Annons

Annons

Så kan finansbranschen minska riskerna

"Finansbranschen är en av de branscher som har allra mest att vinna på att utveckla sin datahantering." Det skriver Anna Winberg, Category Manager, HPE Sverige. 

Växande datavolymer och kunders ökande krav på säkerhet gör att banker och andra finansiella institutioner behöver hitta nya metoder för att hantera sin infrastruktur och datalagring. Tyvärr blir det allt svårare för IT-ansvariga inom finansbranschen att möta kraven från såväl nya som befintliga affärskritiska applikationer, när de traditionella modellerna för hantering av datalagring inte längre fyller sin funktion. 

De flesta lagringslösningar är idag snabba och pålitliga, men brister när det gäller smidighet och enkelhet. Hur kan då företag inom finanssektorn säkerställa att man använder högsta möjliga prestanda för affärskritiska applikationer, samtidigt som störningar förhindras och datan lagras säkert? Genom att använda sig av en plattform byggd på AI (artificiell intelligens) och ML (maskininlärning), tillsammans med flexibla molnlösningar och infrastruktur-som-kod. 

Att förlora åtkomst till data även under kortare perioder har idag en direkt inverkan på företags effektivitet och ekonomi. Traditionellt uppstår problem med tillgänglighet från system som sitter ovanför datalagringsfunktionen som nätverk, server och virtualisering. 

Annons

Annons

Nuförtiden kan AI och ML göra det möjligt för företag att kringgå dessa hinder och samtidigt förutsäga och förhindra störningar som kan uppstå i infrastrukturstacken. Att använda AI och ML för att förutsäga prestanda i situationer som en gång var oförutsägbara kallas all active architecture. Detta ger parallellitet och prestanda i flera noder vilket i sin tur påskyndar användning och tillgänglighet av applikationer. Dessutom innebär förmågan att kunna förutsäga och förhindra störningar att tiden som IT-teamet spenderar på underhåll minskas, vilket ger mer tid att ägna sig åt andra aktiviteter. 

Nästa beståndsdel för modern datalagring är datamobilitet. Utöver intelligens från AI och ML innebär möjligheten att smidigt och säkert flytta data över molntjänster en helt ny nivå av funktionalitet. Det möjliggör enkel molnbaserad lagring och katastrofberedskap, samtidigt som det tillåter fortsatt användning av lokal infrastruktur för snabb och pålitlig operationell återställning och testning. 

Tidigare krävde en integrerad styrning en enormt komplex administration. Men idag kan till och med avancerad lagringsprogramvara konfigureras på några minuter och arbetsflöden effektiviseras genom endast ett verktyg. Historiskt sett har finansbranschen tvingats arbeta med halvt manuella, scriptbaserade processer som ofta ger upphov till fel, men idag går det att automatisera detta. Genom att använda infrastruktur-som-kod, blir det möjligt att hantera en hel teknikstack via mjukvara. 

För finansbranschen som är naturligt ovillig att ta risker betyder denna typ av avancerad lagringsteknologi reducering av de driftstopp och datafel som har varit ett växande problem för branschen i åratal. Intelligensen och effektivitet kommer i slutändan att överföras till kunderna som idag förväntar sig samma hastighet från sina finansiella tjänsteleverantörer som de gör från andra 
branscher.

Finansbranschen kan använda denna nya teknik för att dra nytta av den förutsägbarhet, smidighet och intelligens som vår teknik idag möjliggör. Vi befinner oss i en ny era där intelligens inbyggd i tekniken är nyckeln till allt. 

Anna Winberg
Category Manager
HPE Sverige 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons