Riskkapitalhöjdaren Elisabeth Thand Ringqvist håller med om att det finns få kvinnor i den svenska riskkapitalbranschen.
Debatt

Riskkapitalet behöver fler kvinnor

Pengar och kapital i allmänhet och riskkapital i synnerhet styr och kontrollerar viktiga skeenden i samhället. Och just därför behöver fler kvinnor träda in på dessa arenor. Det skriver Elisabeth Thand Ringqvist, som själv är verksamsam som investerare, styrelseproffs och ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

Uppdaterad 2017-03-06
Publicerad 2017-03-06

I dag måndag är det många medier som tack vare den nya Allbrightrapporten uppmärksammar att jämställdheten inom private equity-branschen är katastrofalt dålig. Vi som arbetar inom private equity kan bara erkänna att den delen av rapporten till fullo stämmer överens med verkligheten.

Jag har haft hundratals samtal med kvinnliga och manliga investerare, styrelseledamöter och bolagsledningar och kan skriva under på att det är en tävlingsinriktad och prestationsinriktad norm som råder i riskkapitalvärlden. Om den däremot är manlig eller kvinnlig tänker jag inte uttala mig om. Jag jobbar med bolag som ägs av EQT, Nordic Capital, Segulah och NFT Ventures och jag gillar normen som råder där, och när jag senast kände efter så kände jag mig som en kvinna.

Jag gillar också att jobba mycket. Det går inte att låtsas som att man når toppositioner i företag som tävlar på en internationell arena genom att hämta tidigt på förskolan. Just den föreställningsbilden gör att kvinnor, som jag, har ångest för att man låter barnen vara kvar sist av alla på eftermiddagarna på förskolan och fritids. Affärer är processer som har både snabba och långsamma faser. Men när det väl är skarpt läge så är det som en budgivning på en lägenhet.

Allt, precis allt, kretsar kring att få affären klar. Oavsett vem man frågar, om de så är managementkonsulter, jurister, investmentbankers eller private equity-folk så skulle det vara en form av falsk marknadsföring om man hävdade att man aldrig fått ställa in viktiga resor eller balettuppvisningar eller liknande för jobbets skull.

Personligen har jag reflekterat en hel del över det faktum att i princip alla män tyckte att mitt kliv över till riskkapitalbranschen var grymt bra, och kvinnor, såväl vänner och bekanta som journalister, tyckte att det verkade så långt från min karaktär som man bara kunde tänka sig att arbeta med kapital. Men min insikt handlar om precis det som Allbright-rapporten “Riskkapitalet trängs vid skampålen – En granskning av jämställdhet i svenska riskkapitalbolag” konstaterar, och har helt rätt i. Kapital i allmänhet och private equity i vissa fall kontrollerar viktiga samhällsskeenden.

Därför jobbar jag med opinionsbildning, och därför jobbar jag med att få fler kvinnor att intressera sig för private equity och därför investerar jag tillsammans med män, som kontrollerar mycket mer pengar än vad jag gör, i de bolag jag jobbar med.

Elisabeth Thand Ringqvist
ordförande SVCA, Svenska Riskkapitalföreningen
senior advisor NFT Ventures

Fotnot: Texten är tidigare publicerad på artikelförfattarens Facebooksida.

Platsannonser

Logga in