FinansDebatt

Legaltech: Juristbranschens framtid – eller domedag

Advokat Peter Sjögren.
Publicerad

När legaltech positionerar sig som kundernas frälsare är det dags för den traditionella juristbranschen att sätta fart på sin legaltech-strategi och vara drivande i den pågående omstöpning och omorganisering av advokatbranschen. Det skriver advokat Peter Sjögren.

Realtid.se

Jag skrev i samma ämne för precis tio år sedan i Dagens Industri. Legaltech var då i sin linda och jag var ett ufo med mina tankar och idéer. Vad har då hänt? Legalttech-branschen har exploderat men den traditionella jurisbranschen i Sverige har stått stilla.

Vad är det som är så nytt och omvälvande med legaltech? 

Det är inte fråga om något stort genombrott inom juridiken utan en smart och nödvändig digitalisering av en analog bransch som med näbbar och klor försöka bita sig fast i gamla affärsmodeller och arbetsprocesser. Legal tech driver omstruktureringen av en extremt lönsam bransch där nya aktörer sakta men säkert snaskar i sig den söta och växande juristmarknaden. Legal Tech är kundernas frälsare och den traditionella juristbranschens största hot.

Förändringen av juristmarknaden drivs idag av legal tech-bolagen med helt andra drivkrafter och kompetens. It-ingenjörerna är många och juristerna få i denna nya värld. Juristbranschen i stort och advokatbranschen i synnerhet har inte satt sig i förarsätet i denna digitala omställning.  Då arvodena rullat in och efterfrågan från kunderna varit hög har det inte funnits på agendan att förändra en lönsam affärsmodell. Det borde vara uppenbart att de digitala produkterna och tjänsterna kommer att öka kundtrycket på högre effektivitet och lägre arvoden hos de traditionella aktörerna. Jag är övertygad om att företrädare för den traditionella juristbranschen känner av förändringens vindar men det är tydligen inte tillräckligt för en förändring.

Annons

Kan legaltech ta över den traditionella marknadens juristtjänster?

I dag är svaret – självklart inte. Jag kan inte se att en robot kliva in på Stockholms Tingsrätt som ombud och hanterar en huvudförhandling, lika lite som jag kan se att ett gäng robotar sitta och förhandla en komplex bolagsaffär. Digitaliseringen har begränsningar och kommer inte att slå ut den traditionella juristbranschen. Däremot kommer branschen att omstöpas och omorganiseras. Den traditionella juristbranschen kommer att vara tvungen att i större utsträckning fokusera sin affär på att leverera tjänster med högre komplexitet. Frågan är om juristbranschen överhuvudtaget skall och bör ge sig in i legal tech. Varför inte låta denna nya framväxande marknad ta över de juristtjänster som, med hög kvalité, kan levereras av sinnrika digitala plattformar. Vågar branschen verkligen släppa delar av sin leverans till dessa nya aktörer som blir allt bättre och bättre och som lockar till sig framtiden juriststjärnor. Vad är det som säger att legal tech-bolagen inte kan ta över hela leveransen på sikt.

”Digitaliseringen har begränsningar och kommer inte att slå ut den traditionella juristbranschen. Däremot kommer branschen att omstöpas och omorganiseras. Den traditionella juristbranschen kommer att vara tvungen att i större utsträckning fokusera sin affär på att leverera tjänster med högre komplexitet.”

Vilka är legaltech-branschens utmaningar?

Det jag närmast tänker på är förtroendet för de produkter och tjänster som produceras.  Det är ett faktum att avtalsrobotarna spottar ut avtal och dokument som granskats av juristmarknadens experter. Följdaktligen  borde väl förtroendet vara en icke-fråga. Även om jag tidigare var en övertygad digitaliseringsanhängare tror jag att det måste finnas lite kött och blod med juridisk skolning i dessa bolag för att kunna locka över kunderna från den traditionella juristvärlden. I takt med att legal tech blivit mognare har affärsmodellerna inom denna nya bransch också förändrats och närmat sig den traditionella juristbranschen utan att för den sakens skull bygga sin affär på gamla affärsmodeller och strukturer. Från att har varit rena teknikbolag har legal tech-bolagen kompletterat sin tekniska plattform med kvalificerade jurister. Med före detta bolagsjurister och advokater i verksamheten kommer förtroendefrågan att vara ett mindre problem framåt.  

Annons

I legaltech-sammanhang pratas det ofta om advokatens oberoende och advokatsamfundets etiska regler som en affärskritisk fördel gentemot legal tech-branschen. Den slarvige och misskötsamme blir utkastad och får klara sig som jurist utan samfundets status och regelsystem. Att vara oberoende och följa ett etiskt ramverk är såvitt jag vet inte förbehållet endast advokater och biträdande jurister på advokatbyråer. Många av de jurister som anslutit sig till legal tech-bolagen har sin bakgrund från både advokatbyråer, domstolar och stora bolag. Det är att underskatta denna nya kår och tro att såväl oberoendet som etiken försvinner så fort man lämnar advokatsamfundet. Bli inte förvånade om branschen inom kort kommer att hitta sina egna lösningar för att hantera etiken och oberoendet och vad är då esset i rockärmen?

Juristbranschens pågående omstöpning kan jämföras med vad som hände inom finansbranschen för drygt tio år sedan.

En rubrik som borde väcka minnen och skapa viss oro är den jag hittade på Svenska Dagbladet och som publicerades 2012; ”Mäklardöden skördar fler offer – Kalkylen håller inte”. Jag får samma känsla att detta också skulle kunna drabba delar av juristbranschen då kalkylen inte håller längre.

Vad är då likheterna? Banken gav aktiemäklarna kredibilitet, mäkleriverksamheten var reglerad genom lagstiftning och mäklarna hade etiska regelverk att följa och de hade tillgång till trading och informationssystem som inte fanns tillgängliga för gemene man. Marknaden var visserligen digitaliserad men tekniken hade inte vänts ut mot kunderna. Denna omstöpning gick därför oerhört fort då tekniken i viss mån redan fanns på plats. Idag klarar vi utan problem att sköta våra aktieaffärer själva till mycket låga kostnader. Det finns fortfarande aktiemäklare men deras antal har minskat och deras arbetsuppgifter förändrats. En alltför långt driven digitalisering skapar problem. Det är oerhört lätt att med dagens teknik att förlora pengar på börsen när vi tror att vi är pålästa aktiemäklare. Tar vi digitaliseringen av juristmarknaden för långt kommer vi i allt högre utsträckning att se självutnämnda jurister som tillämpar juridiken utan den erfarenhet och kunskap som många gånger är avgörande för ett lyckosamt utfall.  Vi kanske inte skall gå så långt som finansbranschen gick när mäklarna kastades ut. Det är lätt att säga men frågan är vem som styr denna omställning.

Annons

Det är dags att den traditionella juristbranschen sätter fart på sin legal tech-strategi för att i tid hinna med den omställning som krävs för att överleva i detta nya landskap. I denna disruptiva omstöpning blir det oerhört intressant att se vilka ekonomiska och organisatoriska förändringar som måste göras för att anpassa verksamheten efter marknadens nya förutsättningar.

Peter Sjögren
Advokat på Peter Sjögren Advokat

____________________________________________________________________________________________________________

Vad tycker du? Dela med dig av dina åsikter och skicka till opinion@realtidmedia.se

Annons