FinansDebatt

Osäkerhet inför EU-direktiv kan bli kostsam för finanssektorn

Publicerad

Trots att deadlinen för nya EU-reglerna MiFID II redan är framflyttad till 1 januari 2018 väntar många aktörer fortfarande på att genomföra nödvändiga förändringar, visar en ny studie.

Realtid.se

Många finansinstitut riskerar att missa deadlinen för de nya EU-reglerna MiFID II med direkta konsekvenser för kunder och ytterligare sanktioner från övervakande myndigheter som följd.

I Sverige har diskussionen om MiFID II, EU-direktivet om marknader för finansiella instrument, fokuserat på provisionsförbudet för finansiell rådgivning. Men förändringarna på lagstiftningen som omgärdar finansmarknaden är mer omfattande än så och innebär bland annat ökade krav på transparens, redovisning  och dokumentation. Till stor del är målet ett ökat konsumentskydd. Detta är bra och skapar nya möjligheter för seriösa aktörer. Men förändringarna som snart krävs är omfattande och om företag inte hinner implementera dem i tid väntar böter och i värsta fall förlorade affärer.

Trots att direktivets och regelverkets ikraftträdande skjutits upp med 12 månader, uppger 40 procent av de svarande företagen i en ny kvalitativ europeisk studie att de är osäkra på om de blir klara med införandet till implementationsdatum. Avsaknaden av förtydliganden på flera områden och oron över att investera i förändringar innan kraven är helt slutförda har lett till att hela 60 procent av företagen i studien valt att parkera delar av sina MiFID II-program tillsvidare.

Annons

Hälften av företagen i studien uppger också att de behöver få besked innan utgången av tredje kvartalet 2016 för att vara säkra på att hinna med de förändringar som krävs.

Osäkerheten avseende hur riktlinjerna från EU ska implementeras i nationell  lagstiftning har helt enkelt inneburit att många aktörer valt att vänta och se. Men strategin att luta sig tillbaka och avvakta tydligare riktlinjer är inte längre ett alternativ.

Berörda finansinstitut bör därför snarast vidta följande tre åtgärder:
 
1. Tillämpa scenarioplanering
Att vänta på förtydliganden är ett riskabelt tillvägagångssätt. Vad som måste till för att komma vidare är att jobba med arbetshypoteser. Dessa måste dokumenteras väl vid förfrågningar från tillsynsmyndigheterna.

Annons

2. Hantera den egna organisationen
Banker är personalintensiva företag med många olika interna stakeholders. Ett tidigt buy-in är viktigt för en framgångsrik implementering. Berörda affärsområdeschefer som påverkas av konkreta förändringar måste involveras och informeras tidigt.

3. Påbörja investeringar i kanaler och kundmötet
Förbättringar i konsumentledet är en bärande avsikt med MIFID II. Direktivet innehåller många sådana förändringar.  Investeringar i ett centraliserat kundhanteringssystem som möjliggör effektiv och snabb betjäning av kunder är en av flera rekommendationer.

Regelverk som MiFID II innebär en möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster. Företag som inte anpassar sina affärsmodeller till det nya regelverket riskerar höga kostnader med låga marginaler som följd. Finansiella institut måste därför prioritera frågan och våga se bortom osäkerheten.
 
 
Magnus Krusberg
Financial Services expert på PA Consulting Group i Sverige

Annons

 

Annons