Debatt

Kreditsparande inte längre ett privilegium för ett fåtal

"Möjligheten att investera i fler tillgångsslag håller äntligen på att förverkligas." Det skriver Ludwig Pettersson, grundare och vd för Savelend.

Publicerad 2020-02-07

Idag krävs att man tar sig en ordentlig funderare över hur man bäst ska spara för sin framtid och välja en kombination av investeringsslag för att få en säker men rimlig avkastning. Det är utmanande eftersom nya sparformer etableras i rask takt som en följd av digitaliseringen. Till exempel är en marknadsplats för lånestockar med omedelbar likviditet nära förestående.

Den totala sparkvoten i Sverige år 2018 var hela 16 procent, men då inräknas både fastigheter och pensionssparande som inte kan likställas med kontanter. Den finansiella sparkvoten var samma år knappt 3 procent vilket är historiskt lågt i modern tid. I Sverige har vi länge sparat i aktier medan man i övriga Europa sparar i obligationer. Riksgälden lockar oss med statsobligationer som de kallar ”premiumobligationer” med lotträtt. Mängder av svenskar leds därmed till att placera sitt sparkapital till undermålig avkastning. 

Att ”spara i tegelstenar”, det vill säga i sitt boende, har alltid varit ett sätt att förvalta och investera det överskott man har. I Sverige har dock bostadssparandet, trots en kraftig värdestegring, överskuggats av att det samtidigt har medfört en hög skuldsättning. 

Sanningen är att marknaden för investeringar inte skiljer sig från andra områden här i livet, en del får delta och andra inte. Utmaningen idag när allt fler kräver att få vara med i besluts-processer, debatt och ägande, är att också ge dem den möjligheten fast under säkra former. 

Internet har gjort det möjligt för gemene man att spara i aktier över hela världen. Det färskaste exemplet på en ny sådan marknad som öppnar sig är att spara i krediter. Det kan upplevas som främmande för många. Att investera i andra okända människors lån, det är väl sådant som banker och stora institutioner gör?  

Sanningen är att handel med lånestockar utgör en väl etablerad marknad. Banker och andra större aktörer har länge sinsemellan sålt och förvärvat krediter. Men det har krävts digitalisering för att göra en bredare marknad möjlig. En marknadsplats för handel med väl prövade krediter till både företag och privatpersoner har etablerats med över tusen sparare, snart blir den helt öppen och det går att sälja sitt innehav över dagen om köpare finns, det blir alltså en likvid sparform.

Digitaliseringens själva kärna är att inkludera fler. Stora investeringar i digital teknik förblir förlustposter om inte marknaderna samtidigt växer. Banksektorn deltar ännu inte i den digitala revolutionen i samma omfattning som andra sektorer. Det betyder inte att fintech står stilla, bankerna har helt enkelt lyfts ut ur systemet. Människors behov av att förvalta sitt kapital med högre säkerhet och till bättre avkastning har varit och förblir den drivande kraften. 

Att öppna upp för att investera i fler tillgångsslag för att öka avkastningen på sparandet och sänka risken, är ytterligare en form av inkluderande som nu steg för steg äntligen förverkligas.

Ludwig Pettersson
Grundare och vd Savelend

Platsannonser