Kenni Ramsell, Nordenchef på Dynabook. Foto: Dynabook.
Debatt

Ny teknik kommer att revolutionera hemarbetet

Distansarbete väntas fortsätta ligga kvar på höga nivåer under lång tid vilket ställer ökade krav på den tekniska utrustningen. Framöver skapas stora nya möjligheter till ett effektivare arbete med ny teknik, inte minst augmented reality (AR) och smarta glasögon, skriver Kenni Ramsell, Nordenchef på Dynabook.

Uppdaterad 2020-08-10
Publicerad 2020-08-10

Coronapandemin har inte bara påverkat vardagen utan även hur vi arbetar. Krisen är inte över. Men när regler lättar och ekonomier långsamt vaknar upp igen behöver vi ta oss en funderare kring hur vi vill arbeta tillsammans i framtiden. Samarbete på arbetsplatsen är viktigt och många företag vittnar om att det ökar produktiviteten, främjar kreativitet och problemlösning. 

Samarbete på arbetsplatsen som koncept har ofta förblivit undervärderat och bortprioriterat. De senaste månaderna har detta dock förändrats dramatiskt och vi såg en snabb övergång till distansarbete bland många svenska företag under våren.  

Enligt en enkätundersökning från Eurofound, började över en tredjedel av EU-länderna att arbeta på distans på grund av pandemin. Mest distansarbete utfördes i Norden och i Benelux-länderna. I Sverige distansarbetade över 40 procent av arbetstagarna. I Finland, Danmark, Holland och Belgien uppgick antalet till över 50 procent. 

Covid-19 har tvingat många företag till en ny verklighet där lagarbete inte längre innebär att befinna sig på samma fysiska plats, och teknik har varit nyckeln till denna förändring. Särskilt videokonferensindustrin har sett betydande tillväxt under utbrottet när företag har vänt sig till Google Meet, Microsoft Teams och Zoom för att kommunicera med anställda och kunder. I mars i år laddades videokonferensprogram ner 62 miljoner gånger vilket visar att distansarbete är beroende av onlinevideo. enligt en rapport från Limelight anser 79 procent av deltagarna i undersökningen att onlinevideo ger dem möjlighet att upprätthålla dagliga aktiviteter. Närmare en tredjedel i Skandinavien (29 procent för att vara exakt) arbetar hemifrån för första gången och tycker att onlinevideo hjälper dem att hålla kontakten med kollegor och arbeta mer effektivt. 

Som svar på det ökade behovet av videokonferenser och andra molnbaserade tjänster för samarbete har vi även sett en ökad efterfrågan på bärbara enheter när företag väljer att utrusta anställda med rätt verktyg för att tillse att de kan arbeta på distans från hemmet. En undersökning från analysföretaget IDC visar på en ökning med nästan en tredjedel när det kommer till efterfrågan på bärbara datorer i Europa under första kvartalet i år.
 
Företag som investerar i ny teknik måste tänka på att framgångsrikt samarbete på distans kräver mer än vad som ofta förväntas. Faktorer som intern lagringskapacitet, processorns hastighet och kraft, RAM-minne, uppdateringar av operativsystemet med mera påverkar alla en distansmedarbetares arbetsmiljö. Anslutning är dock ett av de viktigaste övervägandena. Att uppnå detta och undvika kostsamma driftsstopp innebär att förse de anställda med en enhet som är anpassad för ändamål, utrustad med det senaste wifii-nätverksstödet, bluetooth-funktioner och perifera anslutningar som HDMI- och USB-portar. Inte bara detta utan vikten av en pålitlig kamera, ljudkvalitet och reducerat fläktljud har aldrig varit viktigare eftersom de anställda förlitar sig så mycket på videosamtal för teamsamarbete.
 
Det är inte bara bärbara enheter som spelar en fundamental roll för att främja samarbete under denna tid, utan också bärbar teknik. Den nya vardagliga arbetsmiljön som skapats av pandemin har även skapat tekniker som förstärkt verklighet (augmented reality, AR) och visat den potential som wearables kan ha när det kommer till att underlätta samarbete mellan team som sitter på olika platser i Sverige och världen.

Till skillnad från augmented reality och virtual reality hänvisar assisterad verklighet (AR) till projicering av information i användarens omedelbara synfält, och, viktigast av allt, det är handsfree. Med smarta glasögon kan du projicera diagram, text, bilder och videor utan att störa användarens perifera vision. Något som är bra att ha när man är ute på fältet och arbetar med exempelvis reparation av kraftledningar. Men för de som arbetar på kontor eller i hemmiljö erbjuder smarta glasögon också interaktiv fjärrkommunikation genom dokumenthämtning, arbetsflödesinstruktioner och datainsamling i realtid – vilket bokstavligt talat gör att människor möts ansikte mot ansikte.

Coronavirus-pandemin har gett en unik möjlighet för företagsledare att prova nya idéer och stöpa om sin verksamhet och sina anställdas upplevelser. Enligt en ny undersökning från Gartner kommer 48 procent av de anställda troligen att arbeta på distans åtminstone en del av tiden efter covid-19, jämfört med 30 procent före pandemin. För många har övergången till distansarbete både varit en utmaning men också en framgång, inte bara när det kommer till att hitta nya sätt att uppnå samarbete utan även när det kommer till att bevisa att det måste vara kärnan i en organisations strategi om man vill gå framåt.

Kenni Ramsell, Nordenchef på Dynabook

Platsannonser