Eelco-Jan Boonstra, Europachef på Mambu.
Eelco-Jan Boonstra, Europachef på Mambu.
Debatt

Så kan banker bli mer motståndskraftiga

Den snabba utvecklingen av finansiell brottslighet kräver teknikmiljöer som underlättar kontroll och innovation. Det skriver Eelco-Jan Boonstra, Europachef på Mambu.

Publicerad 2020-09-11

Bedrägerier har blivit en allt större hot för banker och deras kunder och kostar årligen hundratals miljarder kronor. Pandemin har förvärrat situationen eftersom bedragare är snabba med att utnyttja svagheter i systemen.

I Storbritannien rapporterades det om ökning av bedrägerier med 400 procent när pandemin tog fart i mars. FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) uppskattar kostnaden för penningtvätt till 2 till 5 procent av världens globala BNP.[1] Det motsvarar hisnande 800 miljarder till 2 biljoner dollar per år. Hur kan banker bli mer motståndskraftiga och skydda sina kunder utan att dra ner affärerna? 

Den snabba förändringen av digitala miljöer gäller inte minst bank- och finanssektorn. Automatiserade och snabba transaktioner ger en smidigare tillvaro för såväl banker och finansaktörer. Det ger tyvärr också en smidigare tillvaro för cyberbrottslingar. Konsekvensen av det är krav på nya teknikmiljöer som är byggda från början för att underlätta automatisering och kontroll, samt för att underlätta integration med de äldre tekniklösningar som måste finnas kvar.

Rotorsaken till problemen är att ju fler digitala lösningar och ju snabbare penningflöden som finns, desto fler blir attackytorna. Brottslingarna hittar snabbt de svaga länkarna i kedjorna. Penningtvätt är ett tydligt exempel på det här. Ju mer automatiserad behandling, desto svårare blir det att kontrollera alla transaktioner.

Över 90 procent av de europeiska bankerna har fått böta för brott mot penningtvättslagstiftningen. Globalt har banker under det senaste decenniet fått betala över 26 miljarder dollar i böter för sådana brott.[2] Kostnaderna för sanktionsbrott är en sida av myntet, på den andra sidan finns stora kostnader för minskat förtroende på finansmarknaden. 

I januari i år kom EU:s femte direktiv mot penningtvätt (5th Anti-Money Laundering Directive), vilket sätter ökad press på bankerna att utveckla sitt arbete för att förebygga och hantera penningtvätt. Direktivet innebär att bankvärlden behöver utveckla sina metoder och kunskaper för hur penningtvätt förebyggs och hanteras. 

Att inom den egna organisationen säkra upp mot denna snabba utveckling både av tekniker och metoder, och vidare en snabb utveckling av transaktions- och i penningvolymer med ökade krav på regelefterlevnad, ställer mycket stora krav på banker och finansaktörer. Att ligga i fas med konkurrenter och före den organiserade brottsligheten kan bli en tuff match för många aktörer om de ska stå för denna utvecklingen internt. 

För att klara detta behövs inte bara teknik för automatisering, utan en strategi och organisation som förstår systemen som används till skydd. 

I dag innebär även den enklaste banktjänsten en komplex orkestrering av kärnsystem, transaktionsbehandling, beslutsfattande, rapportering, analys, autentisering, säkerhet och mer därtill. Monolitiska plattformar kan göra det svårt att integrera de senaste lösningarna och verktygen – och förändrade krav på regelefterlevnad kan påverka flera delar i ett känsligt system.  

Metoderna och algoritmerna för hur en finansiell aktör väljer att implementera och minska riskerna för bedrägerier och penningtvätt i enlighet med regelverken är del av de enskilda bankens resurskapital. Men för att detta ska kunna fungera krävs teknik som ligger steget före. 

I dag finns metoder för att snabbt kunna bygga tekniska lösningar för banker och långivare och som utgår från att behovet av förändring är konstant. Och som gör det möjligt att skapa tekniska system som kan svara mot den hastighet och som krävs för att hantera förväntade transaktionshastighet med tillhörande krav på regelefterlevnad. System som kan köras utan att påverka den affärskritiska kapaciteten.

Framtiden talar för att dessa tekniska lösningar utvecklas av dedikerade tredjepartsutvecklare, vilket innebär att systemen byggs och uppdateras utifrån erfarenheter från hundratals eller tusentals applikationsområden. Istället för att banker och finansaktörer internt ska utveckla dessa plattformar själva så får de alla de fördelar från erfarenhet av ett större utvecklingsarbete. 

För många kommer implementeringen av nya och agila arbetssätt baserat på modulbaserade banklösningar att hjälpa till att vägleda dem och förbereda dem för den snabbföränderliga värld som ligger framför oss. Bankerna kommer ha fullt upp med att vidareutveckla kvalitativ kunddialog och lära sig från all den data deras system omsätter för att även i metodiken ligga steget före. Och som del i detta landskap behöver de hjälp av de bästa och mest aktuella tekniska lösningarna för att kunna genomföra detta omfattande arbete. 

Detta blir också sättet att kunna svara till snabbt ökande komplexitet och finansiella data i finansvärlden och med ökande krav på regelefterlevnad för att minska hotet från finansiell brottslighet. 

För att en kock ska kunna leverera måltidsupplevelser, behöver hon bra råvaror och den professionell utrustning som krävs för att kunna nå sitt mål, vi förväntar oss inte att den professionella kocken ska bygga och laga köksutrustningen. 

Eelco-Jan Boonstra
Europachef, Mambu

[1] https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html

[2] https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-ai-can-knock-the-starch-out-of-money-laundering/

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in