Rikard Josefson, vd för Avanza.
Rikard Josefsson, vd för Avanza.
Debatt

"Smidigare flytträtt en demokratifråga"

"För mig tog det 113 dagar att flytta mina pensionspengar till Avanza. 113 dagar! År 2018! Dessutom tar många aktörer ut en årlig avgift på omkring 0,60 procent på kapitalet. Då är det lätt förstå att det finns starka krafter mot en förbättrad flytträtt." Det skriver Avanzas vd Rikard Josefson.

Uppdaterad 2019-02-27
Publicerad 2019-02-27

Vi har sett flera nya regelverk träda ikraft under 2018. Regelverk med syftet att öka konsumentskydd och transparens i branschen, vilket skapar spännande möjligheter för oss. I takt med att kunder får sina årsbesked, där det från och med i år blir tydligt vad de betalar för sitt sparande, tror jag att det är många som kommer att fundera över vad de egentligen får för pengarna. Här är det också viktigt att förstå hur dessa avgifter påverkar den långsiktiga utvecklingen i sparandet.

Detta gäller inte minst pensionssparandet där vi dessvärre ännu inte sett de regelverksförbättringar under året som vi hoppades på. För mig tog det 113 dagar att flytta mina pensionspengar till Avanza. 113 dagar! År 2018! Obegripligt kan man tycka, och dessutom tar många aktörer ut en årlig avgift på omkring 0,60 procent på kapitalet. Då blir det lättare att förstå att det finns starka krafter mot en förbättrad flytträtt.

För mig är detta en demokratifråga som borde ha ett mycket större utrymme i debatten.

Sveriges pensionssparare betalar flera miljarder kronor i onödiga avgifter, pengar som istället skulle kunna växa till sig på pensionsspararnas egna pensionskonton och därmed bidra till en bättre pension.

Större delen av pensionskapitalet i Sverige ligger idag hos bolag som tar ut en årlig volymbaserad avgift på kapitalet på omkring 0,60 procent. Önskvärt framöver är därför även förenklingar kring flyttadministrationen, som att begränsa den tid en flytt får ta samt att inkludera äldre försäkringar. Förändringar som Avanza fortsätter att arbeta med att få till stånd.

I tillägg till diskussionen om flytträtt, samtidigt som kostnadsmedvetenheten ökar, blir det alltmer uppenbart att de allmänna pensions- och välfärdssystemen minskar i omfattning och att ansvaret för pensionssparandet i högre grad ligger på individen. Allt fler börjar inse att deras ekonomi och livskvalitet som pensionärer beror på deras aktiva val av sparande idag. Tjänstepension värderas högt bland arbetsförmåner hos Sveriges befolkning.

Mot bakgrund av ökad livslängd bland befolkningen höjs pensionsåldern i Sverige succesivt fram till 2026. Syftet är att säkra hållbara pensioner för dagens och framtidens pensionärer. Bland annat höjs den lägsta pensionsåldern från 61 till 64 år.

Rikard Josefson
Vd Avanza

 

Platsannonser