FinansDebatt

Revisorer kan inte på egen hand rädda världen men kan vara ett avgörande stöd för företagen mot en hållbar utveckling

 Malin Nilsson, vd på BDO, och Markus Håkansson, ESG-expert BDO Malin Nilsson, vd på BDO, och Markus Håkansson, ESG-expert BDO
Malin Nilsson, vd på BDO, och Markus Håkansson, ESG-expert BDO. Foto: BDO
Publicerad

”Vi vill på inget sätt påstå att vi som revisorer ensamma ska rädda världen från undergång… Men att angripa problemet med en inställning att det är svårt eller nästan omöjligt är inte vägen framåt”, skriver Malin Nilsson, vd på BDO, och Markus Håkansson, ESG-expert BDO, i en replik till Kent Eriksson, professor vid Sustainable Finance Lab på KTH.

Realtid.se

Kent Eriksson, professor vid Sustainable Finance Lab på KTH, argumenterar för att revisorsgranskning av hållbarhetsrapporter och utökad kontroll av leverantörskedjan inte kommer att flytta fram positionerna för hållbarhet. Revisorerna saknar den tekniska kompetens som krävs menar han. Det Eriksson missar är att revisorer granskar rapportering utifrån kunskap om just granskning och inte i egenskap av att vara branschexperter. Precis som att en journalist har fått lära sig ett hantverk som gör hen rustad att beskriva komplexa samhällsfrågor, rapportera om medicinsk forskning och politisk debatt har revisorn en metod för att systematiskt söka efter väsentliga fel i alla former av rapporter.

Vi vill på inget sätt påstå att vi som revisorer ensamma ska rädda världen från undergång, som Eriksson skriver. Revisorerna har precis som alla andra en roll att spela. Vårt uppdrag är att använda vår yrkesskicklighet och ge vårt unika bidrag till en hållbar utveckling. Det gör vi genom granskning, rapportering och strategisk rådgivning.

Det känns viktigt att hålla isär rollerna för revisorn, redovisaren och finansmarknaden. Revisorerna har ett ansvar att granska allt som rapporteras ur samma väsentlighetsperspektiv som tidigare. Då företagens rapportering kommer att innehålla allt mer icke-finansiell information så rekryteras redan idag en bredare kompentens inom byråerna.

Annons

En trovärdig, transparent och oberoende granskad rapportering ökar sannolikheten att företagen tar tydliga steg i rätt riktning för en sund samhällsutveckling. Samtidigt håller vi med Eriksson om att finansmarknaden kommer att vara en viktig del i omställningen och att det kommer att ta tid att landa i ett fullt ut fungerande regelverk.

Det går inte att säga att det finns en koppling mellan COP26:s politiska misslyckande och hur marknadskrafter själva kommer att spela in och påverka företagens hållbarhetsarbete. Det finns ingen anledning att vänta in politiska beslut. Företagen kommer att vara tvungna att hitta lösningar oavsett hur lagstiftning och redovisningsramverk ser ut för att hålla sig relevanta på sina marknader. Det är vad deras intressenter kräver och förväntar sig.

Hållbar utveckling handlar om så mycket mer än klimat och miljö och frågan är bred och komplex i sin natur. Men att angripa problemet med en inställning att det är svårt eller nästan omöjligt är inte vägen framåt. Visst är det mer komplicerat att se ett företags möjligheter till värdeskapande ur ett bredare perspektiv, men det är inte omöjligt, och vi kan mäta och styra väldigt mycket redan.

Annons

BDO:s bidrag till våra kunders och svenska företags resa mot en mer hållbar affärsverksamhet och, i förlängningen, ett lägre avtryck socialt och miljömässigt är vår konsultverksamhet på hållbarhetssidan, vårt eget hållbarhetsarbete samt vår interna utbildning av revisorer, skattejurister och övriga rådgivares interna utbildning som hjälper dem att fånga upp företagens utmaningar.

Malin Nilsson, vd BDO

Markus Håkansson, ESG-expert BDO

Annons

BDO:s hållbarhetskonsulter verkar inom områdena för granskning, redovisning, strategisk rådgivning samt Sustainable finance.

Annons