FinansDebatt

Så påverkar AI och automation framtidens finansavdelningar

Mattias Bolander, Nordenchef på Workday.
Publicerad

Det är lätt att bli rädd för att AI kommer att ersätta mänskliga jobb i alla branscher. Men visst är det hög tid att vi befriar människor från icke-stimulerande och repetitiva moment så att de får mer tid att jobba med värdefullare arbetsuppgifter? Inte minst gäller detta finansvärlden, skriver Mattias Bolander, Nordenchef på Workday.

Det är lätt att fastna i negativa tidningsrubriker och rädsla för att artificiell intelligens (AI) kommer att ersätta mänskliga jobb i alla branscher. Det är lätt att se detta framför sig, absolut. Inte minst när det gäller vissa typer av manuella arbetsuppgifter och repetitiva processer. 

En studie från Oxford University, av Carl Frey och Michael Osborne, uppskattar att 47 procent av de amerikanska jobben kommer att bli ersatta av robotar och automatiserad teknik de kommande 10 till 20 åren.

En annan rapport från PwC anger att 32 procent av sysselsättningen inom finans- och försäkringssektorn kommer att bli föråldrad på grund av framstegen som gjorts inom automation och artificiell intelligens.

Annons

Men låt oss blicka bortom det negativa för ett ögonblick. För det finns en annan sida av myntet i den spännande utvecklingen som sker just nu. 

För om vi ska vara ärliga. Visst är det hög tid att vi befriar människor från icke-stimulerande repetitiva uppgifter så att de får tid att jobba med mer värdefulla arbetsuppgifter? 

Automatisering representerar en möjlighet att minska tiden som finansavdelningen tillbringar med transaktionsbehandling, revision och regelefterlevnad. Tidsåtgången detta innebär förhindrar finansavdelningen att bli en strategisk affärspartner.

Annons

Den senaste tiden har vi sett allt fler framtidsinriktade CFO:er och finanschefer som hittat vägar för att effektivisera sina processer, där automation och AI utgör en del.

Uppkomsten av AI inom finans

En missuppfattning är att finanssektorn undviker risk och är sena med att implementera ny teknik. Det stämmer inte. Tvärtom så är det ofta så att ny teknik ofta omfamnas tidigt – och det gäller inte minst AI.

Inom retail banking har användandet av AI ökat i takt med allt fler regler dykt upp, något som blivit alltför kostsamt att låta enkom människor hantera.
Vi börjar se ett mönster inom sektorn. Resurskrävande, upprepade uppgifter, till exempel datainmatning och transaktionsbehandling, passar väl för automatisering och AI. Det leder i sin tur till uppkomsten av en mer strategisk och effektivare finansfunktion som drar nytta av den här nya tekniken, men där arbetet i högsta grad är beroende av en skicklig personalstyrka. 

Annons

Sätt grunderna först

Om AI och automation kan ge den effektivitet som de har potential till, kommer finansteamet att ha just de verktyg för att vara den strategiska affärspartnern varje vd behöver.

Men innan CFO:er och finansavdelningarna hoppar på AI-tåget måste de tagit ett ordentligt grepp om organisationens data så att kvaliteten på informationen håller tillräckligt hög nivå. 

När det gäller automation behöver respektive CFO fråga sig om det finns möjligheter att automatisera områden som äter upp värdefulla resurser och saktar ner verksamheten. Det kan inkludera planering, budgetering och prognoser, ekonomisk rapportering och operativ redovisning. Det kan innebära att en hel del av arbetsbelastningen skulle kunna lätta som en följd.

När nyckelfinansieringsprocesserna är automatiska behöver ekonomicheferna utveckla strukturerad analys och centralisera sina dataprocesser, så att insamlingen av data är standardiserad och behöver skrivas in endast en gång. Växlingen från gamla system till molnet innebär att alla system leder tillbaka till ”en sanningskälla”, och uppdateringarna gäller hela systemet, där alla framtida analyser och beslut är baserade på en enda datavisning. 

Balansen mellan mänsklig arbetskraft och nya tekniker 

Att hitta balansen mellan framväxande teknik och en organisations viktigaste tillgång – dess medarbetare – är ändå nyckeln.
Finanschefer måste förstå att framgången för all slags teknik alltid kommer att bero på kompetenserna hos de personer som använder den. CFO:er bör även ha tanken vid att kontinuerligt omvärdera systemen de använder och se till att de uppfyller företagets behov. 

Det är hög tid för finansvärlden att på bredare front öppna armarna för ny teknik som AI och automation.

Mattias Bolander
Nordenchef Workday

Annons