Dan Burman, Salesforce
Dan Burman, Sverigechef på Salesforce.
Debatt

Slarv med digital kompetensutveckling minskar svensk konkurrenskraft

Att tro att det räcker med att skicka medarbetare på kurs en gång om året räcker inte. Utbildning måste vara ett återkommande element för att Sverige ska fylla det digitala kompetensbehovet, skriver Dan Bjurman, Sverigechef för Salesforce.

Publicerad 2021-09-10

Antalet företag som skriker efter personal med digital kompetens har ökat betydligt de senaste åren. Och bristen blir bara mer och mer påtaglig. Näringslivet har och fortsätter att spela en viktig del i att bygga broar över det växande kompetensgapet. Och i Sverige är vi inte dåliga på att tycka att fortbildning är viktigt. 97 procent av företagen erbjuder någon form av fortbildning till sina medarbetare. Frågan är bara om det vi erbjuder är rätt?

Vi kan konstatera att vi i Sverige har utbildat alldeles för få i alltför många år för att kunna hålla jämna steg med företagens krav på nödvändiga digitala färdigheter. Vi ser konsekvenserna av detta nu. Behovet av digital kompetensutveckling spänner över hela företagen. Framförallt är det affärssidan närmast slutkunden och cheferna som nu också måste utbildas, men även på högsta nivå i företaget. Varje VD måste numera vara digital expert, inte bara CIO:n.

Om inget drastiskt händer, kommer vi att 2024 sakna 70 000 personer för att fylla det digitala kompetensbehovet i Sverige. Detta enligt den senaste rapporten från IT&Telekomföretagen. Samtidigt växer sig detta behov allt större och SCB spår att till exempel yrkesgruppen dataspecialister förväntas att öka med nästan 110 000 fram till 2035. Ytterligare en fingervisning var vi står får vi när vi läser rapporten från Swedish Center for Digital Innovation som analyserade 1,3 miljoner platsannonser från offentlig sektor i Sverige för att konstatera att efterfrågan på digital kompetens har fördubblats mellan 2006 och 2019. Och då ligger den privata sektorn markant över. 

Enklare, snabbare och oftare

Siffrorna talar för sig själva och mycket tyder på att klyftan kommer att bli permanent om inget görs, vilken naturligtvis kommer att ha en starkt tillväxthämmande effekt. Så hur kan vi som företag arbeta effektivare?

1. Skippa lektionssalar och gör kompetensutvecklingen tillgänglig för alla medarbetare
Det första steget måste vara att göra lärande och kompetensutveckling mer tillgängligt. Utbildning behöver vara något annat än att sitta i lektionssalar eller skicka medarbetare på kurs. 
De företagsledare jag talar med återkommer ofta till frågan om hastighet när det gäller kompetensutveckling. Att utbildningar ska vara något som kan komma i gång och genomföras relativt snabbt. Vi behöver inse att kompetensutveckling kommer att vara ett tätt återkommande element i våra medarbetares yrkesliv snarare än att handla om att åka på konferens två gånger per år. 

2. Erbjud utbildning där och då behovet uppstår
På samma sätt som hybridarbetsplatsen och "arbete var som helst" drivs av molnteknik, bör företag erbjuda tillgång till inlärningsprocesser och utbildning så snart behov uppstår, gärna via mobila enheter. 

Ett bra exempel på ett tillgängligt sätt att utbilda på är de digitala utbildningsmodulerna på kompetens.nu, en portal som bland annat Teknikföretagen står bakom. Utbildningarna kan hållas superaktuella, de är enkla att registrera sig på och flexibla i fråga om hur man disponerar sin tid kring dem.

3. Digital kompetens avgörande för framtidssäkring av företag
Det pågår ett generationsskifte i IT-branschen där gamla plattformar bytts ut och ersätts och där nya kompetenser behövs – snabbt. Idag handlar digitaliseringen inte bara om tekniska plattformar utan det krävs digital kompetens för hela kundupplevelsen - alltifrån sälj, marknadsföring till kundtjänst. Att inte ha en digital strategi idag innebär att man faktiskt saknar strategi helt. Kopplingen till kunden försvinner och man blir snabbt väldigt tondöv.

4. Digitaliseringen innebär ett livslångt lärande
Samtidigt bör vi tänka på utbildning som ett fast element under hela vår karriärväg, oavsett var vi befinner oss i vårt arbetsliv. Livslångt lärande är ett redan känt men extremt relevant ledningskoncept som kan säkerställa att medarbetarna ligger i framkant av tekniska framsteg och att de har de färdigheter som är grunden för framgång i en framtid som först och främst är digital.

5. Se digital kompetens som en demokratisk rättighet
Jag skulle vilja gå så långt som att hävda att digital kompetens är en demokratisk rättighet - lika självklar som att kunna läsa och skriva. Ingen ska behöva stå utanför. Jag skulle verkligen vilja få fler att förstå att åtkomsten till digital kompetens inte behöver vara svår och att det inte alls handlar om att kunna koda AI-appar i Python. Att lyfta den digitala kompetensen som primär för Sveriges utveckling är viktig för vår konkurrenskraft. Det är dessutom viktigt för den enskilda individens roll på arbetsmarknaden. 

Världen har förändrats och vi arbetar nu varsomhelst digitalt, och vi säljer på alla digitala ytor. På Salesforce jobbar vi med kunder som Volvo Cars/Polestar, IKEA, Mathem.se och även industribolag som Sandvik. Det är några exempel på företag som behöver bemanna med rätt digital kompetens NU för att möta efterfrågan. Vi befinner oss därför i ett läge där inte bara Sveriges konkurrenskraft och alltså välfärd hämmas, men där också den globala tillväxten bromsas upp om vi inte agerar och gör det snabbt.

Självklart varken ska eller kan företag själva klara av kompetensutmaningen. Här spelar vi företag som hjälper till med kompetensutveckling en viktig roll att erbjuda aktuella utbildningar på nya innovativa sätt så att det digitala kunskapsgapet minskas. Men det krävs också att både företag och medarbetare ställer om till ett mindset där vi lämnar det årliga besöket i en lektionssal eller konferensen och fokusera på ett livslångt lärande på nästintill daglig basis för att behålla och vinna konkurrenskraften för Sverige.


Dan Bjurman
Sverigechef, Salesforce
 

Platsannonser

Logga in