Annons

Annons

"Inte självklart att kvinnor lyfter fram kvinnor"

"Om en kvinna har tagit sig fram i en mansdominerad värld kanske hon inte lyfter fram andra kvinnor, då hon är mån om sin egen position och rädd om sin karriär." Det skriver Pernilla Lundqvist, partner och redovisningsspecialist på EY, och efterlyser mer mod – både hos ledning och organisation.

Varje år presenterar tidningen Balans en jämställdhetsstudie inom revisionsbranschen. Olika parametrar mäts med avseende på jämställdhet, varav en är andelen kvinnliga delägare i relation till totala antalet delägare. Åtta byråer ingår i studien och snittet kvinnliga delägare är i år 24,87 procent jämfört med 22,57 procent föregående år. Den högsta siffran är 33 procent och den lägsta 18 procent, fördelning mellan byråerna. Även om förändringen går i rätt riktning, att det blir mer jämställt, så går det trögt. I detta sammanhang finns det många frågor man kan ställa sig och den första är väl såklart varför det inte är mer jämställt inom branschen. Detta är en fråga som kan ha flera förklaringar. Att yrket historiskt sett varit mansdominerat har så klart en betydelse och det tar tid att vända. Sedan kan man ju tycka att förändringar borde gå fortare. 

Med få kvinnor i ”toppen” blir följden att duktiga kvinnor slutar och att vi tappar kompetens och kvinnliga förebilder. Det blir som en ond spiral. Min uppfattning är dock att byråerna på senare år har tagit tag i frågan på allvar och nu jobbar aktivt med att förändra jämställdheten. Att fokus har ökat tror jag beror på en ökad press både inifrån och utifrån. 

Internt ställs samma krav på både män och kvinnor. Att det finns färre kvinnor i ledande positioner beror inte på att de är sämre än män, utan på att branschen inte har haft förmågan att behålla rätt kompetens. Det kan också ligga hos individen själv, att värderingarna förändras i samband med att man skaffar familj. Även om det ska gå, kan man inte sticka under stol med att det är svårt att få ihop livspusslet när två ska göra karriär och dela ansvaret för familjen. Detta gäller både kvinnor och män. Men kanske är det i flera fall så att kvinnor står tillbaka när det gäller karriären. 

Annons

Annons

På EY coachar vi de medarbetare som ska vara föräldralediga, både före, under och efter ledigheten för att ge dem de bästa förutsättningarna för att vara lediga – men också för att komma tillbaka till jobbet på ett bra sätt. Vi har också ett sponsorprogram som vi kallar Career Watch, där kvinnliga medarbetare får en mer erfaren mentor som stöttar och lyfter dem internt. För att öka medvetenheten kring jämställdhetsfrågan anordnar vi bland annat utbildningar för våra partners men vi arbetar också mycket med hur vi ska få en bättre balans inte bara mellan könen utan också vad gäller utbildning, bakgrund, etnicitet och ålder.

Det behövs fler kvinnliga förebilder och fler kvinnor på ledande positioner, men det är inget som skapas över en natt. Det är inte heller någon självklarhet att kvinnor lyfter fram kvinnor. Om en kvinna har tagit sig fram i en mansdominerad värld kanske hon inte lyfter fram andra kvinnor, då hon är mån om sin egen position och rädd om sin karriär. Generellt sett krävs ett större mod i branschen, men någon ska också vara beredd att ha det modet och stå på sig.

Jag hoppas att jag som kvinnlig partner kan inspirera andra kvinnor till att intressera sig för yrket och arbeta för att nå någon form av ledningsposition, såväl organisatoriskt som ämnesmässigt inom redovisning och revision. Jämställdheten är även viktig för att attrahera studenter till att utbilda sig inom vårt område och vilja jobba i branschen. 

Jag är själv aktiv i undervisning på högskolor och universitet och hoppas att jag, som relativt ung och dessutom kvinna, kan vara en förebild. Det gäller också att arbeta aktivt och konkret med frågorna, inte bara sätta upp ett kvantitativt mål. Arbetet måste genomsyra hela organisationen, inte enbart vara ett ledningsbeslut. Kvinnor måste också bli framsläppta i den yrkesroll de har, men inte för att de är kvinnor. 

När jag var i 25-års åldern och fick en viktig roll som redovisningsspecialist fick jag kommentaren från en kollega: ”grattis till rollen Pernilla, du fick säkert rollen för att du är tjej”. I det läget kände jag för att avstå. Jag vill inte ha en roll för att jag är kvinna, utan för att jag är bäst lämpad. 

Det är därför viktigt att kvinnor framhålls för sin kompetens, inte för att de är kvinnor. Det konstiga är att något motsvarande aldrig sker med män. Det problem som jag själv sett efter drygt 15 år i branschen är att män hjälper män. Män hjälper även kvinnor, men inte i samma omfattning. 

Det viktiga är att stimulera yngre medarbetare, såväl kvinnor som män, så att de stannar inom branschen. Det gäller att visa på stimulerande arbetsuppgifter och vilka möjligheter som finns inom byrån, för möjligheterna är oändliga, både kunskapsmässigt och karriärmässigt. 

För att lyckas krävs en tydlighet i hur man jobbar och vad man gör för att stimulera och behålla medarbetare, öka jämställdheten etcetera. Ansvaret ligger direkt på de som har ledande positioner och större möjlighet att påverka. Samtidigt har alla medarbetare ett ansvar för detta.

Vår bransch säljer förtroende och är en viktig aktör i samhället och då ligger det i sakens natur att vi ska vara jämställda. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att vi ska ha 50 procent kvinnliga och 50 procent manliga delägare, men fördelningen måste vara jämnare.

Våra kunder jobbar med jämställdhet, så det måste vara självklart för oss också. Men inte bara för sakens skull, utan för att en mix av kvinnor och män, både i ledande positioner och i organisationen i övrigt, bidrar till bättre resultat.      

Pernilla Lundqvist
Redovisningsspecialist och partner på EY

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons