Debatt

Långsiktig handel stöps om med algoritmer

Att använda algoritmer är vanligt för kortsiktig handel med energi. Nu väntar en algoritmrevolution runt hörnet även för mer långsiktig handel. Det skriver Christian Vizjak på Trayport VisoTech.

Uppdaterad 2020-01-08
Publicerad 2020-01-08

Att förlita sig på algoritmer blir allt vanligare för kortfristig handel med energi, det som kallas ”intraday trading”. Det finns utan tvivel också potential för algoritmhandel för mer långsiktiga affärer, men hittills har det inte tagit fart. När jag pratar med aktörer på marknaden uttrycker de intresse, men berättar att de inte fokuserar på långsiktig algoritmhandel, att mjukvaruleverantörer inte erbjuder de rätta produkterna, och så vidare.

Det är dags att ändra på det nu.

Det handlar inte minst om energiaffärer av typen terminskontrakt (futures och forwards), alltså både om olika typer av rättigheter som kan köpas och säljas på olika börser och om rena avtal för framtida affärer.

En faktor som kommer att bidra till en ökad användning av algoritmer för den här typen av långsiktig handel är att algoritmerna redan dominerar för kortsiktig handel. Det handlar alltså inte om att anamma ett helt nytt sätt att handla med energi, utan om att tillämpa ett etablerat sätt i nya sammanhang.

Ett exempel vad gäller kortsiktig handel är att det uppskattas att 60 procent av dagshandeln på EPEX SPOT (European Power Exchange) görs med algoritmer redan i dag.

För att förstå fördelarna med algoritmhandel, oberoende av typen av affär, kan vi titta på varför den har blivit populär för kortfristiga affärer. Det finns tre huvudsakliga skäl:

  • Bättre möjligheter att hålla energiportföljen balanserad.
  • Bättre möjligheter att optimera elproduktion.
  • Bättre möjligheter att utnyttja prisförändringar (spread) till sin egen fördel.

Så, varför är algoritmhandel populär? Det räcker att titta på en enda marknad, EPEX SPOT Amprion, för att förstå det. På den finns det varje dag 96 15-minutersprodukter och 24 entimmesprodukter. Det handlar alltså om 120 kortfristiga produkter som aktörer behöver ha koll på, på en enda marknad. Jag tror att det är omöjligt att manuellt ha koll på de volymer av produkter som är i omlopp.

Lägg till det snabbheten för algoritmhandel. Det handlar om millisekunder och så snabb är ingen människa. Utan hjälp av algoritmer lär de bra affärerna vara borta innan en människa hinner reagera.

Hur är det med algoritmer och mer långsiktig handel med energi? Det finns flera intressanta möjligheter, låt oss titta närmare på hur man kan sprida risker, så kallad hedging.

Ett exempel gäller för ett företag som vidaredistribuerar el. Konsumtionen av el är den klassiska: låg under natten och hög under dagen. En vanlig strategi är att själv producera en del av den el som säljs vidare och sedan köpa in resten. Problemet är att konsumtionsmönstret, till exempel vad gäller säsongsvariationer, utbud och prisbilder är både komplexa och svåra att förutsäga. Kort sagt, man behöver sprida sina risker.

Att hitta den optimala mixen av egenproducerad och inköpt el, och bestämma var och hur elen ska köpas, låter sig knappast göras manuellt. I det läget vågar jag påstå att algoritmer utan tvekan underlättar, för att hitta en optimal mix.

Riskspridning är bara ett exempel på hur algoritmer kan vara till nytta. Det är uppenbart att komplexiteten på marknaden kommer att öka. Inte minst miljömässiga aspekter blir allt viktigare. Det är till exempel rimligt att anta att aktörer på energimarknader kommer behöva ta mer hänsyn till koldioxid och andra växthusgaser.

Förekomsten av växthusgaser under energiproduktion blir ytterligare en faktor som kommer att påverka handel, utbud och priser. Handeln blir ännu mer komplex, vilket gör det ännu mer lämpligt att använda algoritmer även för långsiktig handel.

Christian Vizjak
Trayport VisoTech

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser