan. Min erfarenhet är att noterade företag lägger stor vikt vid att hantera sin informationsgivning korrekt, och att då de offentliggör information utanför kontorstider så sker det för att tillämpa reglerna på ett ansvarsfullt och noggrant sätt. Det bör inte leda till kritik eller misstänkliggöranden!

Med professionella kårer av såväl investerare som analytiker och journalister, samt dagens verktyg för att fånga upp information om börsen och de noterade företagen, bör alla vi användare av finansiell information både kunna känna oss trygga i att vi ska få tillgång till information och att den kommer att kritiskt granskas - oavsett när den görs tillgänglig!

Joakim Strid
rådgivare i finansmarknadsfrågor och tidigare övervakningschef på Nasdaq

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons