Jacob Lundblad, vd Nordax Bank. Foto: Nordax Bank
Debatt

Så förändrar pandemin bankerna

Vi ser nu hur världen befinner sig i en gemensam kris som utan tvekan kommer att förändra sättet vi lever på i grunden. Frågan vi nu ställer oss är vad händer sen? Hur kommer bankernas verksamhet förändras?  Det frågar sig Jacob Lundblad, vd för Nordax Bank.

Publicerad 2020-05-28

Nu när social distansering, med rätta, åberopas och många arbetar hemifrån har det digitala blivit det självklara. Detta höjer kraven på att vi klarar av att leverera tjänster och produkter till konsumenter på deras villkor.  

I en nylig rapport från Instantor framkom att vad som driver privatkunders förtroende för bank framförallt handlar om hur tillgängligt bankens erbjudande upplevs än om bankens storlek. Vidare visade rapporten att förtroendet oftast är generellt lägre för de större aktörerna. Ytterligare rapporter från bland annat McKinsey ger en tydlig bild av att den bank som inte har en helhetsbild av sin kunds ekonomiska situation och beteende inte kommer kunna möta kunden på ett tillfredsställande sätt. Det är genom innovationer och ökat fokus på den enskilda kunden som vi kan få den helhetsbilden. Här har vår bransch påbörjat en resa vi nu behöver accelerera. 

Vi befinner oss idag i en situation som kräver förändring här och nu, men även på lång sikt. Ett resultat av corona är att rörligheten på arbetsmarknaden kommer att öka. Många kommer att bli uppsagda, en del kommer snabbt att kunna komma tillbaka i arbete och en del kommer att kompetensutveckla för att ta sig vidare. Det senare gäller inte bara egenföretagare, frilansare och timanställda, utan kan förväntas gälla arbetsmarknaden i stort. 

I och med att arbetslivet flyttat online märker vi vilka fysiska möten och lokaler som är överflödiga. Jag frågar mig om morgondagens bank verkligen kommer att behöva ett femvåningshus fullt med personal för att kunna möta kunden? Sannolikt inte för kundens skull. Men vilken effekt skulle avsaknaden av den gemensamma arbetsplatsen ha på kultur och värderingar? Tveklöst något vi behöver tänka till kring. 

Vi tar oss med nödvändighet allt längre bort från föräldragenerationens ideal om guldklocka och hörnkontor efter 30 års trogen tjänst. Detta kräver att bankmarknaden hänger med och anpassar sig. Annars kommer bankerna varken finnas där för kunder eller anställda, och dessa kommer i sin tur inte att finnas där för oss. 

Innan pandemin bröt ut var miljöhotet en global topp-fråga och nu möts vi dagligen av nyheter om hur miljön påverkas positivt av den nedstängning som många samhällen befinner sig i. Ytterligare en trend vi ser under pågående pandemi är hur företag går in för att hjälpa vården och företag i kris. Förväntningarna på att företag ska agera hållbart för miljön fanns där redan innan pandemin bröt ut och kommer med all säkerhet att öka efter corona-krisen. Vi behöver möta våra kunder genom att vara mer öppna och tydliga med vad vår verksamhet grundar sig i, vilka våra värderingar är och hur vi arbetar med dem.  

Vi vet inte hur världen kommer att se ut efter corona, men vi vet att den kommer vara förändrad. Krisen har visat att företag nu, mer än någonsin, måste kunna anpassa sig till snabba, ofrånkomliga och många gånger oförutsägbara förändringar. Vi befinner oss i en synnerligen allvarlig kris, men samtidigt i ett läge där vi har chans att faktiskt utveckla vår bransch för att bättre kunna möta kunder, medarbetare och investerare. Nu och imorgon.

Jacob Lundblad
Vd Nordax Bank

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in