Debatt

Lyssna på medarbetarna – ett måste för digital innovation

Det duger inte att endast bocka av så kallade ”måsten” under investering i digital innovation. Det skriver Antonio Marsico, vd för Avanade Sverige.

Uppdaterad 2019-02-18
Publicerad 2019-02-18

Jag möter många chefer på C-nivå som säger att de investerar i digital innovation, och jag tror dem givetvis. Men många kan inte svara på frågan hur de mäter affärsvärdet av sina investeringar i digital innovation.

Vi måste lyssna på vår egen organisation och medarbetarna för att identifiera och sedan fokusera på de digitala innovationer som kan generera ökade intäkter. Det duger inte att endast bocka av så kallade ”måsten” under investering i digital innovation, när ditt företag konkurrerar med digital naitives.

Avanade har som partner och stödjande medlem i Center for Information Systems Research (CISR) vid MIT Sloan Management School, tillgång till viktiga insikter. Centrets forskning visar att den fjärdedel av företagen som toppar i kundnöjdhet, i genomsnitt baserar 25 procent av sin innovationsportfölj på erfarenheter som deras medarbetare gör.

Om jag skulle fråga ett tvärsnitt av svenska företag hur många av dem som hade investerat i digital innovation de senaste tre åren, satsar jag på att alla händer skulle vara uppe i luften. Om jag skulle följa upp och fråga hur många av dem som spårar och följer upp resultatet av dessa innovationsinsatser, skulle inte många händer vara i luften. Slutligen, om jag frågade hur många som kunde visa hur deras företag ökat sina intäkter och kundnöjdhet utifrån sina investeringar i digital innovation skulle antagligen inga händer sträckas upp.

Den kritiska frågan bland företag som investerar i digital innovation är inte brist på ansträngning, utan snarare brist på fokus och tydliga KPI:er. Vi måste sluta med att driva projekt för digital utveckling för sakens egen skull. Vi riskerar att avkastningen på sådana investeringar minskar och rent av blir negativ.  

MIT CISR-undersökningen visar att den totala utgiften som spenderas på investeringar i digital innovation inte är den avgörande faktorn. Istället är den kritiska faktorn hur stor andel av budgeten som läggs på nyskapande projekt, som bidrar till nya intäktsströmmar. MIT CISR har funnit att de mest lyckosamma företagen med högst avkastning på sina investeringar inom digital innovation fördelar resurserna på dessa fyra områden: medarbetarerfarenhet, affärsverksamhet, initiativ för kunder och nya affärsmodeller. De framgångsrika företagen distribuerar i genomsnitt minst 10 procent av budgeten i varje kategori, men å andra sidan aldrig heller mer än femtio procent i en enskild kategori.

Företagen är beroende av sina medarbetares kompetens, intellekt och erfarenheter för att driva innovation och skaffa sig konkurrensfördelar. CISR-undersökningen konstaterar att företag i toppkvartilen som systematiskt stödjer sig på sina medarbetares erfarenhet är dubbelt så innovativa som i bottenkvartilen. Där hämmas anställda ofta av den organisatoriska och tekniska komplexiteten som gör det svårt för dem att utföra arbetet. Baserat på sin forskning har MIT CISR identifierat två viktiga komponenter för att medarbetares erfarenheter ska bidra till innovation och ökade intäkter.

1. Adaptiv arbetsmiljö. Det handlar om att koppla samman människor och idéer, integrera aktiviteter och system, vara tydlig och utöva en transparent styrning. Det är viktigt att arbetsmiljön anpassar sig till medarbetarna och inte tvärtom.

2. Kollektiva arbetsvanor. Med det avses samarbete över avgränsade områden, ”silos” och hierarkier. Kontinuerligt arbete med kundinnovationer och att företaget ger medarbetare förtroende och frihet att fatta egna beslut om hur deras arbete ska planeras och utföras.

MIT CISR ger rådet att företag måste vara uppmärksamma på båda komponenterna och aktivt försöka ta bort vad man kallar för ”farthinder på arbetsplatsen.” Allt för att förbättra medarbetarens upplevelse. Min erfarenhet efter många års arbete med digital innovation för våra kunder globalt, där vi utvecklar strategier för transformation och implementerar digitala verktyg och processer som optimerar både medarbetar- och kundupplevelsen, är att företag ska återupptäcka sin egen kultur och ta till vara på sina medarbetares erfarenheter så att innovationsprocessen går i takt med kundens upplevelse. Det är också nödvändigt att företag moderniserar sina teknologiplattformar och omorganiserar sättet att arbeta på för att återspegla den utveckling vi lever i här och nu.

Det är uppenbart att en bra upplevelse av arbetsplatsen inte bara skapar trivsel utan är ett måste för att öka effektiviteten genom resultatdriven digital innovation. Utmaningen är att arbetsplatsen ska ge medarbetarna erfarenheter som är lika bra som de som kunderna får. Att tillhandahålla relevanta teknologier, verktyg, intelligenta effektiva processer och effektiviserade operationer är viktiga komponenter för att skapa en positiv upplevelse av arbetsplatsen.

De företag som levererar den här sortens arbetsplats kommer att kunna hävda sig väl i en allt mer konkurrensutsatt värld. De som misslyckas kommer att kämpa för att behålla sina bästa medarbetare och få svårt att driva den innovation som krävs för att skilja sig från mängden.

Antonio Marsico
Vd, Avanade Sverige


 

Platsannonser