Christophe Broxe och Jonas Hertzberg Foto: SAS Institute
Debatt

"Så kan myndigheterna stoppa läckagen i systemen"

Bidrags- och momsfusk åsamkar offentliga förluster i miljardklassen. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan myndigheterna upptäcka och stoppa läckagen i systemen – och även få underlag för att lagföra välfärdsbrottslingar. Det skriver Jonas Hertzberg och Christophe Broxe.

Publicerad 2019-10-02

Värdet av det som Försäkringskassan betalar ut på felaktiga grunder, som bidragsfusk, uppgår till betydande summor årligen. I EU beräknas momsbelopp motsvarande 137 ,5 miljarder euro gå förlorade varje år, varav en stor del genom så kallade momskaruseller där kriminella kräver tillbaka moms för varor som aldrig betalats in. I Sverige går det att starta företag på felaktiga grunder via Bolagsverkets system, vilket gör att kriminella kan köpa varor utan att betala moms. Fel i hanteringen av svenska personnummer utnyttjas av kriminella. Svenska myndigheter som delar ut EU-bidrag dras med brister i sina system som lockar till bedrägerier. Dessa fusk och bedrägerier är också porten in till organiserad brottslighet och systembristerna göder därmed även annan kriminalitet.

Mycket av detta kan stoppas eller förebyggas med avancerade dataanalyser. Belgien hade stora problem med momsbedrägerier innan de sjösatte en lösning för dataanalys av olika källor. Bland annat granskades misstänkta bedragares aktiviteter på sociala medier och man kunde därmed upptäcka hur de var organiserade och samarbetade. Detta ledde till att momsbedrägerierna minskade med 98 procent!

I Europa begränsas fisket med kvoter som fördelas på olika företag. Ett vanligt bedrägeri är att starta luftföretag för att få fler fiskerättigheter. Här kan analyser av data från sociala media och gps-data för fiskebåtarna avslöja bluffen. Danska Fiskeristyrelsen har redan en sådan analysplattform på plats.

Den svenska regeringen ger i höstbudgeten extra pengar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för att motverka välfärdsbrott. Den lägger även lagförslag om krav på elektronisk betalning vid rut- och rot-arbeten och tillsätter en utredning med fokus på att minska felaktiga uppgifter i folkbokföringen. I våras föreslogs skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen.

Insatser som dessa kommer att bidra till att välfärdsbrotten minskar. Men kampen sker med kriminella som allt snabbare använder nya sofistikerade metoder och teknik. Därför måste svenska myndigheter, i samarbete med banker och andra samhällsbärande verksamheter, börja tillämpa dataanalys för att kunna möta och stoppa utvecklingen.

I grunden handlar det om de enskilda medborgarnas tilltro till samhället och dess institutioner. Den är en förutsättning för att de ska vara villiga att betala våra förhållandevis höga skatter.

Vi uppmanar därför fler svenska myndigheter att börja använda dataanalys för att motverka välfärdsbrott. Det naturliga är att starta med den del av verksamheten som är mest utsatt eller riskexponerad för bedrägerier. Parallellt behöver medarbetare i hela organisationen få kunskap om varför och hur avancerad dataanalys kan bidra till att av avslöja bedrägerier, hur integritetsfrågorna hanteras, samt inte minst hur det skapar värde för organisationen i termer av ökat förtroende från allmänheten och effektivare interna processer.

Jonas Hertzberg
Kundansvarig offentlig sektor och säljchef, SAS Institute
Christopher Broxe
Expert på att motverka bedrägerier inom välfärdssystem, SAS Institute

 

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se. Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartik

Platsannonser