FinansDebatt

Så hanterar du att världen vänds upp och ned

”Instinkten hos många av oss är att avvakta och invänta mer information, se vad nästa nyhetscykel säger om läget. Men vi behöver inte mer data eller utredningar”, skriver Staffan Ekholm på Another Tomorrow på Realtids debattsida. Foto: Another Tomorrow.”Instinkten hos många av oss är att avvakta och invänta mer information, se vad nästa nyhetscykel säger om läget. Men vi behöver inte mer data eller utredningar”, skriver Staffan Ekholm på Another Tomorrow på Realtids debattsida. Foto: Another Tomorrow.
”Instinkten hos många av oss är att avvakta och invänta mer information, se vad nästa nyhetscykel säger om läget. Men vi behöver inte mer data eller utredningar”, skriver Staffan Ekholm på Another Tomorrow på Realtids debattsida. Foto: Another Tomorrow.
Publicerad

Stora yttre händelser leder inte alltid till förändringar – trots att det skulle behöva ske. Staffan Ekholm på Another Tomorrow argumenterar för metodiken prototyping som ett sätt att driva nödvändig innovation.

Stora förändringar i världen har alltid påverkat företag, oavsett bransch, men allt som den senaste tiden sköljt över oss har utan tvekan påskyndat förändringen och förutsättningarna för företag och organisationer. Många arbetsgivare står inför livsavgörande förändringar och såväl små som stora företag måste nu ta ansvar för sin egen framtid för att kunna rida ut stormen. 

Det är lätt att bli passiv eller paralyserad när omvärlden är så osäker som den är idag. Instinkten hos många av oss är att avvakta och invänta mer information, se vad nästa nyhetscykel säger om läget. Men vi behöver inte mer data eller utredningar.

Människan är till naturen expert på att prokrastinera och att falla tillbaka i gamla hjulspår. Misse Wester, professor vid Lunds universitet och expert på mänskliga reaktioner i kris, förklarade det hela i Aftonbladet tidigare i år: ”Den 11 september ledde till enorma politiska förändringar, men det som hände ändrade inte oss som människor. Det tror jag inte att corona-krisen kommer att göra heller.” Alltså, vi kommer inte per automatik att agera mer proaktivt efter stora kriser, det är något vi måste lära oss. Detsamma gäller för företag och organisationer.

Annons

När samhället nu sakteligen öppnar upp och ekonomin kommer igång är det lätt att invaggas i en falsk trygghet och falla tillbaka i gamla hjulspår, trots att det är en helt annan verklighet än den vi är van vid. Coronakrisens djupa effekter på samhället har permanent förändrat förutsättningarna för oss som individer, företag och samhällen. Därutöver har den senaste tidens protester mot polisvåld och rasism som startade i USA och snabbt spridit sig till stora delar av världen gjort att vi nästan glömt bort coronakrisen. Ovanför dessa stora utmaningar svävar klimatkrisen, som är den största utmaning världen någonsin stått inför. 

För att överleva måste vi agera utifrån det vi vet idag och bygga prototyper baserat på vad vad vi tror kommer att påverka oss i framtiden. För nu vet vi att det går fort och kriserna avlöser varandra. 

Prototyping är idag en etablerat framgångsrik innovationsmetod som är inkluderande, omvärldsbaserad, kollaborativ, visuell och möjliggör tester på riktiga mottagare. Dagens tekniska verktyg gör att prototyping har aldrig varit mer kostnads- och tidseffektivt. Det finns också etablerad metodik kring prototyping som är tillgänglig och bevisat effektiv samt kunnande och erfarenhet även i Sverige. Även om världen aldrig varit mer osäker och morgondagen aldrig varit mer svårförutsägbar har metodiken för innovation – prototyping –aldrig varit mer effektiv och tillgänglig. 

Annons

Här sammanfattas fyra konkreta steg du kan nyttja för att redan idag börja skapa en bättre framtid med hjälp av prototyping:

1. Skapa ett starkt team av oliktänkande – Identifiera de individer, perspektiv, kollegor och partners som med sina respektive olikheter kan hjälpa dig att göra rätt analys. Att bedöma läget från ett enskilt perspektiv är lönlöst. Nyttja individers olika bakgrund, kompetens, roller med mera för att skapa en rikare bild av nuläget och integrera deras tankar om framtiden till en bättre idéprocess.

2. Våga arbeta med öppna svar – Arbeta med en process som inte per automatik berättar för dig vad slutresultatet ska bli. Kartlägg nuläget och skapa dig en så korrekt uppfattning som möjligt med hjälp av tillgänglig data. Undvik att formulera slutmålet i detalj utan öppna upp för arbetsgruppen att lösningen kan vara något helt annat än vad deltagarna är vana vid. Låt inte förutfattade meningar eller föråldrade processer distrahera arbetet.

Annons

3. Utforska idéer effektivt genom att bygga prototyper – Våga etablera idéer och ta initiativ till att utveckla dem snabbt. Prototyping finns till för att testa idéer och få snabb feedback från omgivningen. Använd grafik och video-hjälpmedel för att bygga prototypen. Testa även riktningar som idag känns främmande. Passivitet är långt mer riskabelt än potentiellt ineffektiva prototyper.

4. Välj ut ett pilotprojekt för att driva på förändring och utveckling – Genom att ta fram en prototyp som sedan utvecklas till ett pilotprojekt går det att involvera fler i organisationen och införa ett prototyping-mindset. Efter ett tag kommer arbetssättet etableras och bli en naturlig del av utvecklingen av nya idéer och utforskning av nya möjligheter.

Staffan Ekholm, vd, Another Tomorrow 

Annons