Jon Walberg och Sofia Lönnkvist, PWC. Foto: PWC
Debatt

Känn efter mindre – analysera mer

"Trots att tillgången på data är bättre än någonsin tas fortfarande många beslut i näringslivet på erfarenhet och intuition eller personliga relationer." Jon Walberg och Sofia Lönnkvist på PWC manar till mer noggrann analys för bättre affärer.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-02-21

Sofistikerade digitala plattformar med både interna och externa datakällor blir allt mer tillgängliga för bolag idag, oavsett bransch. De samlar granulär information om kunder, leverantörer och den egna verksamheten och när denna data utnyttjas och analyseras på ett korrekt sätt ger den värdefulla insikter i hur bolaget både kan förbättra marginal och driva tillväxt. Detta är insikter som är grundläggande för kunna fatta kloka beslut vid exempelvis förvärv eller avyttringar, och därmed i förlängningen ge högre avkastning till aktieägarna.

Förvånansvärt många använder också data från begränsade och små, separerade delar av bolaget utan någon tydlig koppling till helheten.

Trots att tillgången på data är bättre än någonsin tas fortfarande många beslut i näringslivet fortfarande på erfarenhet och intuition eller personliga relationer. Dessa ingångsvärden har naturligtvis också ett värde, men inte på egen hand. De allra flesta bolagsledningar vet att de kan få bättre beslutsunderlag genom insikter från större datamängder och avancerad analys, och att dessa insikter kan bidra till att göra deras företag mer effektiva och lönsamma. Trots den medvetenheten skrapar tyvärr de flesta företag bara på ytan när det gäller att använda data och avancerad analys sina i förvärv eller avyttringar. Istället används datan ofta på ett reaktivt sätt, för att avgöra varför något hände istället för att använda det för att fatta proaktiva och utvecklande beslut. Förvånansvärt många använder också data från begränsade och små, separerade delar av bolaget utan någon tydlig koppling till helheten. Detta segregerade sätt att använda data synkar väldigt sällan med bolagets övergripande strategi för tillväxt. 

I vårt arbete ser vi tydligt att de bolag som lyckas bäst med förvärv och avyttringar är de som från början har en tydlig, sammanlänkad strategi för dataanalys från alla delar av verksamheten. De vet baserat på sin data vilka delar av bolaget som är strategiskt viktiga, vilka delar som presterar bra relativt bransch och resten av bolaget, samt vilka typer av förvärv som skulle addera värde till den befintliga verksamheten. Men de har därtill lagt resurser på att lära sig utnyttja de insikter datan kan ge. En väl implementerad digital plattform som ger tillgång till datan har inget egentligt värde om det inte finns kompetens att tolka och dra slutsatser från den. Vi har sett flera exempel på bolag som genom en djupdykning i den egna portföljen och dess data kunnat öka synligheten i varje affärssegments strategiska och finansiella bidrag, vilket lett till att de identifierat och genomfört flera omstruktureringar, inklusive strategiska förvärv och avyttringar som gör dem bättre rustade både idag och framöver. 

Det minskar också risken för att fördomar eller förutfattade meningar påverkar en affär på ett negativt sätt.

Att ha en tydlig, heltäckande strategi grundad i fakta och siffror hjälper inte bara att identifiera potentiella förvärv och avyttringar, det hjälper också bolag att på kort tid fatta rätt beslut i varje steg i en transaktionssituation. Det minskar också risken för att fördomar eller förutfattade meningar påverkar en affär på ett negativt sätt. Istället möjliggörs faktabaserade beslut som ökar förtroendet för transaktionen från alla parter. Efter att ett förvärv är genomfört öppnas också möjligheten att på ett konsekvent och enhetligt sätt kunna följa upp effekterna av transaktionen, och säkerställa att den förväntade avkastningen också realiseras. Det ger inte bara ett bättre värde i den aktuella affären utan skapar också en repeterbar och skalbar process som gör kommande affärer snabbare och mer effektiva, vilket i sin tur ger bättre avkastning.
 
För ett lyckat M&A år 2020 är därför tipset att dra nytta av all den data som finns därute, istället för att fatta beslut huvudsakligen på erfarenhet och intuition. Med rätt digital plattform på plats, och kompetens att analysera den samlade bilden kommer era förvärv och avyttringar ge bättre och snabbare effekt. Om sedan dataanalysens hårda siffror och fakta används tillsammans med gedigen erfarenhet finns alla förutsättningar på plats för att 2020 blir ett lyckat M&A-år.

Jon Walberg
Partner, Deals, PWC

Sofia Lönnkvist
Director, Deals, PWC

Platsannonser

Logga in