Annons

Annons

Professionell valberedning krävs för framgång

Det räcker inte längre för en styrelseledamot att vara en före detta vd eller släkting till en huvudägare. Dagens ledamöter behöver både dokumenterad och relevant kompetens, engagemang och tid. Det skriver Suzanne Sandler, styrelsementor och affärsutvecklare.

Så här års är ärmarna uppkavlade på alla som jobbar som valberedare och många sitter och kliar sig i håret. På vilket sätt bör vi förändra styrelsen och hur ska vi hitta rätt personer till uppdragen? Vi vet att svenska tillväxtföretag behöver ha kompetenta styrelser med mångfald för att säkerställa innovationskraft och öka fokus på hållbarhet i en allt mer snabbrörlig omvärld. Har bolaget en kompetent styrelse anpassad för de utmaningar som väntar runt hörnet? Kan sammansättningen i styrelsen bli något vassare och än mer värdeskapande? Det är högtid att fixa det nu.

Att genomföra ett väl genomtänkt beredningsarbete inför årsstämman (eller vid behov resten av året) innebär att man gör ett bra förarbete och planerar tillsättningen lite mer som ett vanligt projekt. Utvärdera och analysera nuvarande styrelse och dess arbete och gör en lista över de kompetenser och erfarenheter bolaget verkligen skulle behöva de närmaste åren. Oavsett hur styrelsen är bemannad idag. Man måste våga ifrågasätta sammansättningen och inte hoppa över att följa upp vad enskilda ledamöter uträttat och tillfört. När man är klar med det har man ett jättebra underlag för att ta fram en bra profil och börja med det tidskrävande och mest kreativt påfrestande arbetet. Nämligen sökandet efter nya ledamöter.

Det räcker inte längre för en styrelseledamot att vara en före detta vd, släkting till en huvudägare eller ha högt anseende i samhället. Dagens ledamöter behöver både dokumenterad och relevant kompetens, engagemang och tid. Till det ska läggas en förmåga att arbeta i team. Det gäller ordförande lika mycket som styrelseledamöter. Att ha fyra fasta styrelsemöten och ett strategimöte per år fungerar inte för tillväxtbolag. Vare sig för Startups, Scaleups eller ”Ups” noterade på en marknadsplats.

Annons

Annons

För att lyckas med att rekrytera rätt styrelseledamöter och inte bara bra sådana, behöver man ha egna erfarenheter och kunskaper om bolagsstyrning och av rekrytering (som chef till exempel). Dessutom är det bra att ha en ”extern valberedare” med i processen. Det ökar mångfalden, vilken är superviktig i rekryteringssituationer. De kommer också med ett värdefullt utifrånperspektiv som bidrar till att höja nivån på arbetet. Man kan självklart anlita en rekryteringsfirma – men då ska man vara noga med att kontrollera att de verkligen har erfarenhet av styrelserekryteringar och inte ”bara” management (många skriver att de rekryterar styrelseledamöter men har inte gjort en enda eller väldigt få). Men man måste ändå göra hemläxan och beredningsarbetet. Resultatet blir bättre om man som kund är påläst och väl förberedd.

Att arbeta professionellt med att ”bereda val till styrelse” kan få en mängd positiva effekter:

Öppnar upp för fler externa - men också fler kvinnliga valberedare…

…som enligt studier bidrar till en ökad mångfald i styrelserna…

… som enligt forskning ökar styrelsens fokus på hållbarhetsarbetet…

….som enligt statistik ökar aktieägarvärdet OCH skapar bättre förutsättningar för kommande generationer att leva gott på planeten jorden …

…som i sin tur stärker tilliten mellan aktieägarna och valberedningen.

Olika ägarsituationer kräver olika valberedningar - så se till att bolagsstämman beslutar om en modern och funktionell valberedningsinstruktion där de som ska bereda nästa års val av styrelseledamöter och revisor väljs redan på stämman. Då har den nya valberedningen ett helt år på sig till inläsning, planering, sökprocess, kommunikation och presentation av förslag till bemanning av styrelse. Arbetet ska värderas och arvoderas. Då blir februari en lugnare månad för fler valberedningar i Sverige. Svenska bolag får bättre förutsättningar att nå framgång och svensk välfärd säkras.  

Suzanne Sandler
Affärsutvecklare, styrelsementor, rådgivare, valberedare

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons