Millennials vill ha tillgång till en bred gemenskap, där lokala startup kan samsas och samarbeta med internationella företag, skriver Regus vd Patrik Ölvebäck på Realtids debattsida idag.
Debatt

Så tar vi bäst tillvara på millennials kompetens

Patrik Ölvebäck, landschef på coworkingföretaget Regus, menar att det är viktigare än någonsin för HR-cheferna att på allvar börja lyssna på yrkesverksamma millennials.

Publicerad 2019-06-13

Vi behöver börja betrakta millennials för vad de är – nämligen den mest framgångsrika och arbetsvilliga generationen som trätt in i arbetslivet på flera årtionden. De tillhör en generation som alltid jobbar: på kvällar, helger och högtider. Varför? För att de alltid är uppkopplade och inte gör någon märkbar skillnad mellan arbete och privatliv.

För sin engagerade arbetsmoral, och den positiva effekt som en utsuddad gräns mellan privat- och arbetsliv ger, kräver millennials en viss flexibilitet i utbyte. De vill tillhöra en gemenskap eftersom det är där de finner sin tillfredsställelse. De vill både arbeta och socialisera. Det finns inte längre en gräns mellan ”klassrum” och produktion, det är alltid både och – och det är precis den gemenskapen som gör kontorshotell och coworkingytor extra attraktiva för den här unga målgruppen.

Vad som är avgörande för en framgångsrik community är tillgången till en bred gemenskap, där lokala startup kan samsas och samarbeta med internationella företag, och det är där som våra millennials känner att de kan växa och frodas. Något som idag även börjar prioriteras hos de stora företagen.

Men flexibiliteten sparar också företagen stora summor pengar. Förutsatt att företagen har tillgång till flexibla arbetsytor kan de nämligen skala bort minst 55 procent av sina investeringar baserat på statistik som säger att skrivbord på arbetsplatsen står tomma drygt hälften av tiden. Att byta ut sitt vanliga kontor mot flexibla arbetsytor reducerar alltså behovet av arbetsyta kraftigt.

Ytterligare en central del i den förändrade synen på flexibla arbetsplatser rör den relativa osäkerheten som finns när det kommer till att uppskatta var ett företag kommer att befinna sig om tio år, eller ens fem månader. På den snabbrörliga arbetsmarknaden och i osäkra ekonomiska tider, kan nedskärningar behöva genomföras snabbt, och att då stå med outnyttjad arbetsyta kan bli en dyrköpt historia. En flexibel arbetsplats hade kunnat spara företaget pengar.

Tillsammans med tillgång till flexibelt arbete och en stark community är anpassningsförmågan den sista av tre centrala punkter som HR måste lära sig av millennial-generationen. Detta inte bara för den yngre generationens skull, utan också för att kunna överleva som ett modernt företag. Om tio år är det dessa millennials som fattar besluten, helt enkelt för att de generellt är mer framgångsrika än vad deras ålder och erfarenhet avslöjar.

Därför är det otroligt viktigt för både oss baby-boomers men också millennials att vi får tillgång till varandra för att kunna samtala och dela lärdomar – annars kommer åtminstone vi äldre vakna upp en dag och inse att vi inte längre är relevanta.

Patrik Ölvebäck, landschef Regus

Platsannonser