Debatt

Nu behöver vi tydlig information om utdelningar

Det behövs tydliga besked nu för att Sveriges småföretagare ska kunna planera sina verksamheter, skriver Paul George, auktoriserad redovisningskonsult på Ekonomibolaget.

Uppdaterad 2020-10-01
Publicerad 2020-10-01

Ett av de största och mest utnyttjade stöd som kom till tidigt i corona-krisen är stödet för permittering/korttidsarbete.

Strax efter dess lansering formades en opinion som menade att utdelningar inte är förenliga med att ta emot stödet. Reglerna kring stödet förtydligades och beslut om utdelning samt lämnade koncernbidrag tagna efter den 16 mars i år diskvalificerar bolag från rätten till stöd avseende korttidsarbete. I dessa tvära kast upplevde vi och våra branschkollegor en ökad oro hos Sveriges småföretagare då det blev svårt att hänga med i vad som gällde. Utöver detta blev en annars utmärkt kostnadsbesparande åtgärd för bolaget (för övrigt ett krav för att kunna ansöka om stödet) i att ägare tar ut utdelning istället för lön irrelevant. 

Nu börjar många företag komma på rätt fot och få fart på verksamheterna och ser fram emot att kunna ta ut de utdelningar de fick vänta med i år. Men vad är det som gäller framöver? Tydlig information saknas från myndigheternas sida. Vi vill å våra kunders räkning efterfråga svar från Tillväxtverket kring när beslut om utdelning igen är acceptabla från bolag som har tagit del av stöd för korttidsarbete.

För att Sveriges småföretagare ska kunna planera sina verksamheter behöver de få svar på dessa frågor så snart som möjligt. Är bolag som fått stöd under 2020 diskvalificerade från att ta utdelning? Om ja – hur länge är detta aktuellt, blir det för det året som stöd har beviljats? Hur drabbar detta bolag som har balanserade resultat att dela ut, vinster de avstod från att dela ut i år? Hur drabbas bolag med brutna räkenskapsår … hur elimineras risken att de blir dubbelt drabbade?

Otydliga riktlinjer skadar alla småföretagare samt deras förtroende för de system som finns till för att stödja dem genom denna typ av svåra tider. Att de olika stödsystemen har olika gränsdragningar och inkonsekventa krav på förarbete och uppföljning bidrar även det till problematiken.

Den opinion som drev på förändringen/förtydligandet om att aktieutdelningar är oförenliga med stöd gör med största sannolikhet inte skillnad på om stöd mottages under tiden pengar delas ut eller om pengar delas ut efter att stöd mottagits. Att bolag har behövt och nyttjat stöd under denna svåra tid ska inte kunna förhindra att bolag tar utdelning för all framtid, därför bör tydliga regler och riktlinjer sättas omgående.

Paul George
Affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult på Ekonomibolaget i Sverige AB.


 

Platsannonser