Debatt

Nya besvärliga EU-regler – svenska företag riskerar böter

"EU har bestämt sig för att en gång för alla sätta stopp för avancerade skatteupplägg. Resultatet heter The EU Council Directive 2018/882/EU (DAC 6)." Det skriver Gunnar Sjöberg, vd för Blika Solutions.

Uppdaterad 2019-03-26
Publicerad 2019-03-26

Konsekvensen är att skatteavdelningar i multinationella bolag kommer att ställas inför nya krav på insamling, komplicerade bedömningar och svår samordning av stora mängder skattemässig information. Jag är tror att väldigt få svenska eller europeiska skatteavdelningar är rustade för denna nya realitet – här finns stora utmaningar vad gäller kunskap, organisation, resurser och systemstöd. Och även om direktivet inte börjar gälla förrän om drygt ett år ska information om typiska skattedrivna transaktioner samlas in från åtminstone juli 2018, det finns alltså ingen tid att vänta.

Vad är det då som är så komplicerat med DAC 6? Till att börja med måste skatteunderlag samlas in från vartenda bolag i stora multinationella bolagskonstruktioner. Eftersom de flesta multinationella bolag ofta består av hundratals enskilda bolag är bara det en tidskrävande uppgift. Till det kommer att reglerna är svårtolkade – vilka typer av skattemässiga arrangemang som ska rapporteras är långtifrån klart och hur långt bak i tiden som detta ska göras.

Samtidigt måste skatteavdelningarna göra komplicerade bedömningar – och hitta centraliserade processer för att hantera all skatteinformation i alla bolag som ska rapporteras. Till det planerar många enskilda länder i EU att införa egna regler för hur dessa arrangemang skall rapporteras. Bara det svenska Skatteverket uppskattar att 170 000 transaktioner kommer att behöva redovisas årligen.

Jag ser en tydlig risk att framtidens skatteavdelningar kommer att tyngas ned av manuella processer, osäkra beslut och huvudbry inför svårtolkade lagar. Att anställa fler medarbetare är knappast en lösning. Kunskapshöjning behövs men först och främst krävs det som i dag saknas på många skatteavdelningar på både svenska och europeiska multinationella företag: Ett digitaliserat sätt att strukturera, samla in och rapportera relevant information till skattemyndigheter. Annars riskerar skatteavdelningar att jobba i ständig uppförsbacke och företagen att slutligen bötfällas för att de inte lyckas leva upp till EU:s redovisningskrav.

 

Gunnar Sjöberg
Vd Blika Solutions och tidigare skattechef på Scania och Assa Abloy.

 

Platsannonser