Annons

Annons

Patrik_Olveback.jpg

Patrik Ölvebäck är country manager för IWG Sverige. Bolaget är en global och ledande leverantör av kontorsplatser där bland annat Regus och Spaces ingår.

Ny standard för redovisning ritar om fastighetskartan

De nya redovisningsstandarder som träder i kraft år 2019 kommer att bidra till en förändring av hur företag närmar sig och hanterar företagsfastigheter. Det skriver Patrik Ölvebäck, Country Manager för IWG Sverige.

Mycket har redan skrivits om IFRS 16 och hur detta kommer påverka rådande redovisningspraxis – speciellt vad gäller stora företag med en omfattande fastighetsportfölj.

IFRS 16 innebär kort och gott att företag, från den 1 januari 2019, kommer vara skyldiga att inkludera operationella leasingavtal i balansräkningen. Som ett resultat av detta förespås det att hyrda tillgångar till ett värde av omkring 2 biljoner dollar för första gången kommer synliggöras.

Även om det nya kravet inte påverkar det underliggande kassaflödet i ett företag, så kan det komma att leda till stora förändringar inom företagen. Ekonomichefer får en tydligare överblick över hur mycket deras verksamhet globalt spenderar på operationella leasingavtal - och då särskilt på fastigheter.

Annons

Annons

För många stora multinationella företag, där leasingkontrakt vanligtvis både ordnas och förvaltas lokalt, kommer detta att vara en möjlighet för ekonomichefer att både se och utmana behovet av sådana leasingavtal i större utsträckning än tidigare.

När synligheten ökar kommer chefer att fråga hur mycket deras fastighetsportfölj används, vad beläggningsgraden är och som tidigare nämnt, hur stort värdet är på leasingavtalen. De kommer att fråga om det finns ett effektivare sätt att få tillgång till en bättre företagsfastighetsportfölj - och där kommer många gånger svaret att bli flexibla arbetsytor.

Flexibla arbetsutrymmen innefattar on demand-kontor, utrymmen för co-working, samt mötesrum och de bistår med den gemenskap och service som tillhör traditionella arbetsutrymmen.

Efterfrågan på on demand-lösningar ökar konstant och bidrar till en fundamental förändring i hur vi arbetar. Omställningen av var och hur vi arbetar återspeglas i en rapport från fastighetsrådgivnings- och kapitalförvaltningsfirman JLL, som förutser att kommersiella fastighetsportföljer till 30 procent kommer bestå av flexibla arbetsutrymmen år 2030.

IFRS 16 har skapat momentum inom fastighetsbranschen.

Allt eftersom företag och verksamheter kommer gå igenom nödvändiga omstruktureringar för att uppfylla den nya redovisningsstandarden, så är chansen stor att efterfrågan på kortare leasingavtal kommer öka. Kortare leasingtider kommer i sin tur påverka fastighetsvärdet, eftersom längre leasingperioder är fördelaktigt om fastigheter överlåts till en ny hyresvärd.

Flexibla arbetsytor är en lösning, eftersom workspace-aktörer kan förbinda sig till längre leasingavtal med hyresvärdar, samtidigt som de kan erbjuda sina kunder och partners korttidsavtal.

Att IFRS 16 kommer påverka många aspekter av företagande, främst inom den administrativa arenan, kan inte avfärdas. Men IFRS 16 lär också bli en katalysator för, och en avgörande faktor i hur vi förstår och definierar både kontorsytor och arbetslivet framöver.

Patrik Ölvebäck
Country Manager för IWG Sverige

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons