Per Hove Koncernchef Evry och Bengt-Göran Kangas Tillförordnad vd Evry Sverige
Per Hove Koncernchef Evry och Bengt-Göran Kangas Tillförordnad vd Evry Sverige.
Debatt

"Jämställda bolag skapar bättre lösningar"

"Utvecklingen liknar i nuläget snarare en avveckling. Vi som är stora aktörer i den nordiska IT-sektorn måste gå i bräschen för nya sätt att leda och arbeta. Det krävs självrannsakan för att vända den nedåtgående trenden." Det skriver Evrys koncernchef Per Hove, och tf vd för Evry Sverige Bengt-Göran Kangas.

 

Uppdaterad 2019-03-07
Publicerad 2019-03-07

Vårt jämställdhetsmål på 50 procent kvinnor i alla led före 2028 är omöjlig att realisera så länge inte hela branschen samarbetar. Vi måste gå från att enbart sälja teknik till att sälja värderingar

Sedan 2006 har andelen kvinnor i Sverige inom IT- och telekom sjunkit från 32 procent till 28 procent, visar statistik från SCB. Detta trots goda initiativ som förändrings- och ledarskapsprogram vars mål är att åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen.

Fortfarande tilldelas kvinnliga entreprenörer mindre än 1 procent av riskkapitalet, trots att bolag som grundats av enbart män är sämre investeringar än de som grundats av kvinnor eller blandade grupper. Fortfarande kommer det att saknas ca 60 000 programmerare till år 2020.

Utvecklingen liknar i nuläget snarare en avveckling. Om det fortsätter så här kommer det att få allvarliga konsekvenser för hela samhället. Med en självkritisk blick är det dags att konstatera att det som hittills har gjorts, inte är tillräckligt.

I den pågående digitaliseringen av samhället har IT-sektorn en allt viktigare roll.  Tack vare teknologi kan vi skapa tjänster som är snabbare, mer tillgängliga och lönsamma. Varje dag använder drygt fem miljoner människor i Norden våra lösningar. När du tar tunnelbanan, loggar in med Bank ID eller handlar på Systembolaget kommer du kontakt med teknik som vi levererar och utvecklar. Teknik som ska underlätta vardagen för alla typer av människor kräver i sin tur kompetens av män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund, för att spegla hela samhället.

För att kunna leverera andra resultat måste vi bryta etablerade mönster.

En av många åtgärder berör rekryteringsprocesserna. I en bransch där en genomsnittlig andel kvinnor ligger på 25 procent, har vi lyckats komma upp till 50 procent, när vi började använda spelbaserade rekryteringsvertyg, så kallad Gamification.

Vi måste dessutom ta ansvar för att de kvinnor som börjar att jobba i branschen också stannar kvar. Här behövs mentorsprogram, inspiration, stöd och möjlighet till karriärsutveckling. Vi måste skapa tillträde till diskussioner och beslut, utarbeta konkreta lösningar för att kunna kombinera karriär och familj och stötta initiativ både inom och utanför bolagen.

Framför allt måste vi arbeta aktivt med successionsplaner för att bryta dammiga strukturer och normer.

Framför allt måste vi arbeta aktivt med successionsplaner för att bryta dammiga strukturer och normer.

Så länge ledningen inte tycker att det inte är en prioriterad fråga, så är det omöjligt att implementera jämställdhetsplaner och leverera konkreta resultat.

Jämställdhetsplanen måste ses som affärsmål, istället för att tolkas som en lam rekommendation.

Män äger den största makten i arbetslivet vilket också skapar ett större ansvar i att påverka och förändra.

 

Män i chefsbefattningar måste hantera underskottet av kvinnliga medarbetare som en angelägen fråga för samhällsutvecklingen, inte en ”kvinnofråga” endast vigd för stängda kvinnonätverk. Män äger den största makten i arbetslivet vilket också skapar ett större ansvar i att påverka och förändra.

Jämställda bolag skapar bättre lösningar, vilket gagnar hela samhället.

För att skapa arbetsplatser där mångfald, inkludering och jämställdhet får växa behöver vi agera och inspirera i ett tidigt stadium för att få fler unga att söka sig till vår bransch. Vi måste använda verktyg och metoder för att ge flickor en positiv bild av teknik, redan i förskolan. Introducera dem till kodning och programmering genom lek, ge dem förbilder att se upp till.

Vi som är stora aktörer i den nordiska IT-sektorn måste gå i bräschen för nya sätt att leda och arbeta. Vårt jämställdhetsmål på 50 procent kvinnor i alla led före 2028 är omöjlig att realisera så länge inte hela branschen samarbetar.

Vi måste gå från att enbart sälja teknik till att sälja värderingar. Det är ett måste för att möta det skriande behovet inom digitalisering och klara av framtidens globala konkurrens.

Per Hove
Koncernchef Evry

Bengt-Göran Kangas
Tillförordnad vd Evry Sverige

 

Platsannonser