FinansDebatt

Skyddad data essentiellt för mediers affärsmodeller

Jonas Rundgren, Nordenchef SpotX and Smartclip.
Publicerad

Programmatiska videoannonsköp fortsätter att öka snabbt, trots att det finns flera utmaningar. En av utmaningarna är dataintegriteten, vilken är ett problem för såväl köpare som säljare. I takt med att medieföretag och annonsköpare använder mer förstaparts- och tredjepartsdata för att förbättra träffsäkerheten krävs ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda proprietär data, skriver Jonas Rundgren, MD SpotX Smartclip.

Många medieföretag som jobbar med video, såsom broadcasters, mediehus, OTT-plattformar och telekomföretag äger värdefull och unik data som ska hanteras enligt strikta regler och juridiska ramverk.

Dessa företag behöver en lösning som kan möta utmaningarna kring dataläckage, samtidigt som de behöver öka sina intäkter och annonsörernas ROI från videoannonsering.

Dessa företag har traditionellt varit tveksamma till att arbeta med programmatiska transaktioner, även när de sker via stängda marknadsplatser, på grund av juridiska krav och otillräckliga tekniska lösningar för dataläckage.

Annons

Lösningen för att möjliggöra programmatiska transaktioner för dessa aktörer finns nu på marknaden i form av ett system som matchar användaruppgifter från olika datakällor i en kontrollerad miljö, samtidigt som man säkerställer att proprietär data kan användas säkert och endast för den överenskomna kampanjen. Detta för att upprätthålla korrekt datahantering och spårbarhet, samt fortfarande möjliggöra en avancerad segmentering och värdering av målgrupper.

Här används begreppet escrow, en term för datadeponering som har lånats från fastighetsfinansieringsbranschen, för att beskriva ett säkert utrymme för datalagring.

En opåverkad datadeponering kan tillämpas vid köp av videoannonser, så att varken köparen eller säljaren kan se eller kartlägga den andra partens data, men fortfarande utnyttja informationen för att handla med fördefinierade målgrupper över olika enheter.

Annons

Både medieföretag och annonsörer jobbar hårt med att skapa smartare och mer individanpassad reklam. Medieföretag behöver använda förstahandsdata för att kunna rikta en kampanj så att den når de som tittar på specifika program eller som passar in på en särskild målgruppsprofil. Samtidigt måste annonsköpare se till att dra nytta av sina egna målgruppsdata i olika former.

Till exempel, en biltillverkare kanske vill rikta in sig på kunder som närmar sig slutet av ett leasingavtal. De medier som valts för annonserna kommer att ha förstahandsdata som annonsören inte har, som hushållens inkomst eller demografiska siffror.

Genom att kombinera dessa kommer kampanjen kunna riktas mot potentiella bilköpare av en specifik ålder eller som befinner sig inom ett visst inkomstspann, vilket gör kampanjen mer effektiv än om bara en del av datan skulle användas.

Annons

Vad som inte har funnits tillgängligt på marknaden, fram till nu, är en säker plats där data kan aktiveras utan att den riskerar att komma på villovägar.

Medieföretag behöver kunna applicera sin, eller annonsörens målgruppsdata, sätta villkor för affären och skicka material till köparen i en helt säker miljö via den DSP man har valt. På detta sätt kan både ägare och köpare av media använda målgruppsdata för att skapa unika erbjudanden för att nå rätt publik vid rätt tid i en säker miljö.

Att aktivera och kombinera datasamlingar gör det möjligt för marknadsförare att nå högre ROI, som i sin tur bidrar till högre intäkter för medieföretagen. Detta kommer att möjliggöra att de som skapar premiuminnehåll kan ta mer betalt för målinriktade köp på sina plattformar än de kan i traditionella mer räckviddsbaserade kampanjer.

Att använda en deponering för data öppnar upp nya möjligheter för datadrivna kampanjer baserad på unika kombinationer av köparens- och säljarens data vilket kommer skapa tillväxt i alla led.

Jonas Rundgren
MD SpotX Smartclip

Annons