Annons

Annons

Magnus_2.jpg

Magnus Lagerqvist, Pegasystems (Pega)
Magnus Lagerqvist, Pegasystems (Pega).

"Low-code nyckel för att stoppa framtidens penningtvätt"

Banker kämpar med allt mer komplexa regler för kundkännedom som ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Stort hopp sätts till AI, men bankerna behöver se bortom AI. Det skriver Magnus Lagerqvist, Sales Director Nordics på Pegasystems.

Svenska och internationella banker kämpar med allt mer komplexa regler för kundkännedom (KYC, ”know-your-customer”) som ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Tidigare i år dömdes holländska banken ING till hisnande 775 miljoner euro i böter, för brister i kundkännedom som ledde till att några av bankens konton användes för just penningtvätt.

Till grund för bristande regelefterlevnad ligger många gånger en teknisk infrastruktur som inte kan anpassas tillräckligt snabbt för att leva upp till nya krav. Stora förhoppningar sätts till att artificiell intelligens (AI), men den kan inte lösa allt på egen hand. Att ge ett AI-verktyg i uppgift att ta sig an miljarder av datapunkter i hundratals olika legacy-system riskerar att bli en orättvis uppgift och kommer med all sannolikhet att innebära fortsatt bristande kontroll och transparens.

För att se till att de är tillräckligt snabbfotade behöver bankerna se bortom AI och investera i enhetliga system som snabbt kan anpassas utifrån nya regelkrav. Tekniken som möjliggör detta heter low-code (eller zero-code) och syftar på mjukvara som ”bygger sig själv”. Ansvariga på bankens KYC-avdelningar kan använda sig av visuella verktyg för att skapa applikationer som sedan genererar sin egen kod. Praktiskt innebär detta att IT-avdelningen inte längre behöver ha hand om omfattande och kostsamma utvecklingsprojekt som tar en evighet att implementera. I stället kan de KYC-ansvariga tillsammans med IT-avdelningen utveckla applikationer som svarar mot nya regelkrav på en bråkdel av tiden (i vissa fall kan det röra sig om minuter i stället för som tidigare månader eller till och med år).

Annons

Annons

För att lyckas med en övergång till low-code behöver du tänka på följande:

  • Sätt samman rätt team – Skapa förutsättningar för närmare samarbete mellan alla berörda avdelningar – inklusive sälj och IT – för att kunna sätta gemensamma mål, minska friktion och säkerställa bättre effektivitet.
  • Skapa en övergripande styrningsmodell – En styrningsmodell som tydligt definierar roller och ansvar, exempelvis vem som kan utveckla och ändra specifika applikationer i olika skeenden av en process, är avgörande för att se till att alla applikationer funkar som de ska och att regler efterlevs.
  • Bygg för återanvändning – Se till att komponenter byggs så att de enkelt kan återvändas i andra delar av verksamheten.
  • Jobba i cykler – Börja småskaligt, testa, gör justeringar skala successivt upp för bredare konsumtion. Upprepa.
  • Sprid budskapet – Berätta för verksamheten om vad som är möjligt med low-code. Visa på framgångshistorier och dela med dig av case för att få andra att vilja ta efter.

ING har tillsammans med banker som Danske Bank fått sig en tuff och dyr läxa som hade kunnat undvikas. Flera av dem har redan bytt spår och drar nu nytta av low-code. Därigenom har de inte bara lyckats undvika att upprepa sina misstag, utan samtidigt förbättrat upplevelsen för sina kunder.

Magnus Lagerqvist
Sales Director Nordics
Pegasystems (Pega)

Annons

Annons

Annons

Annons