FinansDebatt

One size doesn’t fit all – så behåller du talangerna

Jesper Olsson, NovareJesper Olsson, Novare
Publicerad

Det kommer bli än mer viktigt med goda värderingar, god etik och moral i organisationer för att attrahera och behålla talanger. Det skriver Realtids gästkrönikör Jesper Olsson, chefsrekryterare, Novare Executive Search.

Realtid.se

Vi går mot sommaren och vi är inne på andra året med covid-19 som har förändrat allas våra liv, både yrkesmässigt och privat. Just nu är tendensen positiv med både minskad smittspridning och en omfattande vaccinering som pågår. Den 1 juni skall även en del restriktioner tas bort.  Näringslivet och ekonomin i stort har gått bättre än förväntat, börsen och den privata fastighetsmarknaden är glödhet.

Även på jobbmarknaden är en del sektorer mycket heta och många företag har gått från nedbemanning och permitteringar till nyrekryteringar och har ökat fokus på att behålla och utveckla sina talanger.

Jag märker också en tydlig tendens att många vill lämna sina nuvarande jobb och söka sig vidare – det kommer snart börja märkas hos företag som kommer att tappa nyckelmedarbetare.

Annons

Vad som är tydligt är att pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta i grunden. Men på vilka sätt? Jag har under våren haft förmånen att diskutera den frågan med vd:ar  och HR-direktörer i olika sammanhang.

”Företag med kulturer som premierar ”face time” och långa dagar på kontoret ses som föråldrade och otidsenliga.”

Vad är det då som kommer att förändras?

Annons

Min gissning är att vi kommer att fortsätta arbeta mycket mer digitalt och från olika platser framöver. Vi kommer att vara på kontoret , men inte i den utsträckningen som vi var före pandemin. Vi kommer att mer tillåtande till att hitta individuella lösningar för olika typer av medarbetare och enskilda individer. ”One size doesn’t fit all”.

Vi kommer sannolikt ha mindre styrning och kontroll, de företag med kulturer som premierar ”face time” och långa dagar på kontoret ses som föråldrade och otidsenliga

Det kommer att vara avgörande för företag framöver att arbeta med sina företagskulturer för att kunna rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Att man verkligen litar på medarbetarna och ger stor frihet till dem – och att man tillåter individuella sätt att arbeta på. Det är också viktigt med en moderna ledarstil som kan leda och utveckla medarbetarna i den nya arbetsepok som vi är på väg in i.

Annons

Forna tidens chef som ville detaljstyra, kontrollera och konstant följa upp är inte relevant längre. Nu behövs det ledare som kan utveckla individer till ett självledarskap och vara med som stöd i den processen.

Jan Carlzon skrev redan 1985 den berömda ledarskapsboken, Riv pyramiderna. Hans idéer från 1980-talet är mer aktuella än någonsin.

Det kommer bli än mer viktigt med goda värderingar, god etik och moral i organisationer för att attrahera och behålla talanger. Företag med ett tydligt och ett gediget engagemang, som agerar hållbart och driver sin verksamhet med ett stort samhällsansvar kommer att vara vinnare på talangmarknanden framöver. För att nå dit behövs ledare som inte bara leder med hjärnan utan även med hjärtat.

Jesper Olsson
Chefsrekryterare, Novare Executive Search.

 

 

Annons