"Bank, finans, samhällsbyggande, hållbarhet och teknik skapar en grogrund för internationellt mycket konkurrenskraftiga företag." Det skriver  Kent Eriksson, professor på avdelningen för bank och finans vid KTH, Stockholm.
Debatt

"Kunskap och tillväxt går hand i hand"

"Sveriges vuxna befolkning hamnar i världstopp när det gäller livslångt lärande och finansekonomisk kunskap i olika undersökningar.  För Sveriges regering och våra reglerande myndigheter så gäller det att ta vara på det guldläge som vi nu har." Det skriver KTH-professor Kent Eriksson.

Publicerad 2019-12-04

Under tisdagen kom den nya Pisa-undersökningen och där visar det sig att svenska ungdomar är bättre på att läsa och räkna. Det är glädjande att kunskaperna hos de unga ökar.  Samma organisation som gör Pisa-undersökningen av unga gör också en undersökning av vuxnas färdigheter, Piaac.

Nyligen presenterades nya resultat där det visar sig att Sverige är i världstoppen i en mycket viktig kategori som heter ’problemlösning i en teknikintensiv miljö’ och det syftar på hur bra befolkningen är på att använda IT och andra tekniska system för att lösa problem i arbete och i sin vardag.

Sveriges vuxna befolkning hamnar också i världstopp när det gäller livslångt lärande och finansekonomisk kunskap i olika undersökningar. 

För Sveriges konkurrenskraft inom finans och fastighet så är kunskapen som kunderna besitter avgörande. Utan kunniga kunder så kan Sveriges företag inte utveckla internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Sambandet är tydligt och benhårt, marknadskunskap och marknadstillväxt går hand i hand. 

För fintechföretag innebär den kunniga kundbasen att de kan testa nya tjänster, både avseende tjänsternas kundnytta, kundernas vilja att använda dem och tjänsternas lönsamhet.

Bankkunder är ett troget släkte som gärna stannar hos en bank som de har förtroende för. Om fintechföretag ska finna en lönsam affär så bör de utveckla inte bara en tjänst som skapar nytta och värde för kunden, utan också ett sätt att bryta kundens förtroendefulla relation till banken. 

Sverige ligger också långt fram när det gäller hållbarhet, och där är samhällsbyggande, infrastruktur och fastigheter några av de viktigaste faktorerna.

Samhällsbyggande kräver också mycket kapital och ger därmed förutsättning för att utveckla nya finansiella tjänster. Det som kallas proptech och fintech smälter samman genom att digital information om fastigheten mycket enkelt kopplas till de finansiella strömmar som fastigheten ger upphov till.

Även här är den svenska befolkningens hållbarhetskunskap avgörande för att innovativa hållbara finansiella tjänster ska utvecklas. För Sveriges regering och våra reglerande myndigheter så gäller det att ta vara på det guldläge som vi nu har. Bank, finans, samhällsbyggande, hållbarhet och teknik skapar en grogrund för internationellt mycket konkurrenskraftiga företag. 

Kent Eriksson
Professor, avdelningen för bank och finans
KTH, Stockholm

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser