Oscar Sjöstedt, ekonomisk – politisk talesperson (SD) och Tobias Andersson, gruppledare i Näringsutskottet (SD).
Oscar Sjöstedt, ekonomisk – politisk talesperson (SD) och Tobias Andersson, gruppledare i Näringsutskottet (SD).
Debatt

SD: Företagen behöver hjälp ur pandemin

Nu krävs det att företagarnas villkor stärks permanent. Det skriver SD.s Oscar Sjöstedt och Tobias Andersson.

Publicerad 2021-05-10

Utöver de direkta konsekvenserna från pandemin har den generella osäkerheten varit ett enormt riskmoment för många företag. Att inte veta när restriktioner införs – eller hur länge de kommer vara kvar. Att inte veta vilka stöd som kommer finnas tillgängliga – eller när de kommer betalas ut. 

För Sverigedemokraternas del har förutsägbarhet, kontinuitet och långsiktighet varit ledorden för arbetet i finans- och näringsutskottet. Det måste vara tydligt vilka åtgärder som sjösätts och vilka företag som omfattas. Förutsättningarna för stöden behöver vara desamma under deras löptid och anpassas till företagens långsiktiga behov och planering. 

Från regeringens sida har vi tyvärr sett raka motsatsen. Restriktioner och stöd meddelas med kort varsel, krögare som planerat för normala öppettider fick med bara några dagars varsel veta att restriktioner för öppettider förlängts. När omställningsstöden efter månader äntligen kom på plats ändrade man plötsligt reglerna kring omsättningstapp och tusentals företag förlorade sin rätt till stöd. 

Trots alla missöden börjar vi nu komma till den punkt att vaccineringen gör att restriktioner kan hävas och samhället öppna upp. I denna övergångsfas är det av största vikt att stöden till företagen upprätthålls. Under denna period är riskerna stora och företagen sårbara.

Sverigedemokraterna föreslår därför följande åtgärder för att stärka näringslivet: 

  • Minskade arbetsgivaravgifter, med fokus på mindre företag.
  • För att öka drivkrafterna för framförallt mindre företag att anställa vill vi se ett generellt avskaffande av den allmänna löneavgiften för de två första anställda, till en taknivå om 300 000 kronor per anställd och år.  Detta gynnar alla företag utan att skapa tröskeleffekter och är att föredra framför olika sorters diskriminerande särlösningar för exempelvis olika åldersgrupper, nyanlända eller grupper som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Dessa åtgärder är dessutom suboptimala för arbetsmarknaden som helhet.
  • Mindre regelkrångel och möjlighet att amortera av skatteskulden.

I näringsutskottet har vi länge jagat på regeringen om behovet av regelförenkling, både kring enskilda regler och lagar men också en omfattande strukturförändring av regelimplementering. I finansutskottet föreslog vi under våren att kostnaden för anstånd med skatteinbetalningar borde minska. Det fick vi gehör för, vilket är bra men inte tillräckligt. Företagen måste få en chans att starta upp verksamheten, därför vill vi se en möjlighet att amortera skatteskulden under en period om tre–fem år.

Ökad konsumtionsförmåga

Parallellt med minskade kostnader och regelkrångel för företagen tycker vi att det är rimligt att folk får behålla lite mer av sin lön. Vi föreslår därför att det så kallade jobbskatteavdraget förstärks med en finansiering motsvarande 10 miljarder kronor, som innefattar både inkomst av tjänst och inkomst av pension. För en medelinkomsttagare skulle förslaget innebära 1300–1400 kronor mer i plånboken varje år, samtidigt som personer med lägre inkomster får en större relativ ökning av den ekonomiska standarden. 

Tillsammans behöver vi arbeta både stort och smått för att kunna återgå till det normala, med en bra företagarpolitik och tydliga besked kan vi hjälpa landet att åter komma på fötter. 

Oscar Sjöstedt
Ekonomisk – politisk talesperson (SD)

Tobias Andersson
Gruppledare i Näringsutskottet (SD)


 

Platsannonser

Logga in