Säkerhetsfrågorna borde inte vara ett enskilts företags konkurrensfaktor utan snarare en fråga fler tjänar på att samverka kring, skriver Secmakers Niklas Anderson på Realtids debattsida. Foto: Montage Secmaker/Markus Spiske/Unsplash
Säkerhetsfrågorna borde inte vara ett enskilts företags konkurrensfaktor utan snarare en fråga fler tjänar på att samverka kring, skriver Secmakers Niklas Anderson på Realtids debattsida. Foto: Montage Secmaker/Markus Spiske/Unsplash
Cybersäkerhet

”Säkrare inloggning ett nationellt problem”

Svenska företag betalar årligen 3,8 miljarder kronor för kostnader kopplade till cyberbrott. Problemet är nationellt och käver en ökad samverkan mellan branscher skriver Secmakers vd och grundare Niklas Anderson på Realtids debattsida idag.

Uppdaterad 2019-08-15
Publicerad 2019-08-15

Sverige halkar efter på många områden jämfört med andra länder i Europa när det gäller digitalisering. Inte minst gäller det säker inloggning i företagssystem. I offentlig förvaltning är varianter på e-legitimation sedan länge det säkra sättet att logga in i verksamhetskritiska system. Privatpersoner har sedan länge kunnat använda BankID. I företagen däremot är det generellt lösenorden som regerar. Det är inte i närheten av tillräckligt skydd i en tid då angreppen ökar konstant och blivit allt mer sofistikerade.

Nätfiske och annat lösenordsslarv är en av de vanligaste attackvägarna idag mot företag. Enligt Svenskt Näringsliv betalar svenska företag 3,8 miljarder kronor årligen för direkta kostnader kopplade till cyberbrott. Det blir samtidigt allt svårare att identifiera personerna som begår dessa brott, och var de befinner sig, vilket för med sig helt nya utmaningar.

En starkt bidragande orsak är just lösenordsanvändningen, som trots kända svagheter ändå är den vanligaste inloggningsmetoden på företag. Därför är tvåfaktorsautentisering en av de viktigaste och snabbaste säkerhetsinvesteringarna man kan göra som företag idag. Metoden innebär att det krävs minst två sätt att verifiera sig mot företagets system.

Den ökade digitaliseringen hos företag med satsningar på en ”digitalt först”-strategi i sin kontakt med omvärlden, innebär i hög grad att förtroendet för organisationerna hänger på hur bra de hanterar säkerhetsfrågorna. Förtroendekapitalet för ett varumärke kan gå från hundra till noll på mycket kort tid i samband en incident. Vissa branscher har här kommit längre, som bank- och finans, i att stärka sitt skydd. Generellt är medvetenheten högre inom känsliga branscher just för att man är väldigt medvetna om att man förvaltar ett förtroende, vilket är det som hela säkerhetsproblematiken kokar ner till.

Men informationssäkerhet är enligt vår erfarenhet i hög grad ett underinvesterat område, som borde prioriteras högre utifrån både det ökade antalet hot som betydelsen för varumärket. Parallellt vet vi också att företagen tyngs av ett ökat antal regulatoriska krav, såsom GDPR, NIS, Säkerhetsskyddslagen samt EU Cybersecurity Act. Regulatoriska krav har dock det goda med sig att det driver den här typen av frågor.

Det är också viktigt att komma ihåg att cyberattacker såsom överbelastningsattacker och nätfiske är globala hot. Enskilda organisationer kan inte längre ensamma skydda sig effektivt mot dessa. Skydd måste också införas på nationell och internationell nivå. För det är alltför tids- och resurskrävande, dyrt och osäkert när organisationer var och en försöker uppfinna hjulet och införa egna lösningar på gemensamma problem. Med andra ord – säkerhetsfrågorna borde inte vara ett enskilts företags konkurrensfaktor utan snarare en fråga fler tjänar på att samverka kring. Så sker redan i utsatta branscher som hälso-och sjukvård, bank och finans och i myndigheterna vilket visat sig framgångsrikt.

Vi måste helt enkelt samverka och koordinera aktiviteter tillsammans för att få bukt med problemen. Och en stor andel av problemen i samband med nätfiske skulle kunna lösas om tvåfaktorautentisering i någon form var standard för företag och organisationer. Då kan riskerna med kontokapning minskas väsentligt, som i sin tur innebär en väsentligt minskad risk att företagen ska förlora känsliga data vid ett intrång och därmed riskera att underminera sitt varumärke eller tappa värdefulla immateriella tillgångar.

Niklas Anderson, vd och grundare av Secmaker

Platsannonser