Konsumentkreditmarknaden måste effektiviseras, skriver vd:n Nicholas Sundén-Cullberg och ir-chefen Erika Eliasson på Lendify, en marknadsplats för lån.
Debatt

Ny teknik kan stoppa överskuldsättningen

I ett digitalt samhälle där allt går allt snabbare måste även bankernas kreditbedömningsprocess hänga med i utvecklingen. I dag baseras bankernas bedömningar i stor utsträckning på information från UC eller andra kreditupplysningsföretag där informationen har en eftersläpning på 30 dagar. Det håller inte längre, skriver Nicholas Sundén-Cullberg och Erika Eliasson på Lendify.

Publicerad 2018-10-02

Konsumentkreditmarknaden måste effektiviseras, villkoren för låntagarna förbättras och risken för överskuldsättning minimeras.

Bankerna har under alltför lång tid haft ineffektiva IT-system, höga operativa kostnader och höga marginaler vilket har missgynnat låntagarna. Den totala lånestocken för lån utan säkerhet uppgår idag till cirka 224 miljarder kronor. Storbankerna står för cirka 60 procent av lånestocken och merparten av resterande del har nischbankerna.

Skulle genomsnittsräntan för konsumentkrediter sänkas med en procentenhet skulle svenska folket minska sina kostnader med drygt 2 miljarder kronor.

Skillnaderna mellan de som äger tillgångar och de som inte äger har ökat dramatiskt under 2000-talet och idag äger den rikaste tiondelen 60 procent av alla tillgångarna. Den låga räntan har drivit upp tillgångspriserna och gruppen med tillgångar har även fått tillgång till billigt kapital.

Långt ifrån alla äger några tillgångar och är hänvisade till konsumentkreditmarknaden. För att inte gapet mellan de som äger tillgångar och de som inte gör det ska öka ytterligare krävs det en väl fungerande marknad för konsumentkrediter.

En effektiv marknad för konsumentkrediter bygger på att risken för överskuldsättning minimeras.

De flesta aktörer kontrollerar låntagarens kreditvärdighet mot UC eller annat kreditupplysningsinstitut. Enligt Finansinspektionen kartläggning av konsumentkreditmarknaden som presenterades den 14 juni 2018 använder dock endast 12 procent av nischbankerna en så kallad Kvar-att-leva-på kalkyl (KALP), det vill säga en beräkning på hur mycket låntagaren har kvar att leva på efter att alla fasta kostnader är betalda.

Förutom att samtliga aktörer bör genomföra en KALP möjliggör ny teknik än mer noggranna kontroller av låntagarnas ekonomiska förutsättningar som inte används av bankerna idag.

Ny teknik gör det möjligt för kreditgivarna att genom elektroniskt kontoutdrag få kunskap om datapunkter som är helt avgörande för att göra en adekvat kreditbedömning. Genom ett elektroniskt kontoutdrag får kreditgivaren information i realtid om eventuella sms-lån som inte har rapporterats till UC, inkassobetalningar som ännu inte har lett till en betalningsanmärkning samt betalningar till spelbolag.

I ett digitalt samhälle där allt går snabbare är det inte hållbart att göra kreditbedömningar baserat på historisk information med eftersläpning på 30 dagar. Av UC:s drygt 200 kunder är det mindre än fem av dessa som rapporterar in skulder till UC kreditregister mer än en gång i månaden, även om det är möjligt att göra det dagligen.

Det enda rimliga är att Finansinspektionen ställer krav på finansmarknadens aktörer att alltid göra en noggrann KALP, samt att alltid använda elektroniskt kontoutdrag vid kreditbedömningar.

I ett digitalt samhälle måste myndigheter och finansmarknadens aktörer hänga med i teknikutvecklingen.

Nicholas Sundén-Cullberg
CEO och medgrundare, Lendify

Erika Eliasson
Chief Investor Relations Officer, Lendify

Platsannonser