Foto: Deposit Solutions/Pixabay
Foto: Deposit Solutions/Pixabay
Fintech

Så förändrar open banking finansbranschen

Open banking öppnar stora möjligheter för svenska banker. David Dahlgren på Deposit Solutions pekar på fördelen med att behålla kundrelationen när man erbjuder andra bolags tjänster.

Uppdaterad 2019-09-24
Publicerad 2019-09-24

Som konsumenter har vi lärt oss att använda plattformar när vi beställer flygbiljetter, bokar hyrbilar eller hotell, via dem kan vi enkelt jämföra mellan olika alternativ för att få den bästa produkten till det lägsta pris.

Flygbolagen har sedan länge använt allianser för att kunna erbjuda resor utanför sina egna rutter. När vi köper el kan vi enkelt välja mellan olika leverantören oavsett vem som äger elnätet till vårt hus. Detta är exempel på plattformar som för oss konsumenter idag är självklara: dock finns det en marknad där plattformslösningar ännu inte har fått effekt – marknaden för sparande. 

Open banking och PSD2-direktivet som trädde i kraft den 14 september kräver att bankerna öppnar upp och möjliggör informationsutbyte mellan olika aktörer om kunderna godkänner det. Ett exempel är hur banken SEB och fintechappen Tink har samarbetat för att möjliggöra för SEB:s kunder att kunna se kontoinformation från kundens samtliga banker i SEB:s app. PSD2 och informationsutbyte är en bra början men det är bara starten på ”open banking”, det riktigt stora värdet för kunden kommer dock när banker erbjuder andra aktörers tjänster inne i kundens egen bank. På så sätt förbättras produktutbudet för kunden samtidigt som banken kan behålla kundrelationen. 

Fördelarna med plattformslösningar är många och med ökad konkurrens om kundrelationen utmanas de dominerande större bankerna. Många nya aktörer satsar på digital innovation som i slutändan skapar nya produkter och tjänster med bättre kundupplevelse som resultat. 

Det finns banker som tagit detta steg redan. Deutsche Bank erbjuder samtliga sina kunder ett urval av sparkonton från andra banker som har betydligt högre ränta, detta genom att använda Deposit Solutions plattform. Denna open banking plattformsstrategi tillåter Deutsche Bank att ha kontroll över sin kundrelation, trots att kunden sparar hos tredje part.

Efter finanskrisen ökade kraven på bankerna att ha högre kapitalbuffertar och minska likviditetsriskerna. En öppen en plattformsstrategi och samarbeten kring sparande kan minska riskerna genom diversifierad finansiering hos en bank samtidigt som det skapar nya intäktskällor hos en annan bank. Poängen med verklig open banking är att bankerna kan tillfredsställa kundernas behov utan att förlora relationen och därmed minska hotet från konkurrenter och nya aktörer inom fintech. 

Deposit Solutions är ett exempel på en sådan plattformsmodell som sammankopplar fler än 95 banker i 18 länder, vilket sedan start har skapat över 150 miljarder kronor i ny finansiering till banker via inlåningskonto. Detta gynnar både bankerna och slutkonsumenterna genom att reducera friktionen för sparare som söker bättre ränta, vilket i förlängningen även är bra för ekonomin i stort. Deposit Solutions gör det möjligt att sammankoppla nordiska banker med insättningar från exempelvis tyska sparkunder, där kontosparande används i mycket större utsträckning än i norden. Därmed förbättras möjligheterna för nordiska banker att diversifiera sin finansiering. Det möjliggör även för nordiska banker att få tillgång till sparkonton med utländska valutor utan att behöva etablera ett kostsamt eget inlåningssystem i varje land. 

Svenska banker ligger långt fram vad gäller teknisk utveckling, men verklig open banking är fortfarande i sin linda. Med en genomtänkt plattformsstrategi kan bankerna fortsätta att vara relevanta och erbjuda attraktiva upplevelser och produkter för sina kunder, även i framtiden. 

David Dahlgren, Regional Director Sverige & Danmark, Deposit Solutions.

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se. Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser