Annons

Annons

"Ingen motsättning mellan tilväxt och klimatansvar"

"Klimatansvar kommer enbart genom en tydlig ambition från toppledningen." Det skriver Vibeke Haislund, Nordic Corporate Communications & Public Affairs Director på L’Oréal.

En av de viktigaste frågorna vid årets ekonomiska toppmöte i Davos var om företag behöver sänka ambitionerna för ekonomisk tillväxt för att kunna ta ett större ansvar i klimatfrågan. Ett ämne som har diskuterats under många år, även här i Sverige.

Men det finns något som är fundamentalt fel i den frågan – för det indikerar att det finns en motsägelse mellan ekonomisk tillväxt och klimatansvar. Ett synsätt som är långt ifrån det vi på L'Oréal tror på.

Nyligen publicerade den internationella, icke vinstdrivande miljöorganisationen CDP (tidigare känt som Carbon Disclosure Project) årets rankning av företags påverkan på miljö och naturtillgångar. I snart tjugo år har CDP utkommit med en årsrapport kring miljöpåverkan från företag, organisationer och städer. Varje år poängsätts de från A till D på hur effektivt de hanterar klimatförändringar, avskogning och vattensäkerhet.

Annons

Annons

Undersökningen visade att några av de största och mest framgångsrika svenska och globala företagen kan kombinera klimatansvar med ekonomisk tillväxt. Det finns ingen motsättning. Detta är tredje året i rad L’Oréal fick högsta poäng på alla tre områden. Av de 6 800 företag som deltog 2018 var det endast ett annat företag som fick ett genomgående A. Trots att endast 2 procent av närmare 7 000 företag kom med på A-listan, ser de allra flesta sitt klimatansvar som en förutsättning för att uppnå ekonomisk tillväxt på långt sikt.

Klimatförändringarna är en angelägen fråga som kräver brådskande åtgärder. L’Oréal gjorde därför år 2005 en djupgående omvandling mot en koldioxidsnål affärsmodell. Målet är att år 2020 ha minskat miljöpåverkan från våra anläggningar och distributionscentraler med 60 procent. Detta inkluderar skärpt vattenförbrukning, minskat avfall per slutprodukt samt färre transporter. Sedan år 2005 har vi redan lyckats minska koldioxidutsläppen från våra industrianläggningar med 73 procent samtidigt som vi har ökat produktionen med 33 procent. Detta bekräftar att det går att kombinera kommersiell framgång med ansvarsfulla klimatåtgärder.

För att minska vårt koldioxidavtryck på världen har L’Oréal bland annat sänkt växthusgasutsläppen, använt förnybar energi, förbättrat energieffektiviteten samt minskat utsläppen i samband med produkttransporter. Genom bättre byggdesign och isolering, optimering av industriella processer samt genom att använda mindre energikrävande teknik, har vi förbättrat energieffektiviteten och minskat energiförbrukningen. I slutet av 2017 hade L'Oréal uppnått koldioxidneutralitet på tjugofyra anläggningar.

Vi kommer dessutom att kompensera de återstående industriutsläppen genom koldioxidbesparingar. Det görs genom projekt som syftar till att förbättra villkoren för producenter, bevara och värna om biologisk mångfald och fånga eller undvika koldioxidutsläpp på tre sätt:

- Förbättra energieffektiviteten.
- Främja jordbruksmetoder med låga koldioxidutsläpp, inklusive jordbruksskog.
- Hantera skog på ett hållbart sätt.

Projektet ”koldioxidbalans” lanserades år 2015 och möjliggjorde två år senare att utsläpp av 45 291 ton koldioxid (jämfört med 8 300 ton koldioxid år 2016) kunde förebyggas. Förra året förnyade vi våra klimatmål i linje med Science Based Targets initiative, en vetenskaplig metod som säkrar att våra mål är i linje med det globala Parisavtalet. Senast år 2030 ska vi ha minskat våra koldioxidutsläpp med 25 procent i absoluta tal jämfört med 2016. År 2025 ska alla L’Oréals industri-, förvaltnings- och forskningslaboratorier ha uppnått koldioxidneutralitet. Samma år ska dessutom alla våra plastförpackningar vara antingen påfyllningsbara, återanvändningsbara, återvinningsbara eller komposteringsbara. Ett initiativ som kommer ha en direkt effekt på användningen av fossila bränslen samt stärka den cirkulära ekonomin.

Där vi inte har möjlighet övergå till helt förnyelsebara metoder har vi infört ”koldioxidförstärkning”, för att på så sätt kompensera för de koldioxidutsläpp vi orsakar. Ett exempel är vårt arbete i Burkina Faso, där närmare 22 000 västafrikanska kvinnor skördar de nötter som producerar sheasmör, en av de mest använda ingredienserna i L’Oréals produkter. Sheaträdet finns endast i Västafrikas Sahelbälte och produktionen är mycket viktigt då det ger inkomster till lokalbefolkningen. Dessvärre resulterar produktionen av sheasmör att cirka 100 000 hektar skog skövlas varje år, då ved behövs för att driva ugnarna som kvinnorna kokar nötterna i. L’Oréal lanserade 2014 ett projekt där dussintals sheasmör- kooperativ i Burkina Faso fick renare och effektivare kokplattor, vilket minskade behovet av ved samt bidrog till att kvinnorna inte längre behövde utsätta sig för rök. Alla kvinnorna i kooperativen fick även utbildning i hållbar produktion.

2017 grundade L’Oréal även programmet Women4Climate som lanserades av C40 Cities, ett globalt nätverk som driver åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser och klimatrelaterade risker. Initiativet syftar till att stärka och stödja den framtida generationen kvinnoledare i att hantera klimatförändringar. I varje stad som går med i programmet, tillhandahåller L’Oréal mentorer för att hjälpa de unga kvinnorna som väljs ut samt stödjer dem i deras lokala klimatförändringsprojekt.

Det är dags att världens ekonomiska ledare börjar prata om klimatmål när de diskuterar de nuvarande problemen med globaliseringen. För klimatansvar och bra betyg i CDP-mätningen kommer inte av sig självt. Det kommer enbart genom en tydlig ambition från toppledningen, som försäkrar att hållbarhet är den främsta drivkraften bakom forskning, innovation och alla andra viktiga utvecklingsinitiativ.

På L'Oréal har vi ett särskilt fokus på det faktum att ansvarstagande, inklusive hållbarhet, handlar om att bedriva forskning, innovation och produktion på ett hållbart sätt. Samt att skapa en medvetenhet bland alla våra anställda – först ser vi till att klimatansvar och hållbarhet är grunden – och inte en motsättning för framtida ekonomisk tillväxt.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons