Petter Sandgren ser ljust på framtiden och investeringsmöjligheterna i Argentina.
Debatt

Gynnsamt läge för investeringar i Argentina

President Macris framgångar i höstens val till kongressen och senaten i Argentina öppnar för nya reformer och ökar markant hans chanser att bli omvald i presidentvalet 2019. Detta förändrar riskbilden i Argentina där oron för en återgång till de tidigare årens politik under Kirchner har avhållit många utländska investerare från att gå in på marknaden.
Trots att argentinska tillgångar redan gått starkt under 2017 finns det nu mer potential när utländska investerare på allvar kan börja investera i landet. Argentina har kanske de bästa förutsättningarna på 50 år att bryta med populismen och följa Chiles framgångsexempel, och det skapar investeringsmöjligheter, skriver Argentinakännaren Petter Sandgren.

Publicerad 2017-11-09

När President Macri tog över i efter segern i presidentvalet hösten 2015 var läget i Argentina akut. Landet hade ställt in sina betalningar och hade stora strukturella problem. Den nya presidenten genomförde ett antal radikala reformer såsom att eliminera valutarestriktionerna, förhandla om statsskulden, skapa en självständig centralbank och avveckla subventioner och så vidare.

Reformerna hade dock kortsiktigt negativa effekter med kraftigt stigande inflation, höjda räntor och fallande reallöner som följd vilket ledde till recession i ekonomin. 

I början av 2017 drog president Macri ner på reformtakten. Med fyllnadsvalet i oktober fanns en växande oro för att den svaga ekonomin skulle påverka hans parti Cambiemos negativt. Vidare hade tidigare presidenten Christina Kirchner bestämt sig för att återvända till politiken trots allvarliga korruptionsanklagelser. Återigen fanns en oro att Argentina skulle falla tillbaka till den tidigare vänsterpopulismen.

I augusti hölls en första valomgång inför valet i oktober. Innan valet var marknaden nervös och både valuta och den lokala börsen försvagades kraftigt. Trots den svaga ekonomin blev det en stor framgång för den sittande presidenten.

Den andra valomgången den 22: a oktober bekräftade detta och blev en ännu större seger för president Macri. Macris parti Cambiemos fick 42 procent av rösterna med peronisterna splittrade i tre olika partier.

Cambiemos är nu det största enskilda partiet i kongressen och senaten men har fortfarande inte egen majoritet. Man är därför beroende av de mer liberala peronistiska partierna för att genomföra sin politik. 

Framgångarna i höstens val ger nu Macri två år att implementera ytterligare reformer innan presidentvalet 2019.  De stora framgångarna ger honom den pondus som krävs att få igenom reformer samt att kunna utmana starka särintressen.

Paradoxalt kan också Christina Kirchners återgång till politiken gynna president Macri. Kirchner har splittrat peronisterna då hon är kontroversiell och många peronister föredrar Macri. Detta är också en gynnsam situation för Macri inför presidentvalet 2019. 

Marknaden förväntar sig nu att ett antal viktiga reformer implementeras i Argentina medan presidenten fortfarande har momentum.

Det som redan offentliggjorts är en skattereform, en översyn av arbetslagstiftningen samt en utbildningsreform. Andra reformer är reform av kapitalmarknaderna, domstolar och inte minst en fortsatt utfasning av olika subventioner på transport och energi som är mycket kostbart för statskassan.

Lyckas Macri med detta har kanske Argentina de bästa förutsättningarna på 50 år att normaliseras och följa exemplet Chile.

Som utländsk investerare innebär valutgången att den politiska risken minskat. Man kan nu se på Argentina på en sexårig horisont (inklusive nästa mandatperiod) och inte bara fram till valet 2019. 

Fram tills nu har utländska investerare primärt varit spekulativa med fokus på argentinska aktier listade i USA (ADR:s) och obligationer i USD. Den nya politiska miljön kommer även attrahera mer långsiktiga investerare som även kommer investera i reala tillgångar såsom fastigheter, infrastruktur och energi. För Argentina är detta viktigt då det finns ett stort eftersatt behov och ett beroende av finansiering utifrån. 

Trots att Argentina är den aktiemarknad som gått bäst i världen under 2017 så är den fortfarande attraktiv. Argentina har låg viktning hos internationella placerare och man kan nu förvänta sig stora inflöden till en marknad som fortfarande är liten.

Det är också stor sannolikhet att MSCI kommer att ändra Argentina från klassen ”Frontier Market” till ”Emerging Market” under 2018 vilket också kommer bidra till flödesbilden. Det stora värdet ligger dock i att kunna identifiera de bolag som kommer att gynnas av det nya reformerna. Marknaden blir mer en bottom up-marknad med fokus på aktiv förvaltning än passiv investering (beta investering). 

Räntemarknaderna har också utvecklats starkt både i pesos och USD. Det börjar nu talas om att ratinginstituten kan komma att uppgradera Argentina som fortfarande har rating B hos S&P, det vill säga en nivå över default och långt efter grannländerna.

De lokala pesoräntorna ligger på 26.5 procent (med en inflation på 22 procent) och i takt med att regeringen eliminerar de statliga subventionerna och låter dessa engångseffekter slå igenom på inflationen så bör inflationen nå nivåer som ligger mer i linje med grannländerna. 

Slutligen gör den nya mer förutsägbara riskbilden att man även kan börja fundera på mer långsiktiga investeringar såsom infrastruktur, jordbruk och private equity. I en marknad som varit stängd från omvärlden under många år finns många intressanta möjligheter. 

Vilka är då riskerna?

Den största risken förblir den lokala politiken. Argentina har en lång tradition av populism och de krafterna finns kvar även om de är försvagade.

Man skall inte heller underskatta de externa riskerna. Traditionellt sett har emerging markets haft svårt i amerikanska ränteuppgångar då mycket kapital letar sig tillbaka till USA och då USD brukar stärkas.

Detta är negativt för emerging markets som ofta har finansiering i USD och Argentina är inget undantag. En stark USD brukar också verka negativt på råvaror och Argentinas export är känslig för de internationella priserna på råvaror som till exempel soya och vete.

Petter Sandgren
Obero Partners AB

LÄS MER: Argentina – nya möjligheter efter regimskiftet

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in