Låt inte sammanträdesbordet i styrelserummet stå tomt. Engagerade och kunniga styrelseledamöter är en stor tillgång för växande småföretag och entreprenörer.
Debatt

Slösa inte bort värdefulla styrelser

Många kompetenta kvinnor och män arbetar i styrelser och många företagsledningar stöttas av professionella styrelser. Men flera hundra tusen företagare saknar år 2017 fortfarande en engagerad styrelse. Det är dags att ändra på det, skriver Suzanne Sandler, vd Styrelseakademien Stockholm.

Uppdaterad 2017-02-08
Publicerad 2017-02-08

Debatten skriker efter fler kvinnor i börsbolagsstyrelser, näringslivet gastar sig hesa om äganderätt och svarar att ”större mångfald är det vi ska ha” medan vi på Styrelseakademien försöker tränga igenom bruset och viskar för att höras. ”Fram för fler företag som skaffar sig en väl fungerande styrelse. Bemanna med rätt kompetens. Skapa ditt eget DreamTeam”, är vårt budskap.
 
Styrelsearbetet har gått från att vara kontrollerande till värdeskapande. I dag ska styrelsen inspirera, utmana och coacha ledningen till att skapa tillväxt och finansiell styrka samtidigt som varumärket stärks och företaget bedriver en hållbar verksamhet.
 
Jag funderar ofta över hur man kan påverka behov och efterfrågan på externa styrelseledamöter. Kandidatbanker runt om i länen fylls av kompetenta personer som inget hellre vill än att hjälpa entreprenörer att bli framgångsrika. Så var är alla företagare som inser värdet av en professionell styrelse?
 
Enligt aktiebolagslagen måste varje aktiebolag ha en styrelse. Men alldeles för få tar styrelsearbetet på allvar och rekryterar ledamöter till styrelsen. I stället väljer många att ha en ”pappersstyrelse”, där ägarna har lämnat in namn på styrelseledamöter till Bolagsverket, för att sedan i praktiken helt strunta i att bedriva något löpande styrelsearbete i bolaget. Ingen följer nämligen upp att en styrelse arbetar över huvud taget.
 
Här behöver politikerna ta sig en rejäl funderare. Varför har vi en lag där man kräver bemanning av styrelser, om ingen bryr sig om den är verksam eller ej?
 
Det är förvånande att så pass få entreprenörer reflekterar över värdet av att ha ett professionellt styrelsearbete med en eller flera externa ledamöter. Jag är övertygad om att deras företagande generellt skulle mer framgångsrikt och att färre skulle komma på obestånd, om de har en kompetent och väl fungerande styrelse som stöttar dem i arbetet.
 
Genom att engagera rätt personer får man personer som ser med friska ögon på företaget, ett säkrare beslutsfattande, vd får stöd för sitt agerande och sina idéer av personer som har erfarenhet, kompetens och som dessutom är villiga att ta det ekonomiska ansvar som lagen stipulerar. Styrelsen utgör både riskspridare och en försäkring för företaget.

Som ägare får du ett bollplank du inte självklart finner hemma vid köksbordet. Någon som du vågar berätta om dina visioner för eftersom han eller hon vet hur de kan uppfyllas.
 
För ett tag sedan fick jag ett telefonsamtal från en man vars son hade startat ett företag inom e-handel. På något år har företaget vuxit till att omsätta cirka 20 miljoner, och nu kände denne far att hans erfarenhet inte längre räckte till för att vägleda sonen. Då ringde han Styrelseakademien och Almi Företagspartner. Smart agerat, men hur många tänker så?
 
Självklart ska och bör man hjälpa företag som ovan att hitta ett par mycket kompetenta personer som genom sina erfarenheter, sin kunskap och sina nätverk kan lotsa de unga företagarna till framåt. Antingen som företagarementor, advisory board eller styrelse. I det här fallet får det unga e-handelsföretaget betydligt större förutsättningar att växa till ett stort och starkt bolag.
 
Det är det bästa med att engagera sig i styrelsefrågor – att man bidrar till att entreprenörer, företagare och styrelser utvecklas och skapar värde. Vilket i sin tur bidrar till ökad välfärd.
 
Suzanne Sandler
vd Styrelseakademien Stockholm

Platsannonser

Logga in