Finans Debatt

Mjuka faktorer i fokus vid distansarbete

"Det räcker varken med känsla eller data. Data ger riktning, men gör inte hela arbetet."  Det skriver Petronella Posti, Sverigechef på Solita. Foto: Solita
Publicerad

När många anställda jobbar hemifrån är det extra viktigt för företag att värna om sina anställda och företagskulturen. Det skriver Petronella Posti, Sverigechef på konsultbolaget Solita.

Realtid.se

Hittills har det under coronapandemin naturligt nog varit mycket fokus på tekniska verktyg som program för videokonferens och chatt. Men det är hög tid att organisationer även fokuserar på mjuka värden som hur man skapar och behåller teamkänsla och delaktighet med kollegorna och sin arbetsgivare. Det var viktigt före corona, men i tider med distansarbete och permitteringar är det ännu viktigare.

Människor har behov av mänsklig kontakt och av att bli sedda. Vi har därför sett en stor ökning av virtuella kaffeträffar och AW. Förutom att mänsklig kontakt och dialog är förutsättningar för att göra ett bra arbete gentemot kunder är det också viktigt för trivsel, undvika konflikter och minska risken för stress och utbrändhet. I dessa coronatider tror vi det är extra viktigt att medarbetare har möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetssituation. Därför är det också viktigt att företagsledningen är väldigt närvarande.

Några konkreta exempel på vad kultur innebär för oss, även under denna exceptionella tid: låg tröskel för att fråga om råd och ge hjälp, nära dialog mellan chefer och medarbetare delvis för att fråga hur man mår. Vi har även chattkanaler för frågor som berör hur det funkar med distansarbete och frågor som inte är relaterade till jobbet. Andra exempel är att nya anställda får stöd att komma in i företaget, det finns utbildningar och möjlighet till diskussion virtuellt. Vi har också haft hundratals anställda som tagit del av videokonferenser om hur det är att leva i exceptionella tider, som bland annat tar upp frågor om hur man mår bra på ett mentalt plan, hur man interagerar i den virtuella världen eller hur man håller workshops på distans. 

Annons

Data är en viktig ingrediens för att förstå kulturen och hur anställda mår. På Solita gör vi undersökningar varannan vecka via ett verktyg som heter Peakon för att ta temperaturen på hur medarbetarna mår och vad som är angeläget för dem. Undersökningarna är också viktiga verktyg för våra ledare att kunna leda och styra företaget på ett bra sätt. Det var viktigt även före coronapandemin, särskilt för större företag som finns i olika geografier och som köper och integrerar bolag, men är särskilt viktigt när många anställda jobbar hemifrån.

Några konkreta exempel på vad dessa undersökningar resulterat i: vi har tidigt kunnat uppmärksamma att en del upplevt att det varit svårt att känna engagemang i vissa projekt, och låtit projektansvariga förklara varför det varit viktigt för kunden. Konflikter, som anonymt kunnat ges tips om, har kunnat hanteras direkt tack vare tidig dialog. Stöd från ledningen upplevs ha blivit bättre och kommunikationsproblem har identifierats och kunnat lösas i ett tidigt skede.  

Petronella Posti
Sverigechef, Solita

Annons

 

 

 

Annons

 

Annons