Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder och Liza Jonson, vd Swedbank Robur.
Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder och Liza Jonson, vd Swedbank Robur.
Debatt

Nu går startskottet för ”the Decade of Action”

Vårt åtagande i nya internationella initiativet Net Zero Asset Managers handlar inte bara om att möta våra kunders förväntningar. Framförallt är partnerskapet en bärande del i vårt långsiktiga arbete med att vara en del av lösningen. Vi i finansbranschen kan bara uppnå målet tillsammans, skriver Liza Jonson, vd Swedbank Robur, och Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder.

Uppdaterad 2021-02-01
Publicerad 2020-12-11

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

I morgon, den 12 december, är det fem år sedan världens länder skrev under Parisavtalet och gemensamt åtog sig att arbeta för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. En hel del framsteg har gjorts. Men alltför mycket återstår – och det brådskar.

För ett par dagar sedan presenterades en ny rapport där ett sannolikt framtidsscenario snarare är att uppvärmningen kommer att landa på +3 grader 2030. Det skulle leda till en katastrofal ökning av fattigdom, klimatkatastrofer, minskad biologisk mångfald och en destruktiv utveckling för både samhälle, företag och människor.

"En kritisk faktor, som gäller alla företagsledare, är att samtidigt som vi konkurrerar om marknadsandelar måste vi våga lyfta blicken och fokusera på vår sannolikt viktigaste gemensamma utmaning – klimatomställningen – och engagera oss i öppna och prestigelösa samarbeten över bolags-, bransch- och landsgränserna."

Att fortsätta som ingenting hänt är inget alternativ. Takten i omställningen måste öka. Nu går startskottet för ”the Decade of Action”. Det innebär ett stort fokus på betydelsen av gränsöverskridande och transparenta samarbeten – inte minst inom finansbranschen.

En kritisk faktor, som gäller alla företagsledare, är att samtidigt som vi konkurrerar om marknadsandelar måste vi våga lyfta blicken och fokusera på vår sannolikt viktigaste gemensamma utmaning – klimatomställningen – och engagera oss i öppna och prestigelösa samarbeten över bolags-, bransch- och landsgränserna.

Vi behöver lära oss av, och lyssna till, varandra. Vi behöver samarbeta öppet, ärligt och med full kraft; näringsliv, investerare, företag, organisationer, stater och allmänhet. Vi kan bara uppnå målet tillsammans – genom ett ännu större utbyte av kunskap samt erfarenhet och ett ännu större engagemang.

Låt oss kvotera Greta Thunbergs tal i Davos. ”Ju större din plattform är, desto större är ditt ansvar.” Vårt åtagande i nya internationella initiativet Net Zero Asset Managers handlar inte bara om en affärsmässig förändring för att möta våra kunders förväntningar. Framförallt är partnerskapet en bärande del i vårt långsiktiga arbete med att vara en del av lösningen – och att kunna ta vårt gemensamma ansvar som ledande aktörer på den svenska fondmarknaden.

Swedbank Robur och Handelsbanken Fonder förvaltar i dagsläget tillsammans 2 150 miljarder kronor. Detta kapital innebär en mycket stark påverkansfaktor för att driva förändring. Inflytandet innebär både ett stort ansvar men också möjligheter att tillsammans gå i bräschen för att påverka utvecklingen.

Det internationella initiativet Net Zero Asset Managers, som vi precis undertecknat, innebär att vi som kapitalförvaltare förbinder oss att minska koldioxidutvecklingen i våra investeringsportföljer, och stötta och pusha de företag vi investerar i att uppnå nettonollutsläpp senast till 2050.

Inom både Net Zero Asset Managers och andra nationella och internationella samarbetsforum som Swedbank Robur och Handelsbanken Fonder är aktiva inom, lyfts ofta vikten av att stötta företag som kanske inte är hållbara i dag men som har en vilja och potential att bli det i morgon.

"Detta förutsätter både ett ledarskap baserat på kunskap och föredöme och en strukturerad och nära dialog med bolag."

Nu gäller det att vi investerare är långsiktiga och vågar stå bakom dem som har satt klara mål och har en konkret omställningsplan – oavsett i dagsläget höga Co2 utsläpp eller svaga ESG-betyg. För att målen i Parisavtalet ska kunna uppnås är det avgörande att även de stora, och i dag kanske mer bruna än gröna, bolagen också kommer med på resan framåt. När vi investerar i dessa bolag har vi ett stort ansvar att se till att mål och delmål som satts upp är tillräckligt ambitiösa för att nå dit vi måste.

Detta förutsätter både ett ledarskap baserat på kunskap och föredöme och en strukturerad och nära dialog med bolag. För att vi ska lyckas med vårt åtagande måste vi som investerare arbeta ännu hårdare med att stötta bolagens omställning. Det handlar bland annat om att öka insatserna inom ägarstyrnings- och påverkansarbetet och att tillsammans med andra investerare utveckla gemensamma metoder, verktyg, bestämma tidsbestämda kvantitativa mål och skapa rapporteringsstrukturer i enlighet med åtagandet.

Till de bolag vi investerar i vill vi säga att vi som investerare kommer att fortsätta att stötta er framåt i god svensk ägartradition, och i linje med de åtaganden vi har skrivit under på inom ramen för Net Zero Asset Managers. Men det krävs också att ni har tydliga mål, en klimatstrategi och konkret omställningsplan.

Till de finansiella aktörer som ännu inte är aktiva i de samarbetsforum och initiativ som finns i dag - underskatta inte styrkan i storlek och hur samarbete kan bli det verktyg som ger oss en positiv hävstång i den omställning som måste göras.

Vi behöver bli ännu fler som engagerar oss i finansbranschen. För ingen aktör kommer ensam att kunna göra den skillnad som krävs.

Liza Jonson
Vd Swedbank Robur
Magdalena Wahlqvist Alveskog
Vd Handelsbanken Fonder

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in