Marie Berner Moberg Country Manager, VMware Sverige.
Marie Berner Moberg Country Manager, VMware Sverige. Foto: Pressbild
Debatt

IT-kunniga ledare är framtidens ledare

Det är hög tid för alla företag att se till att de rekryterar ledare som har kunskap om teknik och förståelse för applikationer. Det skriver Marie Berner Moberg, Country Manager på mjukvaruföretaget VMware Sverige.
 

Publicerad 2020-10-07

När det talas om goda företagsledare talas det oftast om deras förmåga att utveckla verksamheten, vara initiativtagare, visionär och strateg. Egenskaper som varit utmärkande för goda ledare i alla år. Det talas dock alltför sällan om det faktum att de senaste decenniernas IT-revolution inte enbart påverkat kraven på de flesta verksamheter, utan även ledarnas roll – och vad som krävs av dem för att vara framgångsrika. 

En färsk undersökning från Vanson Bourne på uppdrag av VMware, riktad mot svenska företagsledare, visar att företag blir mer framgångsrika om deras ledning består av personer med bakgrund inom teknik, såsom app- och mjukvaruutveckling.

Hela två tredjedelar (66 procent) av de tillfrågade företagsledarna tycker sig se ett klart samband mellan framgång och teknikkunnande.  

Studien visar även att verksamheter tjänar på att befordra medarbetare från verksamhetens teknikteam till beslutsfattande poster. När svenska företagsledare ombads identifiera vilka specifika positiva effekter de sett av att ge teknikkunniga personer ökat beslutsmandat över verksamheten, upplevde nästan varannan (46 procent) att kundupplevelsen förbättrats, 38 procent uppgav att det lett till att företaget presterar bättre mot sina affärsmål, 34 procent att innovationspotentialen ökat och en tredjedel (32 procent) att verksamheten blivit effektivare. 

Många av de tillfrågade företagen har dessutom upplevt fördelarna med moderniserade applikationer under den rådande pandemin. Över hälften (57 procent) av respondenterna i EMEA lyfter fram de moderniserade applikationernas roll när det kommer till att möjliggöra distansarbete, mer än en tredje del (39 procent) framhäver hur applikationerna möjliggör kontinuerliga uppdateringar anpassade till ett förändrat landskap, och 37 procent anser att de ger en pålitlig upptid. 

Även i undersökningen The Improving Customer Experience and Revenue Starts With the App Portfolio av Forrester på uppdrag av VMware, framkommer att fler än tre fjärdedelar (80 procent) av utvecklarna och teknikcheferna i EMEA anser det omöjligt att leverera en förstklassig kundupplevelse utan att modernisera sina applikationer. Denna åsikt delas av företagsledarna, bland vilka 80 procent anser att en förbättrad applikationsportfölj förbättrar kundupplevelsen – vilket i sin tur är direkt sammankopplat med företagets tillväxt. 

Resultatet av undersökningen gör även tydligt att förmågan att utveckla och implementera nya applikationer har stor påverkan på företagets leverans. Inom företag med hög tillväxt går hela två tredjedelar (66 procent) av nya applikationer hela vägen till produktion, medan samma siffra enbart ligger på 41 procent bland företag med låg tillväxt. Bland företagen med hög tillväxt produceras även applikationerna inom den satta tidsramen i 70 procent av fallen, jämfört med 41 procent för företag med låg tillväxt. 

Det är ingen nyhet att företagsledarna som grupp aldrig upplevt en så föränderlig tid som denna. Det är således hög tid för alla företag att se till att de rekryterar ledare som har kunskap om teknik och förståelse för applikationer, som kan hjälpa företaget att anpassa sig efter marknadens spelregler och skapa ett övertag gentemot konkurrenter. Pandemin har tvingat alla typer av branscher att vända sig till de digitala plattformarna – och det är de företagsledare som förstår dem som är framtidens ledare. 

Marie Berner Moberg
Country Manager, VMware Sverige
 

Platsannonser